Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation ökade klart i fjol - det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas i Kyrkslätt och Lojo

Dela


År 2021 anmäldes 150 fall av fästingburen hjärninflammation till THL: s register över smittsamma sjukdomar, vilket är betydligt fler än under tidigare år. År 2020 anmäldes 91 fall av TBE till registret, år 2019 69 fall, år 2018 79 fall och år 2017 sammanlagt 85 fall. 

"Under coronapandemin har människor rört sig och sysslat mer utomhus, tillbringat mer tid i stugorna och rest mer än vanligt i hemlandet. Förra sommaren var väderleksmässigt också utmärkt med tanke på utomhusvistelse. Utöver dessa kan också klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall under de senaste åren ”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL.

Enligt uppföljningsuppgifterna för 2017–2021 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i Kustregionernas kommuner, i Pargas (47 fall per 100 000 invånare), landskapet Åland (41/100 000), Gustavs (37/100 000) och Simo (33/100 000). 

Nya områden med i vaccinationsprogrammet i Kyrkslätt och Lojo

Det nationella vaccinationsprogrammet för fästingburen hjärninflammation utvidgas i Kyrkslätt och Lojo. I Kyrkslätt ansluts postnummerområdet i Masaby (02430) till programmet och i Lojo Ojamo (08200), Lylyinen/Hormajärvi (08450),  Vols/Virkby (08700) och  Gerknäs (08800), eftersom sjukdomsincidensen i dessa områden har ökat betydligt under fem uppföljningsår. I Lojo har delar av ovan nämnda områden redan tidigare ingått i vaccinationsprogrammet, men nu fogas de till programmet i sin helhet. 

"THL följer upp förekomsten av fästingburen hjärninflammation kommunvis. Fallen begränsas dock ofta till små geografiska områden, så vi räknar och utnyttjar också noggrannare incidenstal per postnummerområde i våra rekommendationer ", säger Mäkelä.

Utöver dessa nya områden kommer man dessutom att fortsätta ge TBE-vaccinationer på Åland, i Pargas, Simo, de södra stadsdelarna av Kemi, Kotka skärgård, stadsdelen Sammonlahti i Villmanstrand, på ön Preiskari utanför Brahestad, i Gustavs, i Sibbo skärgård, i Lojo sjös skärgårdsområde samt i området kring Kyrkslätt Bobäck.

Vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet är avgiftsfria och alla fast bosatta och långvariga fritidsboende i området som fyllt tre år har rätt till dem. Vaccinet behövs i synnerhet för personer som vistas och rör sig i naturen minst fyra veckor under sommaren. 

TBE-vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet ges endast i kommuner som omfattas av vaccinationerna. Kommunerna informerar om hur vaccinationerna ordnas inom deras områden. 

Även uppdateringar av vaccinationsrekommendationer i andra riskområden

THL ger vaccinationsrekommendationer även till områden utanför det nationella vaccinationsprogrammet. Vaccinationsrekommendationerna för dessa riskområden baserar sig på incidensen och fallspecifikt övervägande. Många kommuner särskilt i skärgårds- och kustregionen hör till riskområdet för fästingburen hjärninflammation. 

I år har vaccinationsrekommendationerna för riskområden uppdaterats i Helsingfors, Sibbo, Ingå, Kyrkslätt, Lojo och Villmanstrand. Den som vaccineras i riskområden betalar själv för vaccinationsserien. 

THL följer upp förekomsten av fästingburen hjärninflammation med hjälp av antalet fall och incidenstal kommunvis, men som stöd för riskbedömningen räknas också noggrannare incidenstal per postnummerområde. Kommunspecifika fall och TBE- vaccinationsrekommendationer kan granskas i kartapplikationen som finns på THL:s webbplats.

Skydda dig mot fästingbett

TBE-vaccinet skyddar endast mot fästingburen hjärninflammation, som orsakas av ett virus. Vaccinet skyddar inte mot andra sjukdomar som sprids av fästingar, såsom borrelios och det hindrar inte fästingar från att bita fast i huden. Alla sjukdomar som sprids av fästingar kan bekämpas genom att skydda sig mot fästingbett.

”När man rör sig i naturen i områden där det förekommer fästingar är det bra att använda ljusa kläder med långa ärmar och byxben samt att lägga byxbenen innanför strumporna. Insektsmedel mot fästingar kan ge extra skydd, liksom en daglig fästingkontroll”, säger Mäkelä.

”Man behöver dock inte begränsa sin vistelse i naturen på grund av rädsla för fästingsjukdomar. Utomhusvistelse har mycket större hälsofördelar än vad risken med fästingar är ", påminner Mäkelä.

Tilläggsuppgifter

Kartpresentation av förekomsten av fästingburen hjärninflammation och vaccinationsrekommendationerna enligt ort 
(THL, på finska)

Vad är fästingburen hjärninflammation?
(THL)

TBE-vaccin
(THL)

TBE-vaccinationer som inte hör till vaccinationsprogrammet
(THL)

Fästingburen hjärninflammation och borrelios, vilket var det? 
(THL: s blogg 16.3.2021, på finska)

Henna Mäkelä
forskare
THL
tfn 029 524 7488
fornamn.efternamn@thl.fi

Tuija Leino
överläkare
THL
tfn 029 524 8787
fornamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

Europeiska badvattenrapporten: Vattnet vid Finlands allmänna badstränder är rent3.6.2022 14:14:34 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, 95 procent, klassificerades vara av hög eller god kvalitet, vilket motsvarar situationen under den föregående uppföljningsperioden. Rapporten innehåller uppgifter om badvattnets kvalitet från alla allmänna badstränder. Sommaren 2021 fanns det sammanlagt 302 allmänna badstränder i Finland, varav 224 fanns vid inlandsvatten och 78 vid kusten. Sex stränder hörde till kategorin tillfredsställande eller den lägsta godtagbara badvattenklassen, vilket är två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. Av badvattnen i inlandet klassificerades över 97 procent vara av hög kvalitet. Vid kusten klassificerades över 88 procent av alla badvatten vara utmärkta eller bra. Av de fyra badvattnen som klassificerades som dåliga fanns tre

Coronablinkern har lagts ner – tack till alla som använde appen!1.6.2022 10:13:54 EEST | Tiedote

Appen Coronablinkern som effektiverar brytningen av coronavirusets smittkedjor läggs ner från och med den 1 juni 2022. Efter den här dagen varnar Coronablinkern inte längre för exponeringar eller sparar information om möten. Den kan alltså inte användas för att anmäla en smitta. Appen har lagts ner för gott och den kan tas bort från telefonen. Appen läggs ner eftersom det i den nuvarande epidemisituationen inte längre finns grunder för att använda Coronablinkern. Den omfattande testningen har slopats på många områden och istället riktas testningen endast till vissa begränsade grupper, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och riskgrupper. Att avstå från den officiella testningen innebär att de startkoder som behövs för att anmäla smitta med applikationen inte längre skapas i stor utsträckning. Coronablinkerns 2,5 miljoner användare deltog tillsammans till att bromsa coronaepidemin Coronablinkern togs i bruk i Finland den 31 augusti 2020. Redan efter ungefär ett dygn efter att den publicer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum