Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Åbo fängelse får säkerhetsavdelning från början av 2021

Dela

I Åbo fängelse inrättas en riksomfattande säkerhetsavdelning med åtta platser. En ny säkerhetsavdelning behövs för att minska den organiserade brottslighetens påverkningsmöjligheter under fängelsetiden. Avdelningen tas i drift den 1 januari 2021.

I nuläget finns en riksomfattande säkerhetsavdelning och ytterligare en tillfällig säkerhetsavdelning fram till slutet av innevarande året i Riihimäki fängelse. En säkerhetsavdelning till behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet i landets fängelser och för att kunna tillgodose personalens arbetarskydd.

– Den nya säkerhetsavdelningen ökar personalens säkerhet i arbetet. Vi har även i år sett ett antal våldsamma attacker mot vår personal och det verkar att det är representanter för organiserad brottslighet som står bakom dem, säger Brottspåföljdsmyndighetens generaldirektör Arto Kujala.

En fånge kan placeras på säkerhetsavdelning på bestämd tid på upp till tre månader, varefter behovet av fortsatt placering ska ombedömas. Den nya säkerhetsavdelningen ger möjligheter till en mer utspridd placering av fångar och bidrar till att förebygga kriminell verksamhet under fängelsetiden, vilket är ett av målen med verkställigheten av fängelse.

Enligt Kujala går Brottspåföljdsmyndigheten dessutom in för att garantera andra fångar en trygg straffverkställighet under fängelsetiden och minska inbördes våld mellan fångar. Fängelserna har dessutom fått instruktioner att förbjuda användning av egna kläder, om fången med kläderna vill visa tillhörighet till organiserad brottslighet och ett visst gäng.

Kostnaderna för säkerhetsavdelningen vid Åbo fängelse kommer att uppgå till runt 520 000 euro, varav ca 450 000 euro i personalkostnader.

För mer information kontakta direktör för Åbo fängelse Juhani Järvi, tel. +358 29 56 84610, och säkerhetsdirektör vid Brottspåföljdsmyndigheten Ari Juuti, tel. +358 29 56 88456

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Ledarskap, kompetensutveckling och placering lyfts fram som utvecklingsobjekt i Brottspåföljdsmyndighetens utredning om kvinnliga intagna19.10.2020 12:04:15 EESTTiedote

I utredningen kartlades kvinnliga intagnas trygghet och säkerhet och hur väl man i sysselsättningarna lyckas tillvarata deras särbehov. Utvecklingsobjekt som lyfts fram är hur man ska leda och organisera arbetet med kvinnliga intagna, utveckla kompetens för kvinnospecifikt arbete och var någonstans man ska ha platserna som är avsedda kvinnor lokaliserade. I utredningen läggs fram förslag till åtgärder för att förbättra situationen för kvinnliga intagna i Brottspåföljdsmyndighetens anstalter.

Naisvankiselvityksessä Rikosseuraamuslaitoksen kehittämiskohteena johtaminen, naiserityisen työn osaaminen ja naisvankien sijoittelu19.10.2020 12:03:46 EESTTiedote

Selvityksessä kartoitettiin naisvankien turvallisuutta ja toimintojen sopivuutta naisvankien erityistarpeisiin. Kehittämiskohteeksi nousivat naisvankityön johtaminen ja organisointi, naiserityisen työn osaamisen kehittäminen ja naisvankipaikkojen sijoittelu. Selvityksessä tuotettiin toimenpide-ehdotuksia naisvankien tilanteen kehittämiseksi Rikosseuraamuslaitoksessa.

Toppmodernt fängelse för kvinnor i Tavastehus bidrar till att omdana kulturen inom Brottspåföljdsmyndigheten16.10.2020 12:37:13 EESTTiedote

Ett nytt slutet fängelse för kvinnor med 100 platser tas i drift i Tavastehus vid ingången av november. Det handlar om ett projekt som är unikt även i internationellt sammanhang och ett första objekt som är uppfört med utgångspunkt i Brottspåföljdsmyndighetens nya anstaltskoncept. Cellerna är digitaliserade med var sin terminalutrustning. Målet är att fångarna ska ha bättre förutsättningar för ett liv utan kriminalitet när de blir frigivna.

Hämeenlinnaan valmistunut kansainvälisesti edistyksellinen vankila naisille uudistaa Rikosseuraamuslaitoksen toimintakulttuuria16.10.2020 12:36:51 EESTTiedote

Hämeenlinnan uusi satapaikkainen suljettu vankila naisille otetaan käyttöön marraskuun alussa. Se on kansainvälisesti ainutlaatuinen hanke ja ensimmäinen uuden vankilakonseptin mukaisesti toteutettava kohde. Sellit ovat digisellejä eli niissä on sellipäätteet. Tavoitteena on, että vapautuessaan vangeilla on paremmat edellytykset rikoksettomaan elämään.

Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsundersökning ger vid handen att verksamhetens kvalitet upplevs som bra, medan resurserna och säkerhetshoten bekymrar7.10.2020 13:37:02 EESTTiedote

Resultaten från Brottspåföljdsmyndighetens kvalitetsmätning 2019 har nu gjorts offentliga. I kvalitetsmätningen kartläggs kvaliteten i Brottspåföljdsmyndighetens verksamhet och resultaten tillvaratas när det gäller att utveckla verksamheten. Kvaliteten i verksamheten upplevs alltjämt som åtminstone bra. Resurserna och säkerhetshoten är något som sticker ut i resultaten.

Rikosseuraamuslaitoksen laatututkimuksen mukaan toiminnan laatu koetaan hyväksi, resurssit ja turvallisuusuhat huolettavat7.10.2020 13:36:39 EESTTiedote

Rikosseuraamuslaitoksen vuoden 2019 laatumittauksen tulokset on julkaistu. Laatumittauksella selvitetään Rikosseuraamuslaitoksen toiminnan laadukkuutta, ja tuloksia hyödynnetään toiminnan kehittämisessä. Rikosseuraamuslaitoksen toiminta koetaan edelleen vähintäänkin hyvänä. Resurssit ja turvallisuusuhat nousevat esiin tutkimustuloksissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum