Aluehallintovirasto

Ändringarna i äldreomsorgslagen ger bättre servicekvalitet inom äldreomsorgen

Dela

Valviras och regionförvaltningsverkens regionala möten startar från Sydvästra Finland. Mötena fokuserar på ändringarna i äldreomsorgslagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken arrangerar möten i november-december för att informera särskilt producenter och anordnare av tjänster om de ändringar i äldreomsorgslagen som trädde i kraft 1.10.2020. Det första mötet ordnades 5.11.2020 i Sydvästra Finland.

Syftet med ändringarna i äldreomsorgslagen är att förbättra servicekvaliteten och klient- och patientsäkerheten genom att säkerställa ett tillräckligt antal anställda för vård och omsorg samt de anställdas kompetens. Lagen innehåller nu en bestämmelse om att minimidimensioneringen av personal vid enheter för serviceboende med heldygnsomsorg och institutionsvård inom socialvården ska vara minst 0,7 anställda per klient. Dimensioneringen träder i kraft i sin helhet 1.4.2023 och stiger gradvis under övergångsperioden fram till det. I nuläget ska dimensioneringen vara minst 0,5. Den andra betydande ändringen gäller kravet på att ta i bruk ett enhetligt RAI-system för bedömning av klienternas funktionsförmåga.

Personal enligt klienternas behov

Inom tillsynen har man observerat att personalresursen för direkt klientarbete och indirekt arbete har varit otillräcklig vid vissa enheter. Personalens utbildning och kunnande samt uppgiftsstrukturen ska motsvara klienternas servicebehov såväl i det direkta klientarbetet som i de indirekta arbetsuppgifterna.

Tillsynsmyndigheterna påpekar att alla verksamhetsenheter redan före ändringen av äldreomsorgslagen har varit skyldiga att säkerställa ett tillräckligt antal anställda, adekvat utbildning hos anställda och en ändamålsenlig uppgiftsstruktur. Dessa ska stå i relation till antalet äldre som tillhandahålls tjänster vid enheten samt deras servicebehov, och det gäller samtliga arbetsuppgifter och under alla tider på dygnet.

Tjänsteproducenten ska med hjälp av egenkontroll se till att ändringarna i äldreomsorgslagen beaktas och verkställs i verksamhetsenhetens vardagliga arbete. I praktiken kan detta innebära en omorganisering av personalens arbetsuppgifter eller annan utveckling av verksamhetens innehåll som syftar till att målen för lagen uppnås.

Från tjänsteproducenternas håll har man upprepade gånger påpekat, att endast cirka 3 procent av närvårdarnas arbete skulle användas till indirekt arbete. Procenttalet har lyfts fram i förarbetena till äldreomsorgslagen i avsnittet som behandlar de ekonomiska konsekvenserna, där olika siffror presenteras för bedömning av vilka kostnadseffekter som orsakas av den arbetstid som olika yrkeskategorier använder till indirekta arbetsuppgifter. Ändringen av äldreomsorgslagen innehåller dock inga bestämmelser om personaldimensioneringen för indirekt arbete. Även här ska dimensioneringen basera sig på klienternas servicebehov.

Valviras och regionförvaltningsverkens andra möten om äldreomsorgen

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) och regionförvaltningsverken ordnar sammanlagt sex regionala möten. Följande i ordningen är mötet i Västra och Inre Finland. Det sista mötet ordnas 10.12.2020. Mötena arrangeras i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet, Institutet för hälsa och välfärd och Kommunförbundet.

Mer information om äldreomsorgslagen

Nyckelord

Kontakter

Valvira:
Elina Uusitalo, överinspektör, tfn 0295 209 334
Reija Kauppi, jurist, tfn 0295 209 429
fornamn.efternamn(at)valvira.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Marjo Henrichson, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 164
Heidi Seppälä, överinspektör för socialvården, tfn 0295 018 122
fornamn.efternamn(at)avi.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kertasi pandemian kiihtymisvaiheessa tarvittavia toimia27.11.2020 12:54:00 EETTiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston päivittäistavarahuollon verkosto totesi 10. kokouksessaan 27.11.2020, että sekä Pohjois-Pohjanmaalla että Kainuussa on siirrytty koronapandemian kiihtymisvaiheeseen. ”Olemme nyt tilanteessa, että tautia on merkittävästi liikkeellä kaikkialla. Mikään toinen paikka ei ole toista turvallisempi, vaan viruksen leviämisen estäminen on jokaisen henkilön omasta toiminnasta kiinni”, totesi aluehallintoylilääkäri Pasi Hirvikoski

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer förbjuds i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt från måndag 30 november - nödvändiga mindre tillställningar kan ordnas med särskilda arrangemang27.11.2020 12:53:38 EETTiedote

På grund av det försämrade epidemiologiska läget i Helsingfors och Nylands samt Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikts områden är det nödvändigt att förbjuda alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 10 (tio) personer. Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man dessutom undviker att ordna små sammankomster.

Kaikki yli 10 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla 30.11. alkaen - pienemmistäkin tilaisuuksista tulisi järjestää vain välttämättömät ja erityisin järjestelyin27.11.2020 12:30:00 EETTiedote

Kaikkien yli 10 (kymmenen) hengen yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien kieltäminen Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueilla on välttämätöntä heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi. Aluehallintovirasto suosittelee painokkaasti välttämään myös kaikkien pienempien kokoontumisten järjestämistä.

Aluehallintovirasto jatkoi Länsi-Pohjan tiukennettuja kokoontumisrajoituksia (Lappi)27.11.2020 11:07:55 EETTiedote

Covid-19-tartuntojen leviämisen ennaltaehkäisemiseksi Lapin aluehallintovirasto jatkaa joulukuun 13. päivään asti rajoitusta, joka kieltää Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 20 ihmistä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Lapin aluehallintoviraston määräys on voimassa 1.12.-13.12.2020. Se koskee Kemin, Keminmaan, Simon, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntia. Tämä päätös korvaa ajalla 1.12.–13.12.2020 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueen osalta aluehallintoviraston 20.11.2020 antaman päätöksen. Lapin aluehallintovirasto seuraa tilannetta tarkkaan. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, se arvioi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum