Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Aika ryhtyä toimeen? Vesienhoidon avustushaut käynnistyvät pian

Jaa

Vesien kunnostus- ja hoitotoimia? Kuormituksen vähentämistä? Pohjavesien suojelutoimia? Vesien viivyttämistä valuma-alueella? Nyt on aika pyytää suunnitteluapua, neuvoja ja opastusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta vesien tilaa parantaville avustettaville hankkeille. Käy myös tutustumassa alueesi vesienhoidon toimenpideohjelmiin etpo.fi-verkkosivuilla.

Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen

Pohjois-Pohjanmaalla vesistöjen kunnostustoiminta etenee hyvää vauhtia mm. kuntien, yhdistysten, osakaskuntien ja kyläyhteisöjen toimesta. Tarvetta on kuitenkin uusille toimijoille vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi ja elinympäristöjen kunnostamiseksi.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta voi hakea ajalla 18.10.–30.11.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vesien tilaa parantaville hankkeille. Avustus kattaa pääsääntöisesti puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Talkootyötä voidaan käyttää hankkeen omarahoituksessa oman ja ulkopuolisen rahoituksen lisäksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus opastaa ja neuvoo avustettavissa hankehakemuksissa ja suunnittelussa ja mahdollisten yhteistyökumppanien löytämisessä. Yhteyttä kannattaakin ottaa ennen hankehakemuksen jättämistä.

Vesistökunnostusten avustukset

Ensisijaisesti avustukset kohdistetaan vesistöihin, jotka ovat vesienhoitosuunnitelman (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-003-7) ja toimenpideohjelman (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-004-4) mukaan hyvää huonommassa tilassa, tai jos riskinä on tilan heikkeneminen. Etusijalla ovat myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tehtävät laajemmat hankekokonaisuudet. Kunnostustoimet hankkeessa ja siihen liittyvät prosessit sujuvat paremmin yhteistyön voimin. Oulun ProAgrian VYYHTI-verkosto myös auttaa vesienhoitoon ja -kunnostuksiin liittyvissä asioissa, yhteistyössä ja tiedonvaihdossa VENE-hankkeen myötä.

Avustettavia kunnostustoimenpiteitä vesistöissä ja valuma-alueella ovat mm. kuormitusta vähentävät rakenteet sekä hoitokalastus, joka rehevillä järvillä voi parantaa vedenlaatua kalaston rakenteen ohella. Valuma-alueelle rakennettavat kaksitasouomat, pohjapatoketjut, kosteikot ja pintavalutuskentät pidättävät kiintoainesta vähentäen ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Rehevöityneiden lahtien ja vesistöjen osien niitot voivat parantaa veden virtauksia paikallisesti. Avustettavia toimenpiteitä ovat lisäksi soiden ja pienvesien kuten purojen ennallistamiset. Lisäksi tuetaan vesienhoidon toimijoiden verkostoitumista sekä suunnitteluhankkeita, joissa kartoitetaan tutkimustyön ja selvitysten perusteella vesistön kunnostustoimenpiteet.

Esimerkkinä Niilesjärven kunnostukset 2022–2023

– Oulun kaupunki ja vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta saanut Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry. ovat aloittaneet yhteistyössä Valkiais- ja Niilesjärven alueen vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisen ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vuoksi. Niilesjärvi sijaitsee Oulussa Niileksen kaupunginosassa. Niilesjärven valuma-alueelle rakennetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita kuten laskeutusaltaita ja kosteikkoja sekä tukitaan suoraan Niilesjärveen laskevia ojia maapadoilla ja ohjaamalla vesi pois ojista viereisille pintavalutusalueille. Järvellä hoitokalastetaan ja opastusta annetaan vapaa-ajankiinteistöjen jätevesien käsittelyyn. Kaivettavien laskeutusaltaiden analysoidut happamat sulfaattimaat kasataan, neutralisoidaan kalkkipitoisella aineksella kerroksittain ja maisemoidaan asianmukaisesti altaiden viereen, suunnittelija Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta kertoo.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustukset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksista.  Maa- ja metsätalouden valuma-alueilta tuleva kuormitus heikentää huomattavasti vesistöjen tilaa. Avustuksia myönnetään monitavoitteisiin valuma-alueiden vesitalouden hallintaan, joilla parannetaan vesien tilaa huomioiden ilmastomuutoksien aiheuttamat vaikutukset ja luonnon monimuotoisuus.

Vesienhallinnalla tarkoitetaan avustushaussa ratkaisuja, joilla vaikutetaan veden pidättämiseen, veden laatuun ja määrään valuma-alueella, uomissa, pelloilla ja metsissä. Vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi kaksitasouomat, luonnonmukaiset padotukset, kosteikot, uomien ennallistaminen ja muut vettä valuma-alueella viivyttävät ratkaisut.

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa yhdistämällä maa- ja metsätalouden edut sekä vesiensuojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen tarpeet. Näihin tavoitteisiin pyritään edistämällä valuma-aluelähtöisten vesistökunnostusten suunnittelua ja toteutusta, kehittämällä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan luonnonmukaisia ratkaisuja ja lisäämällä niiden käyttöönottoa sekä lisäämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistävien toimijoiden yhteistyötä ja osaamista yli sektorirajojen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä sekä pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen hyvä tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille ja selvityskohteille. Avustusta myönnetään kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.

Syksyn 2022 avustushaku: vesistökunnostukset ja alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen, maa- ja metsätalouden vesienhallinta, pohjavesien suojelusuunnitelmien laadinta ja päivittäminen sekä kaupunkivesien osalta viemäriylivuotojen hallinta. Haku on avoinna 18.10.–30.11.2022. Vesistökunnostusten ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushakujen yhteinen hakuinfo järjestetään 20.9.2022 klo 13.00–15.30. Ilmoittaudu tilaisuuteen.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Niilesjärven vesienhoitotyöt 2022

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426,
Anne Korhonen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 038414.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 022, Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hanna Hentilä, ylitarkastaja, p. 0295 016 312
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Uudet maanteiden hoitourakoitsijat aloittavat Oulun, Siikalatvan ja Pyhäjärven alueurakoissa 1.10.29.9.2022 13:44:47 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimialueella on kilpailutettu maanteiden hoitourakoitsijat Oulun, Siikalatvan ja Pyhäjärven alueurakoihin. Kilpailutusten myötä alkavien maanteiden hoitourakoiden urakoitsijat vaihtuvat. Oulun ja Siikalatvan urakoitsijana aloittaa Destia Oy ja Pyhäjärvellä aloittaa YIT Suomi Oy. Alueurakoitsijat aloittavat viisivuotisen toimikautensa lokakuun alusta.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Verkasalon (Ylivieska, Alavieska, Kalajoki) tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelman28.9.2022 14:52:02 EEST | Tiedote

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 28.9. - 27.10.2022 Alavieskan kunnan sekä Kalajoen kaupungin ja Ylivieskan kaupungin verkkosivuilla, mainittujen kuntien/kaupunkien virastoissa ja pääkirjastoissa, osoitteessa ymparisto.fi/verkasalotuulivoimapuistoyva sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu). YVA-menettelyä koskevat yleisötilaisuudet pidetään tiistaina 18.10.2022 klo 17–19 Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska), keskiviikkona 19.10.2022 klo 17–19 Alavieskan kunnantalon valtuustosalissa (Pappilantie 1, 85200 Alavieska) ja torstaina 20.10.2022 klo 17–19 Kalajoen kaupungintalon valtuustosalissa (Kalajoentie 5, 85100 Kalajoki). Tilaisuuksiin voi osallistua myös etäyhteyksillä. Linkit tulevat saataville hankkeen verkkosivulle. Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaikissa tilaisuuksissa kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta ki

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on asettanut nähtäville Sievin Kenkäkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiohjelman21.9.2022 09:48:14 EEST | Tiedote

Hanketta koskeva yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 28.9.2022 klo 17.00 alkaen Sievin kunnantalolla (Haikolantie 16, 85410 Sievi) sekä verkkolähetyksenä, jonka linkki tulee saataville hankkeen verkkosivulle www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA. Asiasta ovat kertomassa YVA-yhteysviranomaisen (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus), hankevastaavan (Semecon Oy) ja YVA-konsultin (AlustaConsulting Oy) edustajat. Tilaisuudessa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kuulemaan ja osallistumaan. Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 21.9.–21.10.2022 Sievin, Reisjärven ja Toholammin kuntien sekä Kannuksen ja Kokkolan kaupunkien internet-sivuilla, mainittujen kuntien ja kaupunkien virastoissa ja pääkirjastoissa, hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/kenkakankaantuulivoimaYVA sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veter

Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi kasvuun Pohjois-Pohjanmaalla20.9.2022 08:11:29 EEST | Tiedote

Työttömyys on alentunut tasaisesti Pohjois-Pohjanmaalla alkuvuoden ajan kesäkuukausien hetkellistä lisäystä lukuun ottamatta. Elokuun lopussa työttömiä työnhakijoita oli Pohjois-Pohjanmaalla 17 600, mikä on noin 2 200 työtöntä vähemmän kuin vuosi sitten. Heinäkuuhun verrattuna työttömien työnhakijoiden määrä laski reilulla 3 500:lla. Työttömistä kokoaikaisesti lomautettuja oli noin 700, mikä on 560 lomautettua vähemmän kuin vuosi sitten. Pohjois-Pohjanmaan työttömyysaste oli elokuussa 9,3 % ja koko maassa se oli 9,1 %. Työttömyysaste vaihteli Pohjois-Pohjanmaalla Lumijoen 3,9 %:n ja Pudasjärven 11,4 %:n välillä.

Kiitellyt Perhevapaalta työelämään -valmennukset jatkuvat – maksutonta tukea Oulun ja lähiseudun kotivanhemmille edelleen tarjolla19.9.2022 10:10:53 EEST | Tiedote

Maksuttomat Perhevapaalta työelämään -valmennukset jatkuvat Oulussa. Perhevapaalla oleville ja lapsia kotona hoitaville vanhemmille suunnattuun valmennukseen voi ilmoittautua mukaan vielä ensi kesäkuun loppuun asti aiemmasta tiedosta poiketen. Tukea työelämään on ollut mahdollista saada valmennuksesta Oulussa jo reilun vuoden ajan. Mukaan voi tulla myös Oulun lähialueilta, kuten Limingasta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme