Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar bilverkstäderna under däckbytesperioden

Dela

Under däckbytesperioden utför arbetarskyddsinspektörerna vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland oanmäld tillsyn inom bilverkstadsbranschen. Vid tillsynen kontrollerar man att utredningsskyldigheten enligt beställaransvarslagen fullgörs och övervakar att anställningsvillkoren för utländsk arbetskraft tillgodoses och arbetstagarnas rätt att arbeta.

Anlitande av hyrd arbetskraft och underleverantörsarbetskraft är typiskt i korta och säsongsbetonade arbeten, såsom däckbyte. Anlitandet av hyrd arbetskraft och underleverantörsarbetskraft ålägger beställaren att känna till avtalspartens lagstadgade betalningsskyldighet, såsom pensionsförsäkringar och skattebetalningsärenden.

I södra Finland arbetar mycket utländsk arbetskraft inom bilverkstadsbranschen och biltvätt. Arbetsgivaren ska bland annat se till att den lön som betalas till arbetstagarna överensstämmer med branschens allmänt bindande kollektivavtal, att en arbetsskiftsförteckning görs upp för arbetsplatsen och att arbetstidsbokföring förs över utförda arbetstimmar.

Syftet med tillsynsbesöken är att ge företagen information om sina lagstadgade skyldigheter, bekämpa grå ekonomi och arbetsrelaterat utnyttjande.

Nyckelord

Kontakter

Aleksi Soikkeli, inspektör, tfn +358 295 016 614
Niina Mäki, inspektör, tfn +358295016 134
e-post enligt principen fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland, ansvarsområdet för arbetarskyddet

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Riskiarvio on pohja alueelliselle valmiussuunnittelulle, todettiin Pohjois-Suomen valmiustoimikunnassa24.5.2022 13:04:01 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui aluehallintoviraston koolle kutsumana kokoamaan tilannekuvaa alueen ajankohtaisista varautumisen asioista. Alueellisen valmiustoimikunnan tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua keskeisten toimijoiden välillä Pohjois-Suomen alueella. Kokouksessa Kainuun prikaatin komentaja, prikaatikenraali Manu Tuominen esitti ajankohtaiskatsauksen puolustusvoimista.

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum