Johnny L

AirImpact julkistetaan tänään: ainutlaatuinen, lohkoketjua hyödyntävä hyväntekeväisyyssovellus

Jaa

Suomalainen, lohkoketjua hyödyntävä lahjoitussovellus AirImpact sekä hankkeen Suomen pilottikampanja julkistetaan tänään Slush 2018 -tapahtumassa. AirImpact on lohkoketjun mahdollistamaa suoraa arvonsiirtoa hyödyntävä sovellus, jonka kautta osallistujat pystyvät valitsemaan hyväntekeväisyyskohteensa ja tuki menee suoraan perille kohteeseen täysin läpinäkyvästi ja luotettavasti. AirImpactin takana on Jolla-taustainen Zippie, joka perustaa samalla lohkoketjuhankkeisiin keskittyvän yrityskiihdyttämön Suomeen.

AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).
AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).

AirImpact on uudenlainen lahjoitussovellus, joka tuo ennennäkemätöntä läpinäkyvyyttä hyväntekeväisyyteen osallistumiseen. Lohkoketjuteknologian älykkäitä ja ohjelmoitavia sopimuksia sekä suoraa arvonsiirtoa hyödyntämällä AirImpact takaa myös avun toteutumisen: kohteille suunnatut lahjoitukset vapautuvat käyttöön vasta kun projektille asetetut tavoitteet ja puitteet ovat sovitulla tasolla. Näin myös tukija näkee läpinäkyvästi lahjoituksensa vaikutuksen ja pystyy varmistamaan avun perille menemisen.

”AirImpactin tavoitteena on tuoda läpinäkyvyyttä hyväntekeväisyyteen lahjoittamiseen, jonka keskeisiä haasteita ovat olleet muun muassa lahjoitusten vaikuttavuuden todentaminen sekä eri organisaatioiden hallinnointikustannukset”, kommentoi AirImpactin takana olevan Zippien perustaja Antti Saarnio ja jatkaa: ”AirImpactiin on tulossa mukaan useita erilaisia organisaatioita ja hankkeita ja kuuntelemme myös käyttäjiämme kohteiden valinnassa. Pilottiprojektissa tuemme itse uhanalaisten elefanttien suojelua Tansaniassa ja liittymällä AirImpactiin jokainen voi lisätä avun määrää.”

AirImpactin alkuvuodesta 2019 avattavassa lahjoitussovelluksessa käytetään Zippien vaivatonta lohkoketjualustaa sekä digitaalista lompakkoa, jonka näkymästä löytyvät kaikki tarjolla olevat tukikohteet ja projektien eteneminen. AirImpactin käyttäjien ei tarvitse tuntea lohkoketjuteknologiaa ja he saavat erilaisista osallistumismuodoista ainutlaatuisia digitaalisia keräilyesineitä, joita voi jatkossa kasvattaa, hoitaa ja jakaa muiden kanssa. Jatkossa AirImpactin käyttäminen nettiostoksiin, hotellivarauksiin jne. kasvattaa myös käyttäjän lahjoitusmahdollisuuksia, joita voi suunnata eri kohteisiin.    

Pilottiprojekti PAMS-luonnonsuojelujärjestön kanssa

AirImpactin ensimmäisessä kampanjavaiheessa osallistujat voivat auttaa tukemaan norsujensuojelua Tansaniassa konkreettisella tavalla: kutsumalla ystäviä AirImpactiin osallistujat edistävät norsujen elinoloja tansanialaisen PAMS-organisaation kautta. Alussa AirImpact hoitaa lahjoitukset itse omista varoistaan kampanjan osallistujamäärän perusteella. Mitä enemmän osallistujia, sitä enemmän AirImpact lahjoittaa norsujen suojelutyöhön.

AirImpactiin liittyvät vastaanottavat digitaalisia elefantteja jokaista mukaan kutsumaansa ystävää vastaan. Jokaista digitaalista elefanttia vastaan AirImpact lahjoittaa yhden tunnin palkan suoraan Tansaniassa toimivalle ammattivartijalle, jonka työnä on suojella elefantteja salametsästäjiltä. Tavoitteena on jakaa 10000 digitaalista elefanttia, jolloin neljä vartijaa pysyy töissä vuoden ajan. AirImpactin afrikannorsukampanja on voittoa tavoittelematon ja täysin hyväntekeväisyyteen perustuva lahjoitusmalli, jossa tavallisia ihmisiä pyritään aktivoimaan elefanttien suojeluun hauskalla ja pelillistetyllä tavalla.

Digitaaliset elefantit toimivat myös arpalippuna kampanjassa, jossa arvotaan unohtumaton matka afrikannorsujen kotialueelle Tansaniaan. Kampanjan päätyttyä AirImpact arpoo kaikkien digitaalisten norsujen kesken kahden hengen matkan, jossa voittajalle tarjoutuu ainutlaatuisen mahdollisuus nähdä elefantteja niiden luontaisessa ympäristössä ja tutustua PAMS-organisaation tarjoamaan apuun. Digitaalisten norsujen määrälle ei ole ylärajaa, joten mitä enemmän jakaa, sitä parempi on mahdollisuus voittaa.

Pilottiprojekti alkaa lähiviikkojen aikana ja kiinnostuneet voivat nyt ilmoittautua AirImpactin sivustolla airimpact.org.

Vuoden 2019 alkupuolella AirImpactiin on tulossa lisää tukikohteita ja varsinainen lahjoittamismekanismi käynnistyy. AirImpactiin on liittymässä mukaan useita järjestöjä ja sponsoreita, joiden nimet julkistetaan myöhemmin.

Lohkoketjuihin keskittyvä yrityskiihdyttämö

AirImpactin julkistuksen myötä Zippie perustaa Suomeen yrityskiihdyttämön, jonka taustalla on ajatus lohkoketjuteknologian laajojen mahdollisuuksien hyödyntämisestä startupien kasvattamisessa ja kehittämisessä. Täysin läpinäkyvänä ja luotettavana teknologiana lohkoketju mahdollistaa vaikkapa ennennäkemättömien asiakashankintamallien toteuttamisen kustannustehokkaasti. Esimerkiksi uusien sovellusten asiakashankintakustannukset ovat nousseet perinteisissä malleissa pilviin ja tähän lohkoketju tarjoaa täysin uudenlaisen palkitsemis- ja osallistamismallin sovellusten asiakashankintaan.

”Lohkoketjuteknologia liitetään perinteisesti lähinnä kryptovaluuttoihin, mutta sen käyttömahdollisuudet ovat huomattavasti laajemmat, ja tämä on yksi syy miksi perustamme kiihdyttämön edistämään erilaisia hankkeita”, Antti Saarnio kommentoi ja jatkaa: ”Halusimme perustaa kiihdyttämön nimenomaan Suomeen, koska maamme on startupeille erinomainen aloituspaikka monessa mielessä: yritysten on mahdollista saada erinomainen alkurahoituspohja, täältä löytyy vahvaa insinööriammattitaitoa ja osaavan liiketoimintajohdon rekrytoiminen on helpompaa moniin muihin maihin verrattuna.”

Suomalainen media-alan startup BCaster on yksi Zippien ensimmäisistä yhteistyökumppaneista. Pääasiassa Yhdysvalloissa ja Euroopassa toimiva BCaster rakentaa Zippien avulla lohkoketjuun perustuvaa kannustin- ja palkitsemismallia. ”Zippien lompakkotoiminnallisuus kannustaa käyttäjiä tuottamaan laadukasta mediasisältöä ja Zippien avulla työn arvo saadaan siirrettyä oikeille tahoille”, sanoo BCasterin toimitusjohtaja Janne Neuvonen ja jatkaa: ” Yhteistyömme tuloksena syntyy täysin uusi tapa sitouttaa asiakkaita ja brändejä ja jatkossa myös BCasterin yritys- ja organisaatioasiakkaat pääsevät palkitsemaan asiakkaitaan Zippien teknologialla”.

Zippie tekee yhteistyöta myös IPG Mediabrands Finlandin kanssa kasvun tukemiseen markkinoinnin ja mediasuunnittelun suhteen. Lisaksi IPG Mediabrands Finland tarjoaa ammattitaitonsa AirImpact-sovelluksen markkinoilletuloon tulevien yhteistyökumppanien kanssa.

AirImpactin kampanjasivu: https://airimpact.org
Lisätietoa Zippiestä: https://zippie.org 

Lisätietoa toimittajille:
Juhani Lassila, Johnny L
040 541 2365
juhani@johnnyl.fi

Zippie
Zippie on mobiili- ja lohkoketjuteknologiayritys, jonka tavoitteena on tehdä lohkoketjuteknologian hyödyntäminen helpoksi jokaiselle helppokäyttöisen ja turvallisen mobiilikäyttöliittymän avulla. Jollan perustaja Antti Saarnio ja joukko muita Jolla- ja Nokia-konkareita perustivat Zippien toukokuussa 2016 ja sen sijoittajiin kuuluu useita lohkoketjuteollisuuden johtavia tahoja, kuten Hashed.
https://www.zippie.org

PAMS
PAMS-säätiö on vuonna 2009 perustettu Tansaniassa, Yhdysvalloissa ja Italiassa rekisteröity voittoa tavoittelematon luonnonsuojeluorganisaatio, jonka missio on tukea kaikkia, jotka haluavat suojella villieläimiä ja niiden asuinalueita.

PAMS työskentelee jatkuvasti uhanalaisten lajien ja näiden elinympäristöjen suojelun puolesta sekä pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta villieläinten ja villieläinalueiden merkityksestä planeetallemme. Ensisijaisena keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi on PAMS:n vahva yhteistyö villieläimiä ympäröivien yhteisöjen kanssa – esimerkiksi kouluikäisten lasten kouluttaminen sekä yhteistyö paikallisten villieläinlainvalvontayksikköjen ja maanviljelijöiden kanssa.

PAMS ylläpitää mm. koulutusohjelmia ja vartijakoulutuksia sekä avustaa suojelualueiden ylläpidossa yhdessä paikallisten viranomaisten, aluehallinnon ja kansainvälisten sidosryhmien kanssa.
https://pamsfoundation.org

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoa toimittajille:
Juhani Lassila, Johnny L
040 541 2365
juhani@johnnyl.fi

Kuvat

AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).
AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).
Lataa
AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).
AirImpact-hyväntekeväisyyssovelluksen tuleva päänäkymä, josta käyttäjät voivat valita mieleisensä lahjoituskohteet (kohteet esimerkkejä).
Lataa
AirImpactin Afrikannorsu-kampanjan digitaalinen elefantti.
AirImpactin Afrikannorsu-kampanjan digitaalinen elefantti.
Lataa
Lota on PAMS:n suojelema 53-vuotias elefanttiuros. Se nimettiin kuuluisan villieläinten puolestapuhujan, Wayne Lotterin mukaan, joka menetti henkensä salamurhaajan toimesta taistellessaan elefanttien puolesta.
Lota on PAMS:n suojelema 53-vuotias elefanttiuros. Se nimettiin kuuluisan villieläinten puolestapuhujan, Wayne Lotterin mukaan, joka menetti henkensä salamurhaajan toimesta taistellessaan elefanttien puolesta.
Lataa
AirImpact-logo
AirImpact-logo
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Johnny L
Johnny L
Sampsantie 33
00610 HELSINKI

+358 40 541 2365https://www.johnnyl.fi

Johnny L - PR for the digitalizing world

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Johnny L

Kysely: suomalaiset aikovat viettää lomansa kotimaassa, liikkua autolla ja syödä ravintoloissa19.5.2020 07:10:38 EESTTiedote

Tuoreen kyselyn mukaan koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustila muuttaa lähes kaikkien kesälomia: 83 % suomalaisista kertoo, että korona-aika on vaikuttanut kesälomasuunnitelmiin. Valtaosa (76 % kyllä, 15 % ehkä) aikoo edelleen pitää lomaa kesällä, pääasiassa autolla kotimaassa liikkuen. Medioiden käyttö lisääntyy kaikissa ikäryhmissä kesällä. Tiedot käyvät ilmi kaupallisten radioiden kattojärjestö RadioMedian teetättämästä tutkimuksesta, jossa haastateltiin tuhatta 15-69-vuotiasta suomalaista toukokuussa 2020.

Kaupallinen radio täyttää 35 vuotta haastavissa olosuhteissa - uutta tutkimustietoa suomalaisten mediatottumuksista korona-aikana27.4.2020 08:00:05 EESTTiedote

Suomalainen kaupallinen radio saavuttaa nuorekkaan, mutta silti jo elämänkokemusta omaavan 35 vuoden iän tänään huhtikuun 27. päivänä 2020. Vuosikymmenten aikana kaupallinen radio on kasvanut, kypsynyt ja ollut aina ihmisille läsnä niin hyvässä kuin pahassa. Radio on nyt kiinteä osa laajempaa audion suosion nousua ja kaupallisesti ala on kasvanut viimeiset kuusi vuotta. Poikkeustilassa radio on ihmisten ystävä ja arjen rytmittäjä, jota kuunnellaan paljon: RadioMedian tuoreen kyselyn mukaan 62 % suomalaisista on lisännyt medioiden käyttöään poikkeusaikana.

IDC nimesi Equinixin maailman johtavaksi colocation-datakeskusten ja suorien yhteyspalveluiden toimittajaksi24.2.2020 09:54:58 EETTiedote

Equinix, maailman suurin datakeskusyhtiö nimettiin maailman johtavaksi colocation-datakeskusten ja suorien yhteyspalveluiden (eng. interconnection) tarjoajaksi IDC:n ensimmäisessä aihetta käsittelevässä MarketScape-raportissa. IDC:n selvityksessä analysoitiin syvällisesti yhdeksän maailmanlaajuisesti merkittävän palveluntarjoajan nykyhetken ja tulevaisuuden valmiuksia vastata yritysasiakkaiden tarpeisiin.

Suomen suurin yleisöäänestys alkoi tänään: haussa vuoden valtakunnallinen ja paikallinen radiojuontaja ja -ohjelma10.2.2020 08:00:00 EETTiedote

Suomen suurin yleisöäänestys käynnistyi tänään maanantaina 10. helmikuuta, kun radion kuuntelijat ympäri Suomen pääsevät äänestämään suosikkejaan vuoden radiojuontajaksi ja radio-ohjelmaksi. Kaupallisen radion 35v-juhlavuoden RadioGaalan yleisöäänestyksen valtakunnalliset ja paikalliset voittajat palkitaan Helsingin Narinkkatorilla 24.4.2020 pidettävässä RadioGaalassa. Juhlavuoden kunniaksi RadioGaala on myös saanut uuden logon ja visuaalisen ilmeen.

Kaupallinen radio teki jälleen kaikkien aikojen mainosmyyntiennätyksen vuonna 2019 - kasvua jo kuusi vuotta peräkkäin23.1.2020 08:00:00 EETTiedote

Radio on Suomessa voimissaan. Kaupallisen radion mainosmyynti kasvoi vuonna 2019 RadioMedian keräämien myyntitilastojen mukaan 6,1 % edellisvuoteen verrattuna ollen nyt 69,74 miljoonaa euroa (2018: 65,5M€). Vuoden 2020 alusta alkaneen uuden 10-vuotisen radioiden toimilupakauden innostuksessa 35 vuotta täyttävän kaupallisen radion tulevaisuus näyttää hyvin valoisalta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme