Uudenmaan ELY-keskus

Antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år minskar i Nyland

Dela

I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande sammanlagt 84 135 i Nyland. Av dem var 79 023 utan anställning och 5 112 permitterade. Jämfört med året innan minskade antalet arbetslösa utan anställning med 3 559 personer (4,3%) och antalet permitterade med 4 845 personer (48,7%). Det totala antalet arbetslösa minskade med 8 404 personer jämfört med ett år tidigare. I Nyland minskade antalet arbetslösa 9,1 %. För hela landet var årsförändringen 5,7 % i slutet av januari. I slutet av januari utgjorde andelen arbetslösa arbetssökande 9,5 % av arbetskraften, vilket är något mindre än andelen för hela landet (9,8%).

Antalet arbetslösa arbetssökande under 25 år på området uppgick till sammanlagt 7 096 personer, vilket är 1 381 (16,3 %) personer färre än ett år tidigare. I slutet av januari var antalet arbetslösa arbetssökande under 30 år 15 617, vilket är 2 783 (14,9 %) färre jämfört med året innan. På området fanns det 33 716 långtidsarbetslösa, vilket är 8 227 färre än i slutet av januari 2022 (19,6 %). Antalet personer som varit arbetslösa över två år var 21 417, vilket ger en årsförändring på 1,2 % jämfört med januari 2022. Antalet arbetslösa utlänningar på området var 19 004, vilket är 837 (4,6 %) personer fler än i fjol.

Till Nylands arbets- och näringsbyrå anmäldes i januari 33 911 nya lediga jobb, dvs. 14,6 % (5 798 jobb) färre än ett år tidigare. Årsförändringen för hela landet var 8,3 %.

Uppgifterna kommer från arbets- och näringsministeriets Arbetsförmedlingsstatistik.

Översikten kan läsas på Sysselsättningsöveriktens egna sidor och på NTM-centralens hemsida (PDF).

Bilder

Om

Uudenmaan ELY-keskus
Uudenmaan ELY-keskus
Opastinsilta 12 A, 2. krs
00520 Helsinki

0295 021 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Uudenmaan ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uudenmaan ELY-keskus

NTM-centralen i Nyland genomför kartläggningar av källor i områdena Första och Andra Stängselåsen29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

NTM-centralen i Nyland utreder källornas tillstånd och eventuella iståndsättningsbehov. Utredningsobjekten är områdena Första och Andra Stängselåsen i Hangö, Lojo, Sjundeå, Vichtis och Högfors. Terrängkartläggningar görs under sommaren och hösten 2023. Källor i naturtillstånd är sällsynta i södra Finland. Källorna har försvunnit eller förändrats särskilt till följd av dikning, men genom iståndsättning kan de återställas nära sitt naturtillstånd. Tack vare iståndsättningsåtgärderna för källorna har värdefulla arter möjlighet att återhämta sig. Sådana alltmer sällsynta arter är till exempel många orkidéer, såsom knottblomster och kärrknipprot. Utredningarna är en del av livsmiljöprogrammet Helmi som finansieras av miljöministeriet och där naturmiljöer iståndsätts. Vid iståndsättningarna kontaktas markägarna och de egentliga iståndsättningsarbetena utförs med markägarnas samtycke. Livsmiljöprogrammet Helmi (Miljöministeriet)

Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa lähdekartoituksia Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueilla29.5.2023 13:00:00 EEST | Tiedote

Uudenmaan ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa sekä niiden mahdollisia kunnostustarpeita. Selvityskohteina ovat Ensimmäisen ja Toisen Salpausselän alueet Hangossa, Lohjalla, Siuntiossa, Vihdissä ja Karkkilassa. Maastokartoituksia tehdään kesän ja syksyn 2023 aikana. Luonnontilaiset lähteet ovat Etelä-Suomessa harvinaisia. Lähteet ovat hävinneet tai muuttuneet erityisesti ojituksen seurauksena, mutta kunnostuksilla niitä voidaan palauttaa lähelle luonnontilaa. Lähteiden kunnostustoimien ansiosta arvokkaalla lajistolla on mahdollisuus elpyä. Tällaisia harvinaistuneita lajeja ovat esimerkiksi monet kämmekät, kuten sääskenvalkku ja suoneidonvaippa. Selvitykset ovat osa ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa, jossa kunnostetaan luonnonympäristöjä. Kunnostuksista ollaan yhteydessä maanomistajiin ja varsinaiset kunnostustyöt tehdään maanomistajien suostumuksella. Helmi-ohjelma (Ympäristöministeriö)

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum