Institutet för hälsa och välfärd THL

Anställda inom hälso- och sjukvården hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder 2020

Dela

I Finland konstaterades sammanlagt 36 650 coronavirussmittor under förra året. Av alla fall konstaterades 30 424 hos personer i arbetsför ålder och av dem 2 601 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således var andelen coronavirussmittor bland anställda inom hälso- och sjukvården av alla personer i arbetsför ålder 8,5 procent 2020.

Enligt statistik från 2019 arbetade cirka 7,4 procent av alla personer i arbetsför ålder inom hälso- och sjukvården.

Av coronavirussmittor bland anställda inom social- och hälsovården

  • var smittkällan okänd i 37 procent av fallen
  • kom smittan från arbetsplatsen i 30 procent av fallen
  • kände man till en annan närkontakt i 33 procent av fallen, till exempel inom familjen eller på fritiden.

”För anställda inom hälso- och sjukvården kan det vara svårt att undvika kontakter, såsom för flera andra yrkesgrupper som inte har möjlighet att arbeta på distans. Därför är smittor möjliga såväl under arbetsresor och i pausutrymmen som i klientsituationer, om hygienåtgärderna inte är tillräckliga”, konstaterar Tuula Hannila-Handelberg, överläkare vid THL.

Av hälso- och sjukvårdspersonal som fått coronavirussmitta 2020 fick 5 procent sjukhusvård och 18 procent av dessa hamnade på intensivvården. THL:s register över smittsamma sjukdomar har inte fått en enda anmälan om att någon som arbetar inom hälso- och sjukvården skulle ha avlidit på grund av en coronavirusinfektion.

Mycket smittor på våren och få under sommaren

Av smittor som rapporterats före den 8 juni hade 5 599 konstaterats hos personer i arbetsför ålder och 949 av dessa hos anställda inom hälso- och sjukvården. På våren var alltså andelen anställda inom hälso- och sjukvården av alla konstaterade fall av coronavirus hos personer i arbetsför ålder cirka 17 procent.

I Finland konstaterades under sommaren, 9.6–31.8.2020, 1 027 coronavirussmittor. Av dessa smittor konstaterades 883 hos personer i arbetsför ålder och av dem 47 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således utgjorde anställda inom hälso- och sjukvården cirka 5,3 procent av alla coronavirussmittor som konstaterades hos personer i arbetsför ålder under sommaren. 

”Förra våren var behovet av sjukhusvård hög och det krävdes mycket för att man skulle vänja sig vid att skydda sig mot den nya sjukdomen. Samtidigt riktades testningen utöver riskgrupperna till hälso- och sjukvårdspersonal, vilket delvis förklarar den höga andelen av smittorna förra våren. På sommaren var antalet smittor genomgående lågt och också behovet av sjukhusvård var litet”, fortsätter Hannila-Handelberg.

Lika mycket smittor hos män och kvinnor

Under förra året var kvinnornas andel av smittor bland hälso- och sjukvårdspersonal 82 procent och männens 18 procent, vilket enligt statistikenmotsvarar könsfördelningen bland anställda inom hälso- och sjukvården.

Medianåldern för anställda inom hälso- och sjukvården med coronavirussmitta var 40 år.

Mer information:

Höstens nyhet om smittor bland anställda inom hälso- och sjukvården (22.9.2020)

Vårens meddelande om smittor bland anställda inom hälso- och sjukvården (8.6.2020)

Tuula Hannila-Handelberg
överläkare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi

Användning av specialrena inomhusutrymmen kan öka känslighet för symtom – personer med symtom ska stödas mångsidigt och baserat på kunskap30.3.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

När en anställd eller skolelev uppvisar långvariga och mångformiga symtom i olika byggnader där man inte har konstaterat faktorer som orsakar symptom i inomhusluften, erbjuds som lösning allt oftare specialrena utrymmen både i skolorna och på arbetsplatserna. Det finns inga medicinska grunder för användningen av specialrena utrymmen och de bör inte användas förrän deras långsiktiga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet har utretts. I stället för att använda specialrena utrymmen borde man på ett förebyggande och mångsidigt sätt stöda personer med symtom i inomhusmiljöer. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Ställningstagandet behandlade inte situationer där byggnadens alla användare, oberoende av symtom, tillfälligt flyttar till andra utrymmen, till exempel under tiden byggnaden repareras. Användningen av specialrena utrymmen medför risker I en situation där faktorer som orsakar symt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum