Suomen Pankki

Ekonomin i Finland återhämtar sig med små steg efter recessionen

Dela

Ekonomin i Finland repar sig efter recessionen. Inflationen är långsam och hushållens förbättrade köpkraft stöder återhämtningen i den privata konsumtionen. Tillväxten tar fart under de närmaste åren, när den ekonomiska konjunkturen stärks såväl i hemlandet som på Finlands exportmarknader.

Finlands Bank har i dag publicerat sin prognos för åren 2024–2026. BNP minskar ännu under 2024 med 0,5 %. År 2025 är recessionen över och den ekonomiska tillväxten stärks till 1,2 %. År 2026 ökar BNP till 1,7 %. ”Ekonomin i Finland återhämtar sig efter recessionen med små steg. Den ekonomiska tillväxten är dock de kommande åren svag”, konstaterar tf. prognoschef Juuso Vanhala vid Finlands Bank.

Inflationen har bromsat in i Finland på bred front under början av året. Trycket uppåt på priserna är måttligt. Höjningen av mervärdesskatten pressar emellertid upp konsumentpriserna från och med hösten”, säger Vanhala. Inflationen tilltar till 2 % under 2025. År 2026 mattas inflationen av till 1,6 %, när skattehöjningarnas ökande effekt på inflationen minskar.

Den privata konsumtionen återhämtar sig småningom, eftersom hushållens köpkraft stärks. ”Konjunkturutsikterna förbättras och den ekonomiska osäkerheten skingras efter hand. Samtidigt väntar finansmarknaden att räntenivån ska sjunka. Dessa faktorer stöder återhämtningen i den privata konsumtionen”, berättar Vanhala. De senaste åren har präglats av en kraftigt ökad ekonomisk osäkerhet. Många hushåll är försiktiga och konsumenternas förtroende för utvecklingen i ekonomin är rätt svag. Anpassningsåtgärderna inom de offentliga finanserna, såsom skärpningen av beskattningen och nedskärningarna i de sociala förmånerna, bidrar också till att bromsa upp tillväxten i köpkraften.

De privata investeringarna krymper betydligt ännu under 2024. Nedgången i bostadsbyggandet är fortfarande brant, och den strama penningpolitiken samt de osäkra ekonomiska utsikterna minskar också produktiva investeringar. De närmaste åren förbättras förutsättningarna för investeringar, eftersom efterfrågan stärks, inflationen är långsam och marknaden förväntar sig att de finansiella förhållandena ska lätta. Både byggandet av bostäder och företagens produktiva investeringar återhämtar sig.

Den anspråkslösa tillväxten på Finlands viktigaste exportmarknader tynger tills vidare utsikterna för den finska exporten. Den globala handeln visar emellertid tecken på en försiktig återhämtning, vilket småningom också ökar exportefterfrågan i Finland.

Det långvariga svaga konjunkturläget återspeglas på arbetsmarknaden. År 2024 försämras sysselsättningen och arbetslösheten ökar konjunkturellt betingat. Sysselsättningen börjar åter förbättras och arbetslösheten minska 2025, när recessionen lättar.

De offentliga finanserna uppvisar de närmaste åren ett klart underskott. Den offentliga skuldkvoten fortsätter att öka, även om regeringen har fattat beslut om omfattande anpassningsåtgärder. Ännu i år försvårar den fortsatt svaga konjunkturen och de alltjämt växande ränteutgifterna för den offentliga skulden balanseringen av de offentliga finanserna. Situationen skulle vara sämre utan anpassningsåtgärder.

Nyckelord

Länkar

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Essi Eerola appointed Adviser to the Board of the Bank of Finland19.6.2024 15:00:00 EEST | Press release

The Board of the Bank of Finland has appointed Essi Eerola, DSocSc, as Adviser to the Board. The appointment is for a five-year term. Essi Eerola has served since 2022 as head of the Bank of Finland’s Domestic Economic Policy Process in the Monetary Policy and Research Department and will continue in this role. She is also a member of the Bank of Finland’s research steering group. Eerola served from 2016 to 2022 as Research Director at the VATT Institute for Economic Research. The other Advisers to the Board of the Bank of Finland are Meri Obstbaum and Kimmo Virolainen.

Essi Eerola förordnad till rådgivare åt Finlands Banks direktion19.6.2024 15:00:00 EEST | Tiedote

Finlans Banks direktion har förordnat politices doktor Essi Eerola till rådgivare åt direktionen. Förordnandet gäller för en period på fem år. Essi Eerola är sedan 2022 processchef på Finlands Banks avdelning för penningpolitik och forskning och leder processen för inhemsk ekonomisk-politisk påverkan. Hon är också medlem av Finlands Banks forskningsstyrgrupp. Före det under åren 2016–2022 var Essi Eerola forskningsdirektör på Statens ekonomiska forskningscentral. De övriga rådgivarna åt direktionen är Meri Obstbaum och Kimmo Virolainen.

Essi Eerola johtokunnan neuvonantajaksi19.6.2024 15:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankin johtokunta on määrännyt neuvonantajakseen valtiotieteiden tohtori Essi Eerolan viiden vuoden määräajaksi. Essi Eerola on työskennellyt Suomen Pankin prosessipäällikkönä rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla vuodesta 2022. Eerola toimii kotimaisen talouspolitiikan vaikuttamisen prosessin päällikkönä, ja hän on Suomen Pankin tutkimuksen ohjausryhmän jäsen. Tätä ennen Eerola on työskennellyt Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajana vuosina 2016–2022. Johtokunnan muina neuvonantajina toimivat Meri Obstbaum ja Kimmo Virolainen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye