Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ändringarna i utlänningslagen påverkar arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter

Dela
Det gjordes flera ändringar i 5 kap. i utlänningslagen 23.2.2023 som gäller både arbetsgivarens och uppdragsgivarens skyldigheter. Arbetarskyddsmyndigheten sammanställde de viktigaste ändringarna i arbetsplatsmeddelandet ”Ändringar i utlänningslagen som gäller arbetsgivarens skyldigheter”. Nedan finns några urval av lagändringarna.

Byggarbetsplatser och varv

På byggarbetsplatser ska huvudentreprenören och eller någon annan som i huvudsak genomför byggprojektet försäkra sig om att alla utlänningar som arbetar på området har rätt att arbeta. Detsamma gäller den arbetsgivare som utövar den huvudsakliga bestämmanderätten på ett varvsområde.

I fortsättningen måste man alltså säkerställa att även utländska arbetstagare som är anställda hos finländska företag har rätt att arbeta.

Skyldigheten att förvara uppgifter gäller också uppdragsgivare

Arbetsgivare och uppdragsgivare ska i fortsättningen förvara uppgifterna om grunderna för utländska arbetstagares rätt att arbeta två år efter att tjänsteförhållandet upphört. Förvaringstiden förkortades alltså från fyra till två år och utvidgades till att gälla uppdragsgivaren.

Arbete utan uppehållstillstånd

Lagändringen preciserade de villkor enligt vilka utstationerade arbetstagare kan arbeta i Finland utan uppehållstillstånd.

En utländsk utstationerad arbetstagare har rätt att förvärvsarbeta utan uppehållstillstånd i högst 90 dagar under vilken som helst period på 180 dagar. Lagändringen preciserade också hur denna tid som berättigar till arbete beräknas.

En utländsk arbetsgivares skyldigheter

Reformen medförde nya skyldigheter för utländska arbetsgivare med hemort någon annanstans än i Finland. I fortsättningen ska de också säkerställa att en utländsk arbetstagare har rätt att arbeta.

Läs mer på Tyosuojelu.fi

Läs hela arbetsplatsmeddelandet på finska: Ulkomaalaislain muutokset koskien työnantajan velvollisuuksia. Arbetsmeddelandet kommer senare att översättas till svenska och engelska.

Arbetarskyddsmyndighetens alla arbetsplatsmeddelanden finns på Tyosuojelu.fi på sidan Arbetsplatsmeddelanden.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Katja-Pia Jenu, 0295 016 258
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland


Inspektör Riikka Mandelin-Hakala, 0295 018 095
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland


e-post enligt principen fornamn.efternamn@rfv.fi

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Käsinhionta kärkisorvilla toi sakkoja työnjohtajalle ja yhteisösakon työnantajalle1.6.2023 11:15:07 EEST | Tiedote

Satakunnan käräjäoikeus on 30.5.2023 tuominnut satakuntalaisen metallialan yrityksen työnjohtajan 16 päiväsakkoon ja yhtiön 3000 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Käsiteltävänä oli kesäkuussa 2021 tapahtunut työtapaturma, jossa käsinhiontaa kärkisorvilla tehneen työntekijän hanska oli tarttunut hiottavana olleeseen akseliin. Työntekijä oli siis hionut sorvissa pyörivää kappaletta siten, että hän oli pitänyt hiomanauhaa molemmista päistä käsin samalla, kun akseli oli pyörinyt sorvissa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum