Suomen Pankki

Almost a fifth of households’ consumer credit originated by OFIs

Share

In the last quarter of 2022, households drew down EUR 80 million of unsecured consumer credit from other financial institutions (OFIs),[1] which was a little more than in the corresponding period a year earlier. The average agreed annual interest rate on new unsecured consumer credit was 9.3%. Almost a quarter of the consumer credit was drawn down from consumer credit and small-loan companies. The average interest rate on these drawdowns was 20%.

The stock of consumer credit originated by consumer credit and small-loan companies, also known as payday lenders, decreased, and the average interest rate declined in 2022.[2] At the end of December 2022, the stock of consumer granted by consumer credit and small-loan companies to Finnish households stood at EUR 154 million, with an average interest rate of 35%. Payday lenders’ stock of consumer credit has contracted significantly since 2018, when payday lenders had an estimated EUR 700 million of loan receivables from households. In September 2019, a 20%-interest rate cap on consumer credit entered into force, after which some of the companies granting small loans have discontinued either the extension of new loans or their activities altogether. The contraction of the loan stock also reflects the sale of loans off balance sheets. 

Other financial institutions originate the majority of vehicle loans

The aggregate stock of consumer credit granted by OFIs was EUR 4.9 billion at the end of 2022. Consumer credit granted by OFIs account for 19% of households’ total stock of credit (EUR 25.1 billion). The majority (68%) of households’ consumer credit has been originated by banks (credit institutions).

The majority (88%) of consumer credit originated by OFIs consisted of vehicle loans.

At present, vehicle loans constitute a more important part of OFIs’ business than before. As regards market share measured as a proportion of the loan stock, at the end of December 2022, OFIs accounted for 56% and banks for 44% of all vehicle loans (EUR 7.6 billion). 

Finnish households drew down a total of EUR 1 billion of new vehicle loans from OFIs during the last quarter of 2022. The amount of vehicle loans drawn down from credit institutions in the same period was EUR 375 million. Hence, the total amount of vehicle loans drawn down in the last quarter of 2022 was EUR 1.4 billion. The agreed annual interest rate (3.4%) on new vehicle loans drawn down from OFIs in the last quarter of 2022 was lower than the interest rate on vehicle loans from credit institutions (4.7%). Likewise, the effective annual interest rate, which also includes other expenses,[3]on vehicle loans granted by OFIs was lower (5.5%) in comparison to similar loans granted by banks (6.8%).

For further information, please contact:

Tommi Salenius, tel. +358 09 183 2156, email: tommi.salenius(at)bof.fi

Markus Aaltonen, tel. +358 9 831 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi

The next Other financial institutions release will be published in autumn 2023.

[1] Excl. pawnshops.

[2] At the end of 2021, the stock stood at EUR 214 million and the average interest rate was over 40%.

[3] In the OFI data collection, effective annual interest rate refers to new drawdowns, while in banking statistics, it refers to new agreements.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Tillväxttakten för utestående bostadslån är exceptionellt långsam30.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

I februari 2023 mattades årstillväxten i hushållens utestående bostadslån[1] (107,9 miljarder euro) av till 0,6 %, när den ännu vid motsvarande tid för ett år sedan var 3,8 %. Årstillväxttakten har mattats av på grund av mindre utbetalningar av bostadslån. I februari 2023 minskade det utestående beloppet av investeringsbostadslån (8,7 miljarder euro) med 0,1 % jämfört med ett år tidigare, när det ännu i mars 2022 ökade med nästan 8 %. Också tillväxten (0,7 %) i det utestående beloppet av ägarbostadslån (99,1 miljarder euro) har mattats av betydligt. Intresset för nya bostadslån var fortsatt lågt i februari. I februari 2023 utbetalades nya bostadslån för 980 miljoner euro. Utbetalningarna av bostadslån har senast varit mindre 2003. Genomsnittsräntan på nya utbetalda bostadslån var 3,80 % i februari 2023. Genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (4,05 %) var högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (3,78 %). I februari 2023 var 95 % av de nya bostadslånen bundna till Euribor.

Housing loan stock growing at an exceptionally slow rate30.3.2023 10:00:00 EEST | Press release

In February 2023, the year-on-year rate of growth of the stock of households’ housing loans[1] (EUR 107.9 billion) slowed down to 0.6%, having stood at 3.8% just a year earlier. Annual growth has slowed down due to decreasing drawdowns of housing loans. In February 2023, the stock of buy-to-let housing loans (EUR 8.7 billion) contracted 0.1% year-on-year, in stark contrast with a growth rate of almost 8% in March 2022. The rate of growth of the owner-occupied housing loan stock (EUR 99.1 billion) has also slowed down significantly, to 0.7%. The drawdowns of new housing loans remained sluggish in February. In February 2023, new drawdowns of housing loans amounted to EUR 980 million. The last time housing loan drawdowns were this low in February was in 2003. In February 2023, the average interest rate on new housing loan drawdowns was 3.80%. The average interest rate on buy-to-let housing loans (4.05%) was higher than that of owner-occupied housing loans (3.78%). In February 2023, 95% of

Asuntolainakannan kasvuvauhti poikkeuksellisen hidasta30.3.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Helmikuussa 2023 kotitalouksien asuntolainakannan[1] (107,9 mrd. euroa) vuosikasvuvauhti hidastui 0,6 prosenttiin, kun se vielä vuosi sitten vastaavana aikana oli 3,8 %. Vuosikasvuvauhti on hidastunut vähentyneiden asuntolainanostojen vuoksi. Helmikuussa 2023 sijoitusasuntolainakanta (8,7 mrd. euroa) supistui vuoden takaiseen verrattuna 0,1 %, kun se vielä vuoden 2022 maaliskuussa kasvoi lähes 8 prosentin vauhdilla. Myös omistusasuntolainakannan (99,1 mrd. euroa) kasvuvauhti (0,7 %) on hidastunut merkittävästi. Uusien asuntolainojen nostot jatkuivat vähäisinä helmikuussa. Helmikuussa 2023 uusia asuntolainoja nostettiin 980 milj. euron edestä. Viimeksi helmikuussa on tehty vähemmän asuntolainanostoja vuonna 2003. Helmikuussa 2023 uusien nostettujen asuntolainojen keskikorko oli 3,80 %. Uusien sijoitusasuntolainojen keskikorko (4,05 %) oli korkeampi kuin omistusasuntolainojen (3,78 %). Helmikuussa 2023 uusista asuntolainoista 95 % sidottiin euriborkorkoihin. Muita viitekorkoja käytetään

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom