Suomen Punainen Risti SPR

ÄNDRING I DET TIDIGARE PUBLICERADE MEDDELANDET, stödgivaren tillagd: Finlands Röda Kors öppnar en landsomfattande samtalstjänst

Dela

I Röda Korsets samtalstjänst, som öppnade idag, kan du diskutera oro och bekymmer som orsakats av coronavirusepidemin. De som svarar är frivilliga som utbildats för att ge psykiskt stöd, tjänsten är öppen måndagar till fredagar klockan 9-21, telefonnumret är 0800 100 200. Samtalstjänsten upprätthålls med LokalTapiolas stöd.

Samtalstjänsten är gratis, servicen ges på finska.

– Du kan ringa samtalstjänsten då du i förtroende vill prata om sådant som tynger dig i den här speciella situationen. Många är orolig för sina anhöriga, att bara var hemma kan kännas ångestfullt och människor kan uppleva ensamhet säger Veli-Matti Ahtiainen som är Röda Korsets planerare av psykosocialt stöd.

Röda Korset och dess samarbetspartners har sett att det finns stort behov av en samtalstjänst.

– Den samtalstjänst vi nu öppnar är tänkt att avlasta de rådgivningsnummer som myndigheterna upprätthåller säger chefen för beredskapen i hemlandet Tuula Luoma.

Röda Korset samtalstjänst är inte ett rådgivningsnummer. De som ringer för att be om hälsorådgivning eller om hjälp med mental ohälsa hänvisas till en annan tjänst.

Röda Korset har från tidigare kriser stor erfarenhet av att öppna en samtalstjänst men sättet på vilket man nu förverkligar det hela är nytt. Ett par hundra frivilliga runt om i Finland svarar på samtalen.

– Det är första gången som våra frivilliga tar emot samtalen hemma. Vi gör så här för att inte riskera hälsan vare sig för dem som ringer eller för dem som tar emot samtalen berättar Veli-Matti Ahtiainen från Röda Korset.

Hjälp med ärenden, utdelning av mat, stöd för ensamma och för närståendevårdare.

Under coronakrisen hjälper Röda Korset sårbara grupper i hela landet. Frivilliga sköter matutdelning och hjälper äldre människor och andra i riskgruppen att uträtta ärenden. De frivilliga har fått instruktioner och handlingsmodeller för att hjälpen ska ges på ett sätt som är tryggt för alla.

Tusentals frivilliga inom väntjänsten håller än mer aktivt kontakt med sina vänpar per telefon och via nättjänster. Utbudet av nätkurser har intensifierats och nya frivilliga vänner utbildas. Röda Korset erbjuder också närståendevårdare stöd över nätet.

I samarbete med Mieli Psykisk Hälsa Finland r.f. erbjuds unga stöd i chatten Sekaisin, de senaste veckorna har antalet som tar kontakt där ökat. De unga skyddshus stöder unga per telefon och på nätet. De ungas skyddshus erbjuder också tillfällig inkvartering för symtomfria unga enligt behov.

Röda Korset har frivilliga som erbjuder läxhjälp på distans. På nätet finns Röda Korsets studiematerial helt gratis.

Spridning av myndigheternas direktiv, psykiskt stöd på nätet och stöd till sjukhus.

På some och på nätet sprider Röda Korset aktivt vidare de instruktioner som myndigheterna ger. Organisationen producerar till exempel anvisningar för psykiskt stöd och lägger ut det på nätet fritt att användas av alla och envar. Frivilliga från Röda Korset jobbar också på myndigheternas telefontjänster.

På Helsingfors-Vanda flygplats delar frivilliga ut coronainformation. Syftet är att alla som återvänder till landet får information om karantänsregler och vilka åtgärder som nu vidtagits på grund av coronaviruset.

Röda Korset bistår sjukhusen med Triage-enheter då beredskapen byggs upp. Dessa enheter ger sjukhusen tilläggsutrymme då de bedömer patienters behov av brådskande vård. Röda Korset har beredskap att leverera flera Triage-enheter till sjukhusen runt om i landet.

Blodgivare behövs också under epidemin. Verksamheten har anpassats så att det är tryggt att ge blod också nu då undantagstillstånd råder. Till blodtjänstbyrån ska du i första hand boka tid, tidbeställningen har nu utvidgats till att också gälla under allmänna blodgivningar. Åtgärderna har skärpts för att trygga hygienen och för att förebygga risker. Mera information hittar du på blodtjanst.fi/ . 

Bli en del av hjälpkedjan och kom med som frivillig genom nättjänsten Oma:

https://oma.rodakorset.fi/

Mera information:

Kommunikationsexpert Noora Kero, p. 040 581 1063, noora.kero@punainenristi.fi

Bilder

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

Röda Korsets utmärkelse Humanitär handräckning tilldelas grundskolelärarna i Finland8.5.2020 07:17:00 EESTTiedote

Röda Korset beviljar den årliga utmärkelsen Humanitär handräckning till lärarna i Finlands grundskolor. Lärarna har utvecklat nya sätt att möta sina elever för att trygga deras rättigheter till inlärning även i undantagsförhållanden. Med utmärkelsen uppmuntrar Röda Korset också lärarna att lyfta fram epidemins långvariga inverkningar på barns och ungdomars välmående.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum