Digi- ja väestötietovirasto

Alla användare av Suomi.fi-meddelanden har inte fått e-postnotifikationer

Dela

På grund av en störning i tjänsten Suomi.fi-meddelanden har en del av användarna blivit utan e-postnotifikationer om mottagna meddelanden. Ungefär 150 000 meddelanden gick ut utan att mottagarna fick e-postnotifikationer om dem. Störningen är nu över, ochMyndigheten för digitalisering och befolkningsdata har inlett åtgärder för att förhindra att felet upprepas.

Alla myndighetsmeddelanden som skickats till medborgarna har dock kommit som normalt, men på grund av störningen kan det hända att en del mottagare inte har märkt att de fått nya meddelanden i tjänsten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata rekommenderar att alla som använder Suomi.fi-meddelanden kontrollerar vilka meddelanden som inkommit.

Vid problem kan man kontakta den myndighet som skickat meddelandet

Antalet meddelanden som skickas via Suomi.fi-meddelanden ökar kraftigt. Till exempel i december 2019 gick cirka 563 000 enskilda meddelanden ut via tjänsten. Tjänsten har funnits sedan 2018. Bortsett från korta driftsavbrott är den störning som nu uppdagats den första betydande störningen i tjänsten.

”Vi beklagar de olägenheter som störningen kan ha orsakat dem som använder tjänsten. Största delen av de meddelanden som skickas via tjänsten förutsätter inga åtgärder av mottagarna, men det kan också finnas mer brådskande ärenden bland meddelandena. I så fall är det bäst att först kontakta den myndighet som skickade meddelandet för att reda ut saken”, uppmanar överdirektör Timo Salovaara vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

”Vi har informerat alla myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden om störningen och också börjat kontakta de medborgare som använder tjänsten. Vi hoppas att den här exceptionella och redan avhjälpta störningen i e-postnotifikationerna inte påverkar medborgarnas intresse för att börja använda Suomi.fi-meddelanden. Vi är övertygade om fördelarna med digitala tjänster och försäkrar att vi gör allt för att bevara förtroendet för dem”, säger överdirektör Salovaara.

Vad är Suomi.fi-meddelanden?

Med tjänsten Suomi.fi-meddelanden kan medborgare ta emot meddelanden, beslut och andra delgivningar från myndigheterna i elektronisk form på ett informationssäkert sätt. I stället för på papper kommer meddelandena till sidan Suomi.fi-webbtjänstens Meddelanden, till vilken man loggar in med bankkoder eller mobilcertifikat. Tjänsten används bl.a. av Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, Traficom, Utsökningsverket samt flera sjukvårdsdistrikt, kommuner och städer. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för underhållet och utvecklingen av tjänsten. Användningen av tjänsten ökar kraftigt. För närvarande används den av 340 000 medborgare och 260 myndigheter.

Nyckelord

Kontakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Överdirektör Timo Salovaara, tfn 0295 535 303, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Kommunikations- och marknadsföringsdirektör Liinu Lehto, tfn 0295 535 385, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om

Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto
Lintulahdenkuja 2
00530 HELSINKI

0295 536 000 (vaihde)http://dvv.fi

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till information och erbjuder tjänster för kundernas livshändelser.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället. Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inrättades år 2020 och lyder under finansministeriet. Ämbetsverket uppstod 1.1.2020 när Befolkningsregistercentralen och magistraterna sammanförs till en ny helhet.

https://dvv.fi/sv

Följ Digi- ja väestötietovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Digi- ja väestötietovirasto

Myndigheterna förenade sina krafter och plockade ihop en förpackning till unga som fyllt 18 år12.2.2020 08:00:00 EETTiedote

I det elektroniska informationspaketet sammanställs alla de rättigheter och skyldigheter i anslutning kring offentliga ärenden som man själv måste ansvara för då man blivit myndig. Paketet sammanställdes av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som inledde sin verksamhet i början av året, Fpa, Navigatorerna, polisen, Försvarsmakten och Skatteförvaltningen.

Not all users have received email notifications for new Suomi.fi Messages17.1.2020 17:30:00 EETPress release

Due to a technical fault affecting Suomi.fi Messages, not all users have received email notifications of new messages arriving in the service. The fault affected around 150,000 messages. For these messages, no separate email notification was sent to the user. The problem is now fixed, and the Digital and Population Data Services Agency is taking action to prevent this problem from happening again.

Kaikista Suomi.fi-viesteistä ei ole saapunut sähköposti-ilmoitusta käyttäjille17.1.2020 12:30:00 EETTiedote

Suomi.fi-viesteissä on ollut häiriö, jonka vuoksi osa Suomi.fi-viestien käyttäjistä ei ole saanut sähköposti-ilmoitusta uusista saapuneista viesteistä. Häiriössä oli kyse noin 150 000 viestistä, joista ei tullut erillistä sähköposti-ilmoitusta käyttäjille. Häiriö on korjattu. Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut toimenpiteet, joiden avulla häiriön toistuminen jatkossa estetään.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum