UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

Under gripens vingar – Konst från UPM-Kymmenes Kulturstiftelses samling i Kymmenedalens museum, Maritimcentret Vellamo, Kotka till den 15.9.2024

Dela

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses verk påvisar skogens betydelse och Kymmenedalens industrihistoria i en unik utställning. Utställningen i Kymmenedalens museum innefattar verk av guldålderns konstnärer så som Pekka Halonen, Akseli Gallen-Kallela och Hugo Simberg men också nutidskonst. Över 50 utvalda målningar och grafikarbeten skildrar nationallandskap, arbetare och industriella miljöer i ett tidigt skede av industrialismen.

Verner Thomé, Kymmene bruk, olja på papp, 1932.
Verner Thomé, Kymmene bruk, olja på papp, 1932. UPM-Kymmenes Kulturstiftelse

Skogsindustrin har länge fungerat som en mecenat för konst och kultur, och den har haft en stor påverkan på det byggda kulturlandskapet i Kymmenedalen. Vi är mycket glada att få visa en så stor del av vår samling i Kotka denna sommmar, säger stiftelsens verksamhetsledare Camilla Granbacka. Utställningen lyfter fram landskapsmåleriet som en byggsten av den finska identiteten, patriotismen och samhörigheten. Skogarna är en viktig del av vår nationella kultur. Finsk konst, design och arkitektur hämtar ofta sina teman och material från skogen. Förnyelsebar och industriellt förädlat trä utgör hörnstenen i vårt lands framgång, och den största delen av Finlands skogar används för ekonomisk verksamhet. Å andra sidan är skogarna också avgörande för den biologiska mångfalden och människors välbefinnande.  

Med finns landskapsskildringar målade i andan av nationalromantisk karelism, såsom Eero Järnefelts Landskap från Koli, Akseli Gallen-Kallelas Skidåkare under norrsken och Pekka Halonens Björkskog. Till landskapen fogades även under slutet av 1800-talet tecken på teknisk och ekonomisk framgång, såsom vägnät eller båtar, flottleder med timmerlaster och forsar lämpliga för elproduktion. Industri- och naturlandskap från Kymmene bruk har skildrats av bland andra Verner Thomé och Victor Westerholm. I Tuulikki Pietiläs färgstarka grafikverk från 1950-talet skildras grova fabriksarbetare i olika sysslor i industrimiljö. Nutidskonstnären Robert Lucander har i sin målning tagit intryck av Gallen-Kallelas Kalevala-skildringar. Redan i Kalevala berättas det hur människans liv var starkt knutet till skogen. Skogen gav försörjning och skogsgudarnas goda vilja säkerställde även människors framgång och välbefinnande. 

Utställningen "Under gripens vingar" har fått sitt namn från det kännspaka företagsmärket som Hugo Simberg designade för Kymmene bruk år 1899. Märket visar ett mytologiskt väsen, halvt örn och halvt lejon. Gripen, som fortfarande används av UPM-Kymmene, har varit företagets symbol i över 120 år, även om den har omformats i olika skeden av fyra konstnärer och grafiker. Utställningen inkluderar också många andra av Simbergs grafiska verk med naturskildringar, industrimiljöer och arbetare. Efter att ha vunnit tävlingen 1899 fick han nämligen i uppdrag att illustrera Kymmene bruks jubileumsadress när bruket fyllde 25 år. 

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse värnar om den finländska skogsindustrins kulturarv. Stiftelsens konstsamling innehåller konstnärligt och nationellt betydande verk, som  har UPM-Kymmene och dess föregångarföretag har köpt in under mer än hundra år (inklusive Kymmene bruk, Yhtyneet Paperitehtaat ("Förenade pappersbruken"), Rauma-Repola, Schauman, Kajana och Kaukas). Verken samlades till en enhet 2006 och tilldelades UPM-Kymmenes Kulturstiftelse. Samlingen består för närvarande av närmare 600 konstverk. 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Robert Lucander, Warum bellen, wenn man auch beissen kann, 2002, akryylimaalaus gaboninmahongille.
Robert Lucander, Warum bellen, wenn man auch beissen kann, 2002, akryylimaalaus gaboninmahongille.
Ladda ned bild
Pekka, Halonen, Björkskog, 1915 olja på plywood.
Pekka, Halonen, Björkskog, 1915 olja på plywood.
Ladda ned bild
Verner Thomé, Kymmene bruk, olja på papp, 1932.
Verner Thomé, Kymmene bruk, olja på papp, 1932.
Ladda ned bild
Hugo Simberg, Gamla och unga, 1900, etsning.
Hugo Simberg, Gamla och unga, 1900, etsning.
Ladda ned bild
Pekka Halonen, Timmerflottare, 1925, olja på duk.
Pekka Halonen, Timmerflottare, 1925, olja på duk.
Ladda ned bild

Länkar

UPM-Kymmenes Kulturstiftelse

UPM-Kymmenes Kulturstiftelses syfte är att vårda kännedomen om det finländska skogsindustrins kulturarv genom att äga, visa och stödja konst, information och forskning relaterad till detta. Stiftelsen strävar efter interaktion och vill väcka intresse. Dessutom är stiftelsen en långsiktig och väl övervägd aktör i sina åtaganden och investeringar.

Maritimcentret Vellamo

Maritimcentret Vellamo, som är beläget i Kotkas huvudhamn, är hem för Kymmenedalens Museum och Finlands sjöfartsmuseum, samt Sjöbevakningsmuseet som är ett samarbete mellan Kymmenedalens Museum och Gränsbevakningsväsendet. På Vellamo finns även Kotkas kultur- och evenemangstjänster, restaurang Laakonki och museibutiken Plootu. Under sommaren är även museifartygen Tarmo, Kemi och Telkkä öppna för allmänheten.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye