Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Ateneum producerar Edelfeltutställning i Paris och Gallen-Kallela-utställning i Moskva

Dela

Två av den finska guldålderns mest namnkunniga konstnärer presenteras år 2022 på internationella utställningar producerade av Ateneum. Albert Edelfelts utställning visas i Petit Palais i Paris 10.3–10.7.2022 och en utställning av Akseli Gallen-Kallela i Tretiakovgalleriet i Moskva 15.4–14.8.2022.

Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris (1887). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris (1887). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.

”Vi är glada över att få visa Albert Edelfelts och Akseli Gallen-Kallelas retrospektiva utställningar på ansedda museer i världens ledande konststäder. Verkställandet av projekten är ett resultat av långt samarbete: såväl Petit Palais som Tretiakovgalleriet har varit våra samarbetspartner i flera utställningar som har visats på Ateneum under de senaste åren. Vi arbetar målmedvetet för att göra finländska konstnärer kända utomlands. Som exempel på detta kan nämnas utställningen av Helene Schjerfbeck på Royal Academy i London år 2019”, berättar Konstmuseet Ateneums chef Marja Sakari.

Jane och Aatos Erkkos stiftelse har stött förverkligandet av exportutställningarna.

Albert Edelfelt, Petit Palais, Paris 10.3–10.7.2022

Albert Edelfelts (1854–1905) retrospektiv är en fortsättning på en serie utställningar av nordiska konstnärer på Petit Palais. Det här är den första separatutställningen av Edelfelt i Paris och den presenterar den finländske konstnären för den franska publiken. Utställningen granskar konstnärens hela karriär och fokuserar speciellt på hans betydelse som internationell opinionsbildare. Han banade väg för många senare finländska konstnärer och hjälpte dem att få kontakter i Paris. Edelfelt spelade också en betydelsefull roll under världsutställningarna i Paris åren 1889 och 1900.

Till utställningen kommer verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samt från franska och nordiska museers samlingar. Dessutom visas verk från offentliga och privata samlingar i Finland och utomlands. Totalt visas ca 110 verk. Till utställningen reser bland annat verken Drottning Blanka (1877), Ett barns likfärd (1879), Lekande pojkar på stranden (1884), I Luxembourg-trädgården i Paris (1887) och Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka (1887).

Kuratorer för utställningen är Ateneums amanuenser Anne-Maria Pennonen och Hanne Selkokari tillsammans med Anne-Charlotte Cathelineau från Petit Palais.

Akseli Gallen-Kallela, Tretiakovgalleriet, Moskva 15.4–14.8.2022

Akseli Gallen-Kallelas (1865–1931) retrospektiva utställning är den första där konstnärens hela produktion presenteras i Ryssland. Utställningen täcker hela Gallen-Kallelas karriär från naturalism till symbolism, från ikoniska landskapsmålningar till de stora Kalevalamotiven och övergången till syntetistiskt måleri.

Gallen-Kallela var en experimentlysten och fördomsfri sökare, och han hörde bland annat till de första konstnärerna som utvecklade olika konstgrafiska tekniker i Finland. Ett centralt tema är Gallen-Kallelas internationella nätverk och resor som gav honom inspiration till att föra sin konst i ytterligare en ny riktning. Under sina år i Afrika skedde en vändpunkt mot den färgmättade expressionismen som hade börjat gro några år tidigare, och av dessa verk sammanställs en imponerande helhet i Tretiakovgalleriet. En av utställningens tyngdpunkter ligger på Gallen-Kallelas kontakter såväl med europeiska som med ryska konstnärer.

Till utställningen reser bland annat följande verk från Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneums samlingar: Ainomyten, triptyk (1891), Kullervo förbannande (1899), Lemminkäinens moder (1897) och Gosse och kråka (1884). Dessutom visas centrala verk ur konstnärens produktion från andra ansedda finländska samlingar och av privatpersoner. Totalt visas cirka 120 verk.

Kuratorer för utställningen är Ateneums specialforskare Anu Utriainen och Tretiakovgalleriets kurator Tatjana Karpova som är insatt i europeisk konst. Konstmuseet Ateneums chef Marja Sakari och Tretiakovgalleriets chef Zelfira Tregulova samt Ateneums intendent Timo Huusko har också deltagit i planeringen av utställningens sammansättning.

De verk som reser utomlands visas inte längre på Ateneum

De verk som nämns i vårt meddelande förbereds för resan och ingår alltså inte längre i samlingsutställningen Historier inom finsk konst. Tidpunkten för när utställningarna ska hållas är väl vald eftersom Ateneum kommer att vara stängt för publik i cirka åtta månader från och med 28.3.2022 på grund av att luftkonditioneringen ska renoveras. Efter renoveringen öppnas i början av 2023 en totalt förnyad samlingsutställning, och tidigast då kan verken återigen visas.

Du kan se verk som ingår i Ateneums samling på webben:


Twitter
@AteneumMuseum | Facebook: AteneumArtMuseum | Instagram: ateneummuseum

Nyckelord

Kontakter

Informatör Anna Kari, tel. 040 717 8185, anna.kari [a] ateneum.fi


Bilder: press.ateneum.fi | Märk! Bildbanken har förnyats. Vänligen skapa ett personligt lösenord i banken.

Bilder

Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris (1887). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Albert Edelfelt: I Luxembourg-trädgården i Paris (1887). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Foto: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Ladda ned bild
Albert Edelfelt: Drottning Blanka (1877). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, Hjalmar Linders donationssamling. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Albert Edelfelt: Drottning Blanka (1877). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, Hjalmar Linders donationssamling. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen.
Ladda ned bild
Albert Edelfelt: Kansikuva taidejulkaisuun "Helsingfors - Paris 1889" (1889). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Albert Edelfelt: Kansikuva taidejulkaisuun "Helsingfors - Paris 1889" (1889). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen.
Ladda ned bild
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder (1897). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen
Akseli Gallen-Kallela: Lemminkäinens moder (1897). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jouko Könönen
Ladda ned bild
Akseli Gallen-Kallela: Gosse och kråka (1884). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.
Akseli Gallen-Kallela: Gosse och kråka (1884). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum, samling Antell. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis.
Ladda ned bild
Akseli Gallen-Kallela: Berget Donia Sabuk (1909). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Akseli Gallen-Kallela: Berget Donia Sabuk (1909). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Ladda ned bild
Akseli Gallen-Kallela: Tana River (1909). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Akseli Gallen-Kallela: Tana River (1909). Finlands Nationalgalleri / Konstmuseet Ateneum. Bild: Finlands Nationalgalleri / Jenni Nurminen.
Ladda ned bild

Om

Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum
Kaivokatu 2
00100 HELSINKI

0294 500 200http://www.ateneum.fi

Följ Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ateneumin taidemuseo / Konstmuseet Ateneum / Ateneum Art Museum

The Ateneum presents: an Edelfelt exhibition in Paris and a Gallen-Kallela exhibition in Moscow27.10.2021 11:55:21 EEST | Press release

Two of the best-known artists of the golden age of Finnish art will be presented in international exhibitions produced by the Ateneum Art Museum in 2022. An exhibition of works by Albert Edelfelt will be shown at the Petit Palais in Paris, from 10 March to 10 July 2022. An exhibition of works by Akseli Gallen-Kallela will be shown at the State Tretyakov Gallery in Moscow, from 15 April to 14 August 2022.

Ateneum exhibitions in spring 2022: The Modern Woman and Dialogue: Elina Brotherus and Hannele Rantala29.9.2021 13:40:24 EEST | Press release

From 11 February to 27 March 2022, the third floor of the Ateneum Art Museum will be divided between two exhibitions. The Modern Woman will discuss the role and position of Finnish women artists in the decades of 20th century modernism. Dialogue will present works by photographic artists Elina Brotherus (b. 1972) and Hannele Rantala (b. 1952) that are based on assignments and messages exchanged between the two artists. The artists featured in both exhibitions are role models for today’s young people: the themes are linked to the debate on equality and the opportunities of women to pursue careers as artists. When the exhibitions end, the Ateneum’s ventilation systems will be renovated, which means that the museum will be closed to the public for about eight months.

Vårens utställningar 2022 på Ateneum är Den moderna kvinnan och Dialog: Elina Brotherus och Hannele Rantala29.9.2021 13:38:35 EEST | Tiedote

På Konstmuseet Ateneums tredje våning visas två utställningar under tiden 11.2–27.3.2022. Den moderna kvinnan granskar de kvinnliga finländska konstnärers roll och ställning under modernismens decennier på 1900-talet. Dialog presenterar fotokonstnärerna Elina Brotherus (f. 1972) och Hannele Rantalas (f. 1952) verk som baserar sig på deras gemensamma projekt och budskap. Båda utställningarnas konstnärer är förebilder för dagens unga: temana anknyter till diskussionen om jämställdhet och möjligheten att som kvinna göra en konstnärskarriär. När utställningarna stängs ska luftkonditioneringen på Ateneum renoveras, vilket betyder att museet kommer att vara stängt för publik i åtta månader.

Ateneumissa keväällä 2022 näyttelyt Moderni nainen sekä Vuoropuhelua: Elina Brotherus ja Hannele Rantala29.9.2021 13:37:44 EEST | Tiedote

Ateneumin taidemuseon kolmannen kerroksen jakavat 11.2.–27.3.2022 kaksi näyttelyä. Moderni nainen tarkastelee suomalaisten naistaiteilijoiden roolia ja asemaa 1900-luvun modernismin vuosikymmeninä. Vuoropuhelua esittelee valokuvataiteilijoiden Elina Brotherus (s. 1972) ja Hannele Rantala (s. 1952) teoksia, jotka pohjautuvat taiteilijoiden yhteisiin tehtäviin ja viesteihin. Molempien näyttelyiden taiteilijat ovat esikuvia tämän päivän nuorille: teemat nivoutuvat keskusteluun tasa-arvosta ja mahdollisuudesta tehdä taiteilijanuraa naisena. Näyttelyiden päätyttyä Ateneumissa alkaa ilmanvaihtoremontti, jonka vuoksi museo suljetaan yleisöltä noin kahdeksan kuukauden ajaksi.

Press conference on Thu 7 October at 10:15: Outi Heiskanen24.9.2021 09:19:55 EEST | Press Invitation

You are cordially invited to the press conference for the arts academician Outi Heiskanen’s exhibition on Thursday 7 October 2021 at 10:15. The event will be held in the Ateneum Hall. The exhibition on the Ateneum’s third floor will be open for preview until 13:00. Outi Heiskanen’s retrospective exhibition brings together different facets of her diverse and multidisciplinary art. The exhibition, featuring more than 300 works, presents prints, drawings, paintings and installations, as well as recordings of performances from a period of more than fifty years.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum