Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Åbo Akademis och Åbo universitets nya byggnad heter Aurum

Dela

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) låter uppföra en ny byggnad som Åbo Akademi och Åbo universitet kommer att använda gemensamt på Henriksgatan, på platsen där Juslenia fanns tidigare. En namntävling anordnades för byggnaden 24.5–7.9.2018. Via tävlingen inkom sammanlagt 98 namnförslag, och bland dessa valdes Aurum som namn för den nya byggnaden.

Byggnadens namn skulle passa så många munnar som möjligt även inom internationellt universitetssamarbete och den nya byggnadens användningsändamål. Namnet valdes av en jury bestående av representanter för båda universiteten: Anu Aalto, Ulla Achrén, Thurid Eriksson, Carita Kvarnström, Päivi Mikkola, Anne Paasi, Tapio Salmi, Anna Sundberg samt studerandemedlemmarna Paavo Palanterä och Andreas Reipsar. Juryns neutrala ordförande var Jessica Örn från Finlands Universitetsfastigheter.

- Ett trevligt sammanträffande var att två personer, en från Åbo Akademi och en från Åbo universitet, kom med samma namnförslag. Namnet Aurum kan redan därför sägas passa utmärkt för en synergibyggnad som används gemensamt. De som föreslagit namnet kommer att informeras personligen om segern och prisbelönas under de närmaste veckorna, säger Jessica Örn.

Namnförslagen hade följande motiveringar:

-          "Aurum" är latin och betyder guld. Det passar bra för en byggnad med kemister och fysiker.

-          Inom alkemin sökte man de vises sten, arcanum (namnet på Åbo universitets nuvarande institution för kemi), för att omvandla metaller till guld, aurum. Varför inte fortsätta på alkemitemat?

-          Namnet fungerar väl på svenska, finska, engelska och andra språk.

När juryn sammanträdde fick den först höra en presentation av namnexpert, docent Paula Sjöblom om kriterierna för ett bra namn. Kriterierna uppfylls väl i namnet Aurum. Juryn motiverade sitt val med följande kommentarer:

-          De som föreslog namnet kom med goda och träffande motiveringar.

-          Det var också trevligt att namnet föreslogs från både Åbo Akademi och Åbo universitet.

-          Namnet är samma på alla språk och det blir inga problem med språkversioner eller stavning.

-          Början av namnet Aurum påminner på ett trevligt sätt om Aura å.

-          Namnet innehåller även det svenska ordet ”rum”.

-          ”Skogen är Finlands gröna guld” och Aurum-byggnaden kommer att bli träbeklädd.

Aurum kommer att stå färdigt våren 2021 och tas i bruk samma höst. Huvudanvändarna är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Aurum fungerar som en förenande byggnad på vägen från Åbo Akademi mot Universitetsbacken och en del av Åbo Akademis och Åbo universitets Scientia Aboensis-samarbete.

Nyckelord

Kontakter

Finlands Universitetsfastigheter Ab
Jessica Örn
Kundchef
jessica.orn@sykoy.fi
Tfn 0400 910 296

Om

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
PL 310
33101 Tampere

http://www.sykoy.fi

Finlands Universitetsfastigheter Ab

Finlands Universitetsfastigheter Ab (SYK) är en nationell campusutvecklare som äger och utvecklar fastigheter på sina campusområden. Vi utvecklar attraktiva campusområden och skapar möjligheter för regional tillväxt genom att förena vetenskap och forskning, näringslivet och en levande stad med varandra. Vi erbjuder bland annat framtidens lokallösningar för högskolor, företag och serviceproducenter samt kostnadseffektiva lokaler som motsvarar kundernas behov. SYK ägs av finska staten och 10 universitet utanför huvudstadsregionen. Företagets balansvärde är ca. en miljard euro och det består av universitetens 247 byggnader. Omsättningen för 2017 var 150,1 miljoner euro. www.sykoy.fi

 

Följ Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimitusjohtajaksi Sanna Sianoja25.9.2019 09:06:32 EESTTiedote

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n (SYK) toimitusjohtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri, MBA Sanna Sianoja, 49. Sianoja aloittaa tehtävässään 1. marraskuuta 2019. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mauno Sievänen siirtyy eläkkeelle vuodenvaihteessa. SYK:n hallitus teki valinnan suuresta, noin 80 hakijan joukosta. Hallitus painotti valinnassa kiinteistö- ja rakennusalan kokemusta sekä laaja-alaista strategista ja operatiivista kokemusta niin johtamisesta kuin liiketoiminnastakin. Sanna Sianoja erottui joukosta myös vahvojen vuorovaikutus- ja verkostoitumistaitojensa ansiosta. – Sanna Sianoja on kiinteistöliiketoiminnan ja kiinteistökehityksen ammattilainen. Hänellä on hyvät valmiudet lähteä kehittämään yliopistokampuksia yhdessä yhtiön muiden ammattilaisten sekä kampuksilla toimivien vuokralaisten kanssa. Sannan tavoitteellinen työskentelyote, hyvät vuorovaikutustaidot ja kansainvälinen kokemus tekivät meihin suuren vaikutuksen, toteaa SYK:n hallituksen puheenjohtaja, Päivi Mikkola. – Odo

Oamk Linnanmaa -rakennushankkeen harjannostajaiset5.6.2019 13:06:43 EESTTiedote

Oamk Linnanmaa -rakennushanke on keväällä 2019 saavuttanut ajankohdan, jossa kaikki hankkeeseen sisältyvät toteutusvaiheet ovat käynnistyneet. Keskiviikkona 5.6.2019 pidettävät harjannostajaiset juhlistavat hankeosapuolten yhteistyötä, ja juhlalla kiitetään rakennustyöhön osallistuneita monivuotisesta projektista. Projekti päättyy syksyllä 2020, kun Oamkin toiminta käynnistyy uusissa tiloissa. Oamk Linnanmaa -rakennushanke kokoaa pääosan Oulun ammattikorkeakoulun opetus-, tutkimus- ja kehitystoiminnoista yhteen rakennukseen Linnanmaan kampukselle. Vaiheistetussa hankkeessa peruskorjattavat uudet, modernit ja monikäyttöiset tilat mahdollistavat tehokkaan yhteistyön Oulun yliopiston kanssa, niin tilojen kuin toiminnankin osalta. Linnanmaan kampus muodostaa pohjoisosaan sijoittuvien ammattikorkeakoulun ja eteläosaan sijoittuvien yliopiston tilojen sekä palveluiden kanssa vetovoimaisen kokonaisuuden, jossa yritystoiminta, tutkimus ja ainutlaatuinen oppimisympäristö kohtaavat. Kasvavaa opis

Kutsu Aurumin peruskivenmuurausjuhlaan 8.5.2.5.2019 13:02:23 EESTKutsu

Tervetuloa Aurum-uudisrakennuksen peruskivenmuurausjuhlaan keskiviikkona 8.5.2019 klo 13 osoitteessa Henrikinkatu 2, Turku. Aurumin pääkäyttäjät ovat Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta sekä Turun yliopiston kemian laitos. Muita käyttäjiä ovat muun muassa Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö ja kirjasto. Uudisrakennus on osa Åbo Akademin ja Turun yliopiston välistä Scientia Aboensis -yhteistyötä. Rakennukseen tulee opetukseen ja tutkimukseen tarkoitetut tilat laboratorioineen, kuntosali- ja ravintolatilat sekä tiloja yrityksille. Tilaratkaisut ovat monikäyttöisiä ja joustavia, ja ne tukevat positiivista synergiaa. Ratkaisut tukevat yhteistä toimintaa ja yhteisiä palveluja. Näin varmistetaan korkea käyttöaste ja tilankäytön taloudellisuus. Rakennustyöt alkoivat syksyllä 2018, ja rakennuksen on määrä valmistua syksyllä 2021. Rakennuksen bruttoneliömäärä on 23 000 neliötä. Aurumin on suunnitellut Aihio Arkkitehdit Oy, ja pääsuunnittelijana toimii arkkitehti Piia Viit

Inbjudan till Aurums grundstensläggning 8.52.5.2019 12:53:53 EESTKutsu

Välkommen till grundstensläggning för den nya universitetsbyggnaden Aurum onsdagen den 8.5.2019 kl. 13 på adressen Henriksgatan 2, Åbo. Huvudanvändare av Aurum är Åbo Akademis fakultet för naturvetenskaper och teknik samt Åbo universitets institution för kemi. Övriga användare är bland annat Åbo universitets biodiversitetsenhet och bibliotek. Nybyggnaden är en del av Scientia Aboensis-samarbetet mellan Åbo Akademi och Åbo universitet. I byggnaden kommer det att finnas utrymmen som är avsedda för undervisning och forskning med laboratorier, samt ett gym, restauranglokaler och lokaler för företag. Planlösningarna är multifunktionella och flexibla, och stöder positiv synergi. Lösningarna stöder gemensam verksamhet och gemensamma tjänster. På så sätt säkrar man en hög användningsgrad och att utrymmena används ekonomiskt. Byggnadsarbetena startade hösten 2018 och det är tänkt att byggnaden ska stå färdig hösten 2021. Byggnadens bruttokvadratantal är 23 000 kvadratmeter. Aurum är planerad av

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum