Suomen Pankki

Ålands lyceum won the Generation €uro Students’ Award monetary policy competition

Share

A team from Ålands lyceum has won the Finnish final of the Generation €uro Students’ Award.The other finalists came from Etelä-Tapiola lukio and Kuopion klassillinen lukio. The final was held as a remote event on 14 April 2021.The award-winning team was selected by a jury composed of Bank of Finland experts, chaired by Head of Research Esa Jokivuolle.

The winning team Victor Byman, Alva Kahnberg Aaron Nordberd and Noel Rönnberg and the teacher Anders Casén who tutored the team will have the opportunity to meet European Central Bank management in a virtual event in May.The two other teams that qualified for the finals were awarded book gift vouchers.

“Along with the elderly, young people have been among the biggest victims of the coronavirus pandemic.Your participation shows that you have not become prisoners of circumstances, rather you have raised the bar above what is normally required of anyone.Your active attitude is not only to be appreciated but is also a key to social influence in the coming years,” said Bank of Finland Governor Olli Rehn in his opening remarks addressing the situation of students during the time of the coronavirus pandemic.

The Generation €uro Students’ Award tests students’ knowledge of monetary policy.The task of the teams is to prepare and present a proposal for an interest rate decision of the Governing Council of the ECB and other possible monetary policy actions.The competition is organised each year in the euro area, and is open to students aged 16–19.

The first round of the competition consisted of a web quiz.In the second round, the teams performed an analysis task, which was scored by the competition jury.The top three teams qualified for the final.

For further information, please contact: Richard Brander, Senior Communications Specialist, tel. +358 9 183 2206.

Watch the recording of the Generation €uro final 2021.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Muistutuskutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0014.5.2021 10:05:51 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Kutsu medioille: Suomen Pankin Maksufoorumi 19.5.2021 klo 9.00 - 12.0011.5.2021 10:55:30 EEST | Kutsu

Muuttuuko maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa? Millä tavalla maksamista kehitetään Euroopassa ja miten tämä vaikuttaa Suomeen? Miltä näyttää digitaalinen euro maksamisen näkökulmasta? Tervetuloa mukaan seuraamaan Suomen Pankin Maksufoorumia keskiviikkona 19.5.2021 klo 9.00–12.00 webinaarina. Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä linkistä 17.5.2021 klo 16.00 mennessä. Tapahtumalinkki toimitetaan ilmoittautuneille ennen tilaisuutta. Maksufoorumin yhteydessä julkaistaan Euro ja talous -verkkojulkaisu, jossa syvennetään Maksufoorumin teemoja ja käsitellään maksamisen kustannuksia sekä maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa yleisvalvontaa. Lisätietoja: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen (p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi) Lue lisää Maksufoorumista Suomen Pankin verkkosivuilta. Ohjelma: 9:00 Tilaisuuden avaus ja maksamiseen keskittyvän Euro ja talous -verkkojulkaisun esittely Tuomas Välimäki, Suomen Pankki 9:20 Maksaminen koronan jälkeisessä maailmassa Paneelikeskustelu: Ja

Marknadsvärdet på finländska aktier och aktieinnehav ökar snabbt11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Marknadsvärdet på finländska börsnoterade företag[1] har stigit under flera års tid. Värdet sjönk tillfälligt på grund av coronapandemin, men efter mars 2020 har marknadsvärdet på finländska aktier stigit med 48 % och var 307 miljarder euro vid utgången av mars 2021. Hälften av de finländska företagens noterade aktier är i inhemsk ägo.[2] Utöver värdeökningen har aktiernas totala värde ytterligare ökat något till följd av de flera börsintroduktioner som gjordes av finländska företag under början av 2021. I januari–mars emitterade finländska företag nya aktier till ett värde av 360 miljoner euro[3]. Börsnoterade aktier utgör en betydande andel av finländarnas finansiella tillgångar. Finländarnas[4] sammanlagda aktieinnehav uppgick vid utgången av mars 2021 till 236,2 miljarder euro och av dem var 35 % utländska aktier. I mars 2021 ökade innehavens marknadsvärde med 7,3 miljarder euro. Därtill köpte finländarna aktier till ett nettobelopp av 790 miljoner euro, varav 600 miljoner euro hän

Market value of Finnish shares and shareholdings soared11.5.2021 10:00:00 EEST | Press release

The market value of shares issued by listed Finnish companies[1] has increased for several consecutive years. It declined temporarily because of the COVID-19 crisis, but since March 2020, the market capitalisation of Finnish equities has risen by 48% to stand at EUR 307 billion at the end of March 2021. Half of Finnish companies’ listed shares are held by domestic owners.[2] In addition to appreciation, the total value of equities was boosted somewhat by several initial public offerings by Finnish companies in early 2021. In January-March, Finnish companies issued new equities worth EUR 360 million.[3] Listed shares constitute a significant proportion of Finns’ financial assets. At the end of March 2021, Finns’[4] equity holdings totalled EUR 236.2 billion, 35% of which in foreign equities. In March 2021, the market value of the holdings increased by EUR 7.3 billion. Meanwhile, Finns made net equity investments of EUR 790 million, EUR 600 million of which was allocated to foreign equit

Suomalaisten osakkeiden ja osakeomistusten markkina-arvot kasvavat nopeasti11.5.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Suomalaisten pörssinoteerattujen yritysten[1] markkina-arvo on kasvanut useiden vuosien ajan. Se laski hetkellisesti koronapandemian vuoksi, mutta maaliskuun 2020 jälkeen suomalaisten osakkeiden markkina-arvo on kasvanut 48 % ja oli 307 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa. Puolet suomalaisten yritysten noteeratuista osakkeista on kotimaisten omistajien hallussa.[2] Arvonnousun lisäksi osakkeiden kokonaisarvoa ovat kasvattaneet hieman suomalaisten yritysten tekemät useat listautumisannit vuoden 2021 alun aikana. Tammi-maaliskuussa suomalaiset yritykset laskivat liikkeeseen 360 milj. euron edestä uusia osakkeita[3]. Pörssinoteeratut osakkeet muodostavat merkittävän osuuden suomalaisten rahoitusvarallisuudesta. Suomalaisten[4] osakeomistukset olivat yhteensä 236,2 mrd. euroa maaliskuun 2021 lopussa, ja niistä 35 % oli ulkomaisia osakkeita. Maaliskuussa 2021 omistusten markkina-arvo kasvoi 7,3 mrd. eurolla. Lisäksi suomalaiset ostivat osakkeita nettomääräisesti 790 milj. euron edestä, mistä

Bolåneriskerna har ökat under coronapandemin4.5.2021 11:00:00 EEST | Tiedote

Finlands ekonomi har tagit mindre skada av coronapandemin än väntat, och pandemin har inte rubbat det finländska finanssystemets funktionsförmåga. Kraftig penning- och finanspolitisk stimulans, bankernas flexibla återbetalningsvillkor, direkta företagsstöd och lättnader i makrotillsynskrav och övriga regler för banker har hjälpt hushåll och företag. Den långvariga ökningen i hushållens skuldsättning riskerar dock att försvaga Finlands förmåga att klara framtida ekonomiska kriser. Bostadsutlåningen har tagit fart sedan sommaren 2020 och ökat hushållens sammantagna skuldbörda. Långa bostadslån lyfts i dag mer än någonsin tidigare och av nya bostadslån beviljas en allt större del människor med stora skulder i förhållande till sina inkomster. Den genomsnittliga storleken av nya bostadslån har också ökat. ”Finländarnas växande skuldsättning och särskilt den allt vanligare förekomsten av långa bostadslån är oroväckande med tanke på den finansiella stabiliteten”, säger vice ordföranden i Finl

Risks relating to housing loans have grown during the COVID-19 pandemic4.5.2021 11:00:00 EEST | Press release

The Finnish economy has come through the COVID-19 pandemic with less damage than expected. The pandemic hasn’t shaken the functioning of Finland’s financial system. The strong monetary and fiscal policy stimulus, the flexibility granted by the banks in the servicing of loans, direct business subsidies and the relaxation of macroprudential requirements and other banking regulations have all helped households and businesses. The persistent indebtedness of Finnish households does, however, threaten to weaken Finland’s ability to cope with future economic crises. Housing mortgage lending has picked up since summer 2020 and the household debt burden has continued to accumulate. Housing loans of long maturity are being taken out more than ever, and a greater proportion of new housing loans have been granted to people with a high level of debt relative to their income. The average size of new housing loans has also grown. ‘From the perspective of financial stability, Finns’ increased indebted

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom