Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Återgång till närundervisning i Helsingfors skolor och läroanstalter

Dela

I Helsingfors börjar undervisningen i grundskolorna, gymnasierna och yrkesläroanstalterna på hösten i form av närundervisning. De svenskspråkiga grundskolorna och gymnasierna börjar på måndagen 16.8 och de finskspråkiga på onsdagen 11.8. Vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto är studierna redan i full gång.

”I skolorna och läroanstalterna börjar hösten med närundervisning. Coronaläget förbättrades inte under sommaren och därför tillämpar vi fortsättningsvis i all vår verksamhet de hälsosäkra förfaranden som vi tog i bruk redan förra läsåret och som har blivit en rutin, till exempel säkerhetsavstånd, god handhygien, intagning av måltider i skift och användning av munskydd i årskurs 6 och uppåt”, konstaterar Satu Järvenkallas, ställf. sektorchef.

Staden utvidgade under sommaren coronavaccinationerna så att de också omfattar alla över 16 år samt barn och unga i åldern 12–15 år som hör till en riskgrupp.

”Vaccinationerna torde också bidra till ett förbättrat coronaläge under hösten allt eftersom vaccinationstäckningen ökar, men vi följer med läget dagligen och är beredda att också snabbt införa olika arrangemang, såsom exceptionella undervisningsarrangemang, inom den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. Det finns också beredskap att inleda vaccinationerna av alla elever i åldern 12–15 år i skolorna. Vaccinationerna startar 17.8 i de svenskspråkiga skolorna och 12.8 i de finskspråkiga skolorna. Vi informerar senare närmare om vaccinationstidtabellerna i skolorna. Vi samarbetar tätt med social- och hälsovårdssektorn”, berättar Järvenkallas.

Nya förstaklassare i skolvärlden

I den grundläggande utbildningen i Helsingfors stads skolor deltar allt som allt 45 000 elever. I småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen deltar 27 000 barn. I stadens gymnasier studerar över 9 000 gymnasister och i yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto 17 000 studerande. I Arbis och det finska arbetarinstitutets kurser deltar årligen cirka 100 000 personer. Arbetarinstituten tar emot kursanmälningar från och med 16.8.

”Den här hösten har vi ivriga förstaklassare i grundskolorna, gymnasierna och Stadin ammatti- ja aikuisopisto. I den första årskursen inom den grundläggande utbildningen börjar 6 000 förstaklassare. Den utvidgade läroplikten innebar att nybörjarplatserna på andra stadiet ökades. Stadens gymnasier var fortsättningsvis populära i den gemensamma ansökan. Till yrkesutbildningar vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto sökte 19 procent fler förstahandssökande jämfört med ifjol. Jag önskar alla ett gott nytt läsår”.

Kontakter

Tilläggsupplysningar:
Helsingfors stad, fostrans- och utbildningssektorn
Satu Järvenkallas, ställf. sektorchef (13.7–30.9.2021), tfn 09 310 43368
Niclas Grönholm, direktör för den svenska servicehelheten, tfn 09 310 86225
Outi Salo, chef för den finska grundläggande utbildningen, tfn 09 310 86274
Arja Kukkonen, chef för den finska gymnasie- och yrkesutbildningen samt fria bildningen, tfn 09 310 86611

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.9.202124.9.2021 11:32:08 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. syyskuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksessa käsitellään muun muassa suomenkielisten koulujen ja lukioiden johtokuntien valintaa toimikaudelle 1.10.2021 - 30.9.2025 Lisäksi jaostolle esitetään Puotilan ala-asteen koulun, Porolahden peruskoulun, Roihuvuoren ala-asteen koulun ja Vartiokylän yläasteen koulun oppilaaksiottoalueiden muutosta 1.8.2022 alkaen. Myös Mellunkylän kaupunginosassa esitetään muutoksia oppilaaksiottoalueisiin 1.8.2022. Jaostolle esitettään hyväksyttäväksi Stadin ammatti- ja aikuisopiston uuden paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osaa ”Luonnosta ruokaa ja elämyksiä”. Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa tarjoaa luonto-ohjaajiksi opiskeleville välineitä villiruoan keruutuoteosaamisen syventämiseen. Keruutuotteiden tuntemus vahvistaa samalla luonto-ohjaajien luonnontunt

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.9.202117.9.2021 08:29:49 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunta jatkaa vuoden 2022 talousarvioehdotuksen sekä vuosien 2022-2024 taloussuunnitelmaehdotuksen käsittelyä. Lisäksi esityslistalla on muun muassa Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon kampuksen hankesuunnitelma. Osoitteeseen Holkkitie 5 tuleva uudisrakennus toteutetaan elinkaarihankkeena. Tilat suunnitellaan noin 3000 opiskelijalle. Tilat on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuuhun 2026 mennessä. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 14.9.202110.9.2021 08:55:01 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 14. syyskuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan esityslistalla on muun muassa kasvatus- ja koulutuslautakunnan talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelmaehdotus 2022-2024. Vuoden 2022 talousarvioehdotuksessa ja taloussuunnitelmaehdotuksessa vuosille 2022-2024 varaudutaan turvaamaan laadukkaat varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelut toimialan nopeasti kasvavalle asiakasmäärälle. Vuoden 2022 painotuksia ovat oppimisvajeen korjaaminen, oppijoiden hyvinvoinnin vahvistaminen, oppimiserojen kaventaminen, kestävä kasvatus ja koulutus, oppivelvollisuuden laajentuminen sekä henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen. Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan menoja kasvattavat edellä mainittu asiakasmäärän kasvu, lakisääteisten palvelujen turvaaminen varhaiskasvatuksessa, hintatason ja vuokrien nousu, oppivelvollisuuden laajeneminen sekä kaupungin dig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum