Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Arbetarskyddstillsyn: brister i utlänningars lön på varannan arbetsplats som inspekterats

Dela

I samband med övervakningen av utlänningar fokuserade arbetarskyddsmyndigheten i fjol särskilt på anställningsförhållandets minimivillkor. Det upptäcktes många brister i de utländska arbetstagarnas grundlön och tillägg. Dessutom observerades flera anställningsförhållanden som maskerats som företagararbete än tidigare. Observationerna från övervakningen beskrivs i arbetarskyddsmyndighetens färska rapport ”Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2021”.

Arbetarskyddsmyndigheten utförde över 1 500 inspektioner inom utlänningsövervakningen i Finland 2021. Det viktigaste som övervakades var att arbetsgivarna följer lagstiftningen i fråga om minimivillkoren för utländska arbetstagares anställningsförhållanden.

Lönerna övervakades vid nästan 600 inspektioner, och brister upptäcktes vid knappt hälften av inspektionerna. För det mesta var det fråga om att grundlönen var för låg eller att olika tillägg inte betalades eller att de var för små. Mest brister framkom inom restaurang- och byggnadsbranschen, vid cirka 65 procent av inspektionerna.

Det fanns också många brister i arbetstidsdokumenten. Därför var det ofta svårt att bedöma avlöningens riktighet när man inte fick reda på de faktiska utförda arbetstimmarna under övervakningen.

Maskeringen av arbete till företagararbete har ökat

Inom övervakningen av utlänningar stötte man allt oftare på situationer, där det var fråga om ett anställningsförhållande som maskerats till företagararbete eller s.k. lättföretagande. Ibland hade anställningsförhållandet till och med ändrats till ett uppdragsförhållande utan att arbetstagaren förstod det, men villkoren motsvarade fortfarande villkoren i arbetsavtalet. Fenomenet syntes särskilt inom byggnadsbranschen, men också i bilverkstäder och -tvätterier.

Information om arbetstagarens rättigheter till utlänningar

Arbetarskyddsmyndigheten strävade i allt högre grad efter att rikta kommunikationen direkt till utländska arbetstagare och de aktörer som hjälper dem. År 2021 uppdaterade arbetarskyddsmyndigheten guiden Utländsk arbetstagare i Finland till 14 olika språk och ordnade ett webbseminarium om arbetstagarens rättigheter på engelska.

”Med tanke på förebyggandet av arbetsrelaterat utnyttjande är det viktigt att utländska arbetstagare känner till sina rättigheter i arbetslivet och vid behov kan be myndigheter om hjälp”, berättar överinspektör Riku Rajamäki vid ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Öppna rapporten här: Tillsyn över användningen av utländsk arbetskraft 2021 (PDF på finska).

Rapporten publiceras senare också på svenska och engelska på sidan www.tyosuojelu.fi/web/sv/om-oss/publikationer/rapporter.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Riku Rajamäki
tfn 0295 016 339, fornamn.efternamn@rfv.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket övervakade effektiviserat indrivningsbyråerna, utredde behandlingen av överbetalningar och deltog i lagberedningen 202129.6.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde i sitt tillsynsprojekt indrivningsbyråernas förfaringssätt i sådana fall där gäldenären har använt fel referensnummer i betalningen eller av misstag betalat för mycket. Vi effektiviserade övervakningen, deltog i lagberedningen och genomförde ett projekt för utveckling av det elektroniska indrivningsregistret.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum