Suomen Pankki

Ansvarsfulla investeringar, nya vindar inom penningpolitiken och konjunkturprognosen för Finlands ekonomi på Myntmuseets program i vår

Dela

Andra teman som tas upp under Myntmuseets publikevenemang våren 2023 är den demografiska utvecklingen, utsikterna för finansiell stabilitet och tillsynen av snabblångivare.

Genom publikevenemangen vill Finlands Bank främja medborgarnas ekonomiska kunnande och kännedomen om finansmarknaden. Målet är också att öka dialogen med allmänheten.

Tillställningarna anordnas i hybridform och de kan följas på plats på Myntmuseet eller live på nätet. De börjar kl 17 och inspelningar av dem kan ses i efterhand på Myntmuseets webbplats.

ti 28.2.          Företagsbedrägerier: värdepappersmarknaden skakas av Wirecard-fallet

Byråchef Tiina Visakorpi och IFRS-redovisningsexpert Nina Lindeman, Finansinspektionen

ons 8.3.         Ekonomibok Nu: Puuttuvat puoli miljoonaa (En halv miljon saknas)

Finlands Banks direktionsmedlem Tuomas Välimäki intervjuar bokens författare, Varmas verkställande direktör Risto Murto, samt understatssekreterare Elina Pylkkänen från arbets- och näringsministeriet och specialredaktör Heidi Hagelin från Taloussanomat.

ti 28.3.          Centralbanken okonventionella penningpolitik – vad är kvantititativ åtstramning?

Avdelningschef Juha Kilponen, Finlands Bank 

ti 11.4.           Ansvarsfulla investeringar i dag och i morgon

Ledande hållbarhetsexpert Anna Hyrske, Finlands Bank, och chefen för ansvarsfulla investeringar Magdalena Lönnroth, Kyrkans pensionsfond

ti 9.5.            Utsikterna för finansiell stabilitet i ett läge med stigande räntor

Byråchef Helinä Laakkonen, Finlands Bank               

ti 30.5.          Hur övervakas aktörer som beviljar konsumtionskredit?

Rådgivare Timo Peltonen, Finansinspektionen

ti 20.6.          Konjunkturprognosen för Finlands ekonomi

Byråchef Meri Obstbaum, Finlands Bank


Närmare upplysningar lämnas av Myntmuseets indentent Jaakko Koskentola, telefon 09 183 26 07.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Svagare resultat för Finlands Bank på grund av stigande räntor24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Bankfullmäktige har i dag fastställt Finlands Banks bokslut på framställning av Finlands Banks direktion. Finlands Banks reviderade resultat för räkenskapsåret 2022 är noll euro efter upplösning av avsättningar. Avsättningen för valutakurs- och prisrisker upplöstes med 165 miljoner euro för att täcka värderingsförluster på de finansiella tillgångarna, som huvudsakligen hänförde sig till nedgången i marknadsvärdet på värdepapper i dollar. Därtill upplöstes den generella avsättningen med 47 miljoner euro för att täcka det negativa verksamhetsresultatet. ”De stigande räntorna har lett till ett svagare resultat för Finlands Bank. Finlands Bank har förberett sig för uppgången i räntorna genom att stärka sina riskavsättningar redan under perioden av låga räntor. Resultatutsikterna är svaga också de närmaste åren och banken kommer att vara tvungen att upplösa riskavsättningar”, säger vice ordföranden i Finlands Banks direktion Marja Nykänen. Under coronakrisen utökade Eurosystemet de penningp

Rising interest rates reduced Bank of Finland’s profit24.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Parliamentary Supervisory Council has today, upon proposal by the Bank of Finland Board, confirmed the Bank of Finland’s financial statements. The Bank of Finland’s audited profit for the financial year 2022 totals EUR 0.00 after adjustments to provisions. The foreign exchange rate and price difference provision was adjusted downwards by EUR 165 million to cover the valuation losses on financial assets arising mainly from the fall in the market value of dollar-denominated securities. A reduction of EUR 47 million in the general provision was also made, to cover the negative operating profit. “The rise in interest rates has reduced the Bank of Finland’s profit. The Bank had already prepared for higher interest rates by strengthening its risk provisions when interest rates were low.In the immediate years ahead, there will be a further need to use risk provisions, as the profit outlook is weak,” says Bank of Finland Deputy Governor Marja Nykänen. During the COVID-19 crisis, the Eurosy

Korkojen nousu heikensi Suomen Pankin tulosta24.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Pankkivaltuusto on tänään vahvistanut Suomen Pankin tilinpäätöksen Suomen Pankin johtokunnan esityksestä. Suomen Pankin tilintarkastettu tulos tilikaudelta 2022 on nolla euroa varausten purun jälkeen. Valuutta- ja hintaerovarausta purettiin 165 milj. euroa kattamaan rahoitusvarallisuuden arvostustappioita, jotka johtuivat pääasiassa dollarimääräisten arvopapereiden markkina-arvon laskusta. Lisäksi yleisvarausta purettiin 47 milj. euroa kattamaan negatiivinen toiminnallinen tulos. ”Korkojen nousu on heikentänyt Suomen Pankin tulosta. Suomen Pankki on varautunut korkojen nousuun vahvistamalla riskivarauksiaan jo alhaisten korkojen kaudella. Myös lähivuosien tulosnäkymät ovat heikot, ja riskivarauksia joudutaan edelleen purkamaan”, sanoo Suomen Pankin varapääjohtaja Marja Nykänen. Koronakriisin aikana eurojärjestelmä lisäsi rahapoliittisia ostoja ja myönsi pidempiaikaisia edullisia luottoja pankeille. Tämä kasvatti edelleen Suomen Pankin tasetta. Keskuspankille taloudellinen tulos on seur

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum