Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Aika ryhtyä toimeen? Vesienhoidon avustushaut käynnistyvät pian

Jaa
Vesien kunnostus- ja hoitotoimia? Kuormituksen vähentämistä? Pohjavesien suojelutoimia? Vesien viivyttämistä valuma-alueella? Nyt on aika pyytää suunnitteluapua, neuvoja ja opastusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta vesien tilaa parantaville avustettaville hankkeille. Käy myös tutustumassa alueesi vesienhoidon toimenpideohjelmiin etpo.fi-verkkosivuilla.
Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen

Pohjois-Pohjanmaalla vesistöjen kunnostustoiminta etenee hyvää vauhtia mm. kuntien, yhdistysten, osakaskuntien ja kyläyhteisöjen toimesta. Tarvetta on kuitenkin uusille toimijoille vesistöjen ravinne- ja kiintoainekuormituksen vähentämiseksi ja elinympäristöjen kunnostamiseksi.

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta voi hakea ajalla 18.10.–30.11.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta vesien tilaa parantaville hankkeille. Avustus kattaa pääsääntöisesti puolet hankkeen kokonaiskustannuksista. Talkootyötä voidaan käyttää hankkeen omarahoituksessa oman ja ulkopuolisen rahoituksen lisäksi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus opastaa ja neuvoo avustettavissa hankehakemuksissa ja suunnittelussa ja mahdollisten yhteistyökumppanien löytämisessä. Yhteyttä kannattaakin ottaa ennen hankehakemuksen jättämistä.

Vesistökunnostusten avustukset

Ensisijaisesti avustukset kohdistetaan vesistöihin, jotka ovat vesienhoitosuunnitelman (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-003-7) ja toimenpideohjelman (https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-398-004-4) mukaan hyvää huonommassa tilassa, tai jos riskinä on tilan heikkeneminen. Etusijalla ovat myös yhteistyössä eri toimijoiden kanssa tehtävät laajemmat hankekokonaisuudet. Kunnostustoimet hankkeessa ja siihen liittyvät prosessit sujuvat paremmin yhteistyön voimin. Oulun ProAgrian VYYHTI-verkosto myös auttaa vesienhoitoon ja -kunnostuksiin liittyvissä asioissa, yhteistyössä ja tiedonvaihdossa VENE-hankkeen myötä.

Avustettavia kunnostustoimenpiteitä vesistöissä ja valuma-alueella ovat mm. kuormitusta vähentävät rakenteet sekä hoitokalastus, joka rehevillä järvillä voi parantaa vedenlaatua kalaston rakenteen ohella. Valuma-alueelle rakennettavat kaksitasouomat, pohjapatoketjut, kosteikot ja pintavalutuskentät pidättävät kiintoainesta vähentäen ravinteiden kulkeutumista vesistöihin. Rehevöityneiden lahtien ja vesistöjen osien niitot voivat parantaa veden virtauksia paikallisesti. Avustettavia toimenpiteitä ovat lisäksi soiden ja pienvesien kuten purojen ennallistamiset. Lisäksi tuetaan vesienhoidon toimijoiden verkostoitumista sekä suunnitteluhankkeita, joissa kartoitetaan tutkimustyön ja selvitysten perusteella vesistön kunnostustoimenpiteet.

Esimerkkinä Niilesjärven kunnostukset 2022–2023

– Oulun kaupunki ja vesiensuojelun tehostamisohjelman avustusta saanut Pro Valkiais- ja Niilesjärvi ry. ovat aloittaneet yhteistyössä Valkiais- ja Niilesjärven alueen vesiensuojelutoimenpiteiden toteuttamisen ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vuoksi. Niilesjärvi sijaitsee Oulussa Niileksen kaupunginosassa. Niilesjärven valuma-alueelle rakennetaan erilaisia vesiensuojelurakenteita kuten laskeutusaltaita ja kosteikkoja sekä tukitaan suoraan Niilesjärveen laskevia ojia maapadoilla ja ohjaamalla vesi pois ojista viereisille pintavalutusalueille. Järvellä hoitokalastetaan ja opastusta annetaan vapaa-ajankiinteistöjen jätevesien käsittelyyn. Kaivettavien laskeutusaltaiden analysoidut happamat sulfaattimaat kasataan, neutralisoidaan kalkkipitoisella aineksella kerroksittain ja maisemoidaan asianmukaisesti altaiden viereen, suunnittelija Juha Siekkinen Kosteikkomaailmasta kertoo.

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustukset

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus vastaa valtakunnallisesti maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankeavustuksista.  Maa- ja metsätalouden valuma-alueilta tuleva kuormitus heikentää huomattavasti vesistöjen tilaa. Avustuksia myönnetään monitavoitteisiin valuma-alueiden vesitalouden hallintaan, joilla parannetaan vesien tilaa huomioiden ilmastomuutoksien aiheuttamat vaikutukset ja luonnon monimuotoisuus.

Vesienhallinnalla tarkoitetaan avustushaussa ratkaisuja, joilla vaikutetaan veden pidättämiseen, veden laatuun ja määrään valuma-alueella, uomissa, pelloilla ja metsissä. Vesienhallinnan keinoja ovat esimerkiksi kaksitasouomat, luonnonmukaiset padotukset, kosteikot, uomien ennallistaminen ja muut vettä valuma-alueella viivyttävät ratkaisut.

Avustuksen tavoitteena on parantaa vesien tilaa yhdistämällä maa- ja metsätalouden edut sekä vesiensuojelun ja ilmastonmuutokseen varautumisen tarpeet. Näihin tavoitteisiin pyritään edistämällä valuma-aluelähtöisten vesistökunnostusten suunnittelua ja toteutusta, kehittämällä maa- ja metsätalouden vesienhallinnan luonnonmukaisia ratkaisuja ja lisäämällä niiden käyttöönottoa sekä lisäämällä maa- ja metsätalouden vesienhallintaa edistävien toimijoiden yhteistyötä ja osaamista yli sektorirajojen.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmilla edistetään pohjavesien hyvän tilan saavuttamista ja säilyttämistä sekä pohjavesien suojelutoimia. Suojelusuunnitelman keskeinen tavoite on tunnistaa pohjavedelle ihmistoiminnasta aiheutuvat riskit sekä ennaltaehkäistä pohjaveden laadun heikkeneminen ja turvata alueen pohjaveden kemiallinen ja määrällinen hyvä tila. Suojelusuunnitelman laatimisen ja päivittämisen tulisi kohdistua erityisesti vesienhoidossa tunnistetuille riskipohjavesialueille ja selvityskohteille. Avustusta myönnetään kunnille pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen.

Syksyn 2022 avustushaku: vesistökunnostukset ja alueellisten asiantuntijaverkostojen vahvistaminen, maa- ja metsätalouden vesienhallinta, pohjavesien suojelusuunnitelmien laadinta ja päivittäminen sekä kaupunkivesien osalta viemäriylivuotojen hallinta. Haku on avoinna 18.10.–30.11.2022. Vesistökunnostusten ja maa- ja metsätalouden vesienhallinnan avustushakujen yhteinen hakuinfo järjestetään 20.9.2022 klo 13.00–15.30. Ilmoittaudu tilaisuuteen.

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.Niilesjärven vesienhoitotyöt 2022

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Vesistökunnostukset:
Jukka Tuohino, vesitalousasiantuntija, p. 0295 038 426,
Anne Korhonen, ympäristöasiantuntija, p. 0295 038414.


Maa- ja metsätalouden vesienhallinta: Essi Hillgren, ympäristöasiantuntija, p. 0295 022 022, Henri Vaarala, ympäristöasiantuntija, p. 0295 037 089.


Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat:
Hanna Hentilä, ylitarkastaja, p. 0295 016 312
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Niilesjärvi pohjoispäästä etelään, taustalla näkyvät Valkeisjärvi ja Mustalampi. Kuva Juha Siekkinen
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Veteraanikatu 1
90130 Oulu

0295 038 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Vesien kunnostus ja hoito vauhdissa Pohjois-Pohjanmaalla6.6.2023 13:02:17 EEST | Tiedote

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus avusti alkuvuonna uusia kunnostus- ja vesienhoitohankkeita 387 500 eurolla (13 kpl). Lisäksi rahoitettiin laaja-alaisia maa- ja metsätalouden vesienhallinnan hankkeita eri puolille Suomea. Näistä kolme merkittävää (valtion avustus 421 000 €) ovat Pohjois-Pohjanmaalla. Vesistöjen käytön ja hoidon parantamiseen ELY-keskus osoitti lisäksi 194 580 euroa Oulujoen ja Oulujärven moninaiskäytön sekä Vattenfall-ympäristörahan puitesopimuksista. Valtion toteuttamina hankkeina puolestaan valmistuu useita purokunnostuksia eri puolilla maakuntaa, toteutetaan kalateiden suunnittelua ja tarkkailua sekä ohjataan ympäristövirtaamaa vanhoihin jokiuomiin.

Kiljanjoen putkisillan korjaustyöt alkavat Levonperäntiellä Reisjärvellä5.6.2023 14:18:43 EEST | Tiedote

Levonperäntiellä (Mt 7623) Reisjärvellä sijaitsevan Kiljanjoen putkisillan korjaustyöt alkavat viikolla 24. Korjaustyöt sisältävät mm. putkisillan uusimisen. Rakennustöiden aikana tie on suljettu liikenteeltä 12. - 22.6.2023 välisenä aikana. Liikenne ohjataan kiertoreitille. Kiertoreitti kulkee Räisälänmäentien - Hylkirannantien kautta. Suljettu tieosa on merkitty oheiseen karttaan punaisella. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan korjaustöiden kuluessa. Hankkeen tilaajana on ELY-keskus ja pääurakoitsijana NYAB Finland Oy. Ajantasaiset tiedot tietöistä: Tienkäyttäjän linja p. 0200 2100(suomi.fi) Liikennetilanne (fintraffic.fi)

Alikulkukäytävän rakentaminen valtatiellä 8 Kalajoella käynnistyy2.6.2023 10:37:15 EEST | Tiedote

Alikulkukäytävän rakentaminen valtatiellä 8 Matkailutien pohjoisen liittymän eteläpuolella käynnistyy. Hankkeessa toteutetaan uusi kevyelle liikenteelle ja moottorikelkkailijoille tarkoitettu alikulkukäytävä valtatielle 8. Samassa urakassa uusitaan vesijohtolinjoja, tehdään pohjaveden suojauksia sekä rakennetaan alueelle uusia jalankulku- ja pyöräilyväyliä. Työt alkavat kesäkuussa 2023. Urakka valmistuu syksyllä 2024. Alikulkukäytävän rakentamisen aikana valtatiellä 8 on käytössä kiertotie ja alennetut nopeusrajoitukset. Työn tilaajina ovat ELY-keskus, Kalajoen kaupunki ja Vesikolmio Oy Urakoitsijana toimii Nyab Finland Oy.

Leväseuranta käynnistyi - Pohjois-Pohjanmaalla ei havaintoja sinilevistä1.6.2023 15:49:43 EEST | Tiedote

Valtakunnallinen sinileväseuranta on käynnistynyt toukokuun lopussa ja jatkuu syyskuun loppuun. Pohjois-Pohjanmaalla sinileväseurannassa on 28 havaintopaikkaa eri puolilla maakuntaa. Merialueella on kuusi havaintopaikkaa. Kuusamo-Taivalkoski-Pudasjärvi alueella seurantaa on yhdeksässä järvessä, Oulun seudulla yhdessä ja Vaalassa kahdella järvellä. Rotarien viime kesänä Pohjois-Pohjanmaalla aloittama sinileväseuranta jatkuu kolmella havaintopaikalla.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme