Suomen Punainen Risti SPR

Anpassningen till klimatrisker inriktas inte till de mest behövande

Dela

Anpassningsfinansieringen i anslutning till klimatförändringen når för närvarande inte dem som drabbas värst av förändringen. Under 2010-talet berodde 83 procent av alla katastrofer på extrema väder- och klimatfenomen, sägs det i Världens katastrofrapport som publicerats av Röda Korset.

Foto: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Foto: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors

Anpassningsfinansieringen i anslutning till klimatförändringen når för närvarande inte dem som drabbas värst av förändringen, sägs det i Världens katastrofrapport, som publicerats av Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC).

Enligt rapporten förbigår finansieringen som är avsedd för klimatanpassning högriskländerna samtidigt som bara en bråkdel av finansieringen överhuvudtaget riktas till den lokala nivån, där beredskapen för realiserade risker sist och slutligen borde skötas.

-Vårt viktigaste globala ansvar är att skydda samhällen som klimatriskerna drabbar mest. Riskbenägenhet, sårbarhet och anpassningsfinansiering borde vara direkt kopplade till varandra. Idag är det inte så, säger Tiina Saarikoski, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp.

Antalet katastrofer ökar ständigt

Röda Korset anser underlåtenheten att skydda människor vara synnerligen oroväckande, eftersom antalet katastrofer med anknytning till klimat och väderlek ökar kontinuerligt. Enligt Världens katastrofrapport har dessa katastrofer ökat i antal med nästan 35 procent jämfört med 1990-talet.

Under det senaste årtiondet berodde 83 procent av alla katastrofer på extrema väder- och klimatfenomen, såsom stormar, översvämningar och värmeböljor. Sammanlagt dödade dessa katastrofer över 410 000 människor samt påverkade var femte invånare på jordklotet.

I Röda Korsets rapport konstateras också att återhämtningspaketen som skapats för att få bukt med Covid-19-pandemin ger tillfälle att ”bygga bättre”. En återhämtning som skyddar människorna och jordklotet bidrar inte bara till att minska de akuta riskerna, utan hanterad på rätt sätt gör den också att högrisksamhällen bättre klarar av kommande katastrofer.

Båda utmaningar bör lösas tillsammans

- Klimatförändringsarbetet kan inte komma i andra hand, fastän pandemin just nu är det största orosmomentet. De två utmaningarna måste kunna lösas tillsammans, säger Tiina Saarikoski.

- Att investera i hållbarhet innebär inte enbart moraliskt motiverat ansvar för medmänniskorna. Hållbara investeringar är helt klart kostnadseffektivare än att kostnaderna för humanitär verksamhet tillåts öka kontinuerligt, betonar Saarikoski.

Rapporten betonar också alla aktörers eget ansvar. Röda Korset är i egenskap av världens största humanitära aktör kraftigt med och svarar mot effekterna av det förändrade klimatet och strävar för egen del efter att stävja klimatförändringen.Finlands Röda Kors strävan är att uppnå klimatneutralitet senast år 2030.

Ni kan ladda ner Världens katastrofrapport på engelska här. Ett sammandrag av rapporten på finska kan laddas ner här.

Ytterligare upplysningar:

Tiina Saarikoski, chef för Finlands Röda Kors internationella katastrofhjälp tfn 040 189 4885
Toni Jokinen, sakkunnig, hantering av katastrofrisker tfn 040 652 9807
Pekka Reinikainen, sakkunnig, påverkansarbete och kommunikation tfn 040 178 2235

Bilder

Foto: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Foto: Jarkko Mikkonen / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild
Grafik: IFRC / Finlands Röda
Grafik: IFRC / Finlands Röda
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum