Aluehallintovirasto

Arbetsgivare ska registrera arbetstagare som har exponerats för corona på arbetsplatsen

Dela

Arbetsgivaren ska föra en förteckning över arbetstagare som har exponerats för coronavirus eller andra farliga biologiska agenser i arbetet. Denna skyldighet gäller alla branscher.

Före coronapandemin har arbetsplatser i de flesta branscher inte varit tvungna att ha en förteckning över utsatta personer. Traditionellt har farliga biologiska agenser främst förekommit inom social- och hälsovårdssektorn, avfalls- och avloppshantering samt inom jord- och skogsbruk.

“Coronaviruset har förändrat situationen och därför har registreringen blivit aktuell i nästan alla branscher. Många arbetsgivare har varit förvirrade över vad registreringsplikten innebär och vem den gäller”, säger Arja-Liisa Sikiö, överinspektör på Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Arbetarskyddsinspektörerna har på Tyosuojelu.fi samlat svar på frågor från arbetsgivare om förteckningen över utsatta personer.

Med hjälp av en aktuell förteckning kan arbetsgivaren övervaka den övergripande exponeringssituationen och bedöma om arbetsmiljöåtgärderna är tillräckliga. Förteckningens information används till exempel för coronaspårning.

Arbetarskyddsinspektörer övervakar att registreringen görs

Biologiska riskfaktorer är föroreningar av biologiskt ursprung i arbetsmiljön. Dessa omfattar bakterier, virus, jäst- och mögelsvamp samt parasiter.

Arbetarskyddsinspektörerna övervakar hanteringen av biologiska agenser på arbetsplatserna. Övervakningen kommer särskilt att inriktas på hur arbetsplatser har identifierat och bedömt biologiska faror och bedömt riskerna med dem, samt genomfört åtgärder för att minska exponeringen och följt upp åtgärdernas effektivitet. Förteckningen över exponerade är en av sakerna som övervakas.

På grund av coronaepidemin görs också inspektioner i branscher där biologiska agenser inte nämnvärt har beaktats tidigare, såsom inom transportnäringen, skolor och handel. Inspektioner utförs i hela landet.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Arja-Liisa Sikiö, 0295 016 361, etunimi.sukunimi@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum