ELY-keskuksetELY-keskukset

18 projekt har beviljats finansiering för talkoarbete för bekämpning av invasiva främmande arter

Dela

19 ansökningar om understöd för bekämpning av invasiva främmande arter inkom. Sammanlagt cirka 50 000 euro beviljades i understöd till 18 projekt runt om i Finland.

Adobe Stock

Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av invasiva främmande arter genom att styra understödsfinansieringen till bekämpningsåtgärder för invasiva främmande arter. I maj 2024 inkom sammanlagt 19 ansökningar till talkobidrag till NTM-centralen i Kajanaland som ansvarar för projektansökan, och det ansökta understödsbeloppet var cirka 62 500 euro. I denna ansökan om talkobidrag inleds sammanlagt 18 finansierade projekt runt om i Finland, för cirka 50 000 euro sammanlagt. 

Projekten inleds i Esbo, Åbo, Ilomants, Pertunmaa, Limingo, Kouvola, Taipalsaari, Helsingfors, Kontiolahti, Siilinjärvi, Luumäki, Lojo, Sibbo, Kihniö och på Kimitoön. Bekämpningsobjekten är blomsterlupin, jättebalsamin, vresros, jättedaggkåpa, jättesliden, sjögull och mördarsnigel. 

NTM-centralen i Kajanaland har det riksomfattande ansvaret för koordineringen av NTM-centralernas uppgifter gällande främmande arter, så besluten för bidragen har fattats i Kajanaland. Understöd söktes av kommuner, städer, föreningar och samfund. Understöd beviljades för egentliga talkokostnader utan självfinansieringsskyldighet. Bekämpningen av främmande arter gynnar hela orten och främjar också de ursprungliga arternas återhämtning till de behandlade områdena. Ursprungsväxter som växer i livsmiljöer främjar den biologiska mångfalden, piggar upp invånarna och gör området mer lockande. 

De finansierade projekten bekämpar en art som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter, det vill säga en växt- eller djurart, och som antingen ingår i den nationella förteckningen över främmande arter eller i EU:s förteckning över främmande arter Dessutom ska projekten genomföra planen för hantering av invasiva främmande arter. De finansierade projekten betonar egentligt talkoarbete som riktar sig till naturskyddsområden, rekreationsområden eller deras närområden samt strandnaturen och skärgården. Största delen av de finansierade projekten inkluderar också ungdomar i bekämpningen av främmande arter.

Nyckelord

Kontakter

NTM-centralen i Kajanaland

Koordinator för främmande arter, Reima Leinonen
0295 023 799, reima.leinonen@ely-keskus.fi

Enhetschef Jari Pesonen
0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi

Bilder

Länkar

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Andra språk

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Kärrypoluista nykypäivän huoltovarmuuden varmistajiksi14.6.2024 12:00:00 EEST | Tiedote

Sorateiden osuus koko Suomen maantieverkosta on suuri, noin 35 prosenttia, mutta liikennettä niillä on kohtalaisen vähän. Vaikka tyypillisellä soratiellä ajaa alle sata ajoneuvoa päivässä, niillä on kuitenkin oleellinen merkitys tien varren asukkaille, huoltovarmuudelle, elinkeinoelämälle ja kuljetusketjuille. Esimerkiksi maa- ja metsätaloudelle ympärivuotinen liikennöitävyys sorateillä on erittäin tärkeää.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye