Attendo

Attendo: Tulosennuste vuoden 2019 toiselle vuosineljännekselle ja kattava toimintaohjelma sisältäen Suomen johtoryhmän vahvistamisen

Jaa

Attendo käynnistää toimintaohjelman luodakseen paremman tasapainon uusien hoiva- ja palvelukotien avaamisen ja käytössä olevien yksiköiden käyttöasteen ylläpitämisen välillä. Yhtiö odottaa markkinoiden odotuksia heikompaa tulosta johtuen pääasiassa uusien asukaspaikkojen myynnin alhaisemmasta kasvusta Suomessa. Attendo arvioi koko konsernin liikevoiton (EBITA*) olevan noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen ennuste heijastaa jatkuvaa tulostasoa (run-rate) eikä sisällä kertaluonteisia eriä. Attendo ryhtyy myös toimiin vahvistaakseen Suomen organisaation johtoa uudella liiketoiminta-alueen johtajalla. Lisäksi yhtiö jatkaa uusien hoiva- ja palvelukotien määrän vähentämistä.

Huomautus: Kyseessä on Attendon 18.6.2019 julkaiseman pörssitiedotteen https://www.attendo.com/investor-relations/press-releases/?id=1683490 epävirallinen versio Suomea varten.

Viimeisen vuosikymmenen aikana Attendo on perustanut yli 10 000 uutta asukaspaikkaa Suomessa. Vuonna 2016 käynnistetty uusi kasvustrategia on merkinnyt huomattavasti suurempaa kasvuvauhtia. Laajentumisvauhti on myös aiheuttanut suuria kielteisiä vaikutuksia tulokseen ja on ollut haastava suomalaiselle organisaatiolle.

”On suuri pettymys, että meidän on uudelleen säädettävä ennusteitamme. Analyysi- ja ennustuskykymme Suomessa on ollut selvästi epätyydyttävä, ja on selvää, että kasvustrategiamme Suomessa on ollut liian aggressiivinen. Yhdistettynä ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun ja Suomen hoiva-alan yleiseen tilanteeseen, laajentumisella on suuri vaikutus Attendon kannattavuuteen. Saadaksemme ongelmat hallintaamme käynnistämme nyt voimallisen toimintaohjelman, sanoo Attendon toimitusjohtaja Martin Tivéus ja jatkaa:

”Palkkaamme uuden liiketoiminta-alueen johtajan ja uuden talousjohtajan Suomeen samalla kun pitkäaikainen yrittäjämme ja vahva hoiva-alan asiantuntijamme Suomessa, Pertti Karjalainen, kykenee vapauttamaan aikaa myyntiin, hintaneuvotteluihin sekä kunta- ja viranomaisyhteistyöhön. Tämä on keskeistä kyvyllemme lisätä käyttöastetta ja kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Uskomme, että pidemmässä näkymässä Attendo Suomi pystyy palaamaan hyvään käyttöasteeseen ja tuloksentekokykyyn.”

Edellinen arviointi:

Attendon vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä esitettiin seuraava arviointi: ”Attendo odottaa voiton kasvavan hyvin tulevina vuosina, mutta käynnissä olevan laajenemisen vauhti huomioon ottaen mahdollisuuksien katteen kasvattamisen nykytasosta odotetaan olevan rajallisia vuosina 2019 ja 2020.” 27.3.2019 Attendo ilmoitti kustannusten kasvavan Suomessa vuositasolla noin 200 miljoonalla kruunulla. Nämä kustannukset aiheutuvat pääasiassa työntekijöiden määrän kasvusta, jolla vastataan Suomen hoivakriisin seurauksena tulleisiin uusiin viranomaisten vaatimuksiin, sekä kunnianhimoisista toimenpiteistä, joilla vahvistetaan Attendon mainetta johtavana ikäihmisten hoivapalvelujen tarjoajana Suomessa.

Nykyinen arviointi:

Vuoden 2019 toisen neljänneksen aikana Attendon uusien asukaspaikkojen myynnin kasvu on ollut odotettua alhaisempaa, mikä on johtanut tyhjien asukaspaikkojen kasvuun. Tämä johtuu osittain vaikeuksista rekrytoida henkilöstöä uusiin yksiköihin, mikä vaikuttaa suoraan kykyyn vastaanottaa uusia asukkaita, sekä osittain odotettua pienemmästä asukaspaikkojen kysynnästä joissakin kunnissa.

Koska Attendo avaa vuonna 2019 aiemmin solmittujen sopimusten mukaisesti paljon uusia yksiköitä, alhaisempi myynnin kasvu vaikuttaa merkittävästi käyttöasteeseen ja kannattavuuteen. Toimenpideohjelmien kustannusten yhdistäminen uusien yksiköiden avaamisen määrään ja ennakoitua alhaisempaan myynnin kasvuun merkitsee sitä, että tulos tulee olemaan huomattavasti heikompi kuin aiemmin arvioitiin. Uusien asukaspaikkojen alhaisempi myynnin kasvu johtaa sekä pienempään voittoon että heikompaan hallintokulujen skaalautumiseen.  

Tällä hetkellä Attendo arvioi koko konsernin liikevoiton (EBITA*) olevan noin 120 miljoonaa Ruotsin kruunua vuoden 2019 toisella vuosineljänneksellä. Toisen vuosineljänneksen ennuste heijastaa jatkuvaa tulostasoa (run-rate) eikä sisällä kertaluonteisia eriä.

Toimenpiteet Suomen toimintojen vahvistamiseksi

  • Vahvistettu johtaminen ja hallintotapa

Organisaation vahvistamiseksi Attendo palkkaa uuden liiketoiminta-alueen johtajan Attendo Suomelle. Nykyinen liiketoiminta-alueen johtaja Pertti Karjalainen aloittaa uudessa roolissa vastuullaan myynti, liiketoiminnan ja kiinteistöjen kehittäminen sekä kunta- ja viranomaisyhteistyö. Yhtiö palkkaa Attendo Suomi –liiketoiminta-alueelle myös uuden talousjohtajan. Pertti Karjalainen pysyy nykyisessä tehtävässään siihen saakka, kunnes uusi liiketoiminta-alueen johtaja aloittaa tehtävässään.

”Attendo on kasvanut Suomessa niin suureksi ja yhteiskunnallisesti merkittäväksi, että on sopiva aika palkata yhtiöön uusi liiketoiminta-alueen johtaja. Minun intohimoni lääkärinä ja hoiva-alan syvällisenä asiantuntijana on kehittää alaa kokonaisvaltaisesti ja toimia ikään kuin tulkkina eri toimijoiden välillä. Siksi rooli myynnin, asiakassuhteiden ja viranomaisyhteistyön johtamisessa on minulle luonteva ja hyvä”, sanoo Attendo Suomen toimitusjohtaja Pertti Karjalainen.

  • Toimenpiteet käyttöasteen lisäämiseksi

Attendo vähentää tulevina vuosia uusien yksiköiden avaamista vähentääkseen kustannuksia sekä parantaakseen liiketoiminta-alueen nykyisten yksiköiden käyttöastetta. Yhtiö on avannut Suomessa vuoden 2019 aikana noin 1 000 uutta asukaspaikkaa ja avaa loppuvuoden aikana vielä noin 650 uutta asukaspaikkaa tehtyjen sopimusten mukaisesti. Vuonna 2020 käyttöön otettavien uusien asukaspaikkojen määrän odotetaan vähentyvän noin tuhanteen paikkaan. Lisäksi myyntiorganisaatiota vahvistetaan ja painopistettä muutetaan uusien yksiköiden avaamisesta nykyisten yksiköiden parempaan käyttöasteeseen. Attendo pyrkii myös purkamaan joitakin sopimuksia, joissa mahdollisuuksia täyttää asukaspaikat pidetään epätyydyttävinä.

  • Hintaneuvottelut

Attendo hakee parhaillaan mahdollisuutta neuvotella uudelleen voimassa olevia sopimuksia, jotta lisääntyneet kustannukset otettaisiin huomioon myyntihinnoissa. Attendo uskoo kuitenkin mahdollisuutensa nostaa hintoja vuonna 2019 pieniksi, hieman paremmiksi vuonna 2020 ja merkittävästi paremmiksi vuonna 2021.

  • Laatu- ja toimintaohjelmat

Kuten aiemmin ilmoitettiin, Attendolla on käynnissä kehitysohjelma, jolla pyritään edelleen vahvistamaan laatua, työntekijöiden sitoutumista ja asiakastyytyväisyyttä Suomessa.

Suomen uusi hallitus on esittänyt hallitusohjelmassaan tavoitteekseen ikäihmisten tehostetun palveluasumisen hoivahenkilöstön mitoituksen kasvattamisen. Mitoituksen odotetaan kasvavan nykyisestä suositellusta vähimmäismitoituksesta 0,5 mitoitukseen 0,7 työntekijää asukasta kohden. Tämä muutos tarjoaa paremmat edellytykset laadukkaan hoivan toteutumiselle ja on yhdenmukainen muiden Pohjoismaiden kanssa. Mikäli henkilöstömitoitukset muuttuvat Suomessa, Attendo voi neuvotella uudelleen sopimuksistaan ja saada suuremmasta henkilöstömäärästä johtuvat kustannukset sisällytettyä palvelujen hintaan. On kuitenkin vielä epäselvää, milloin lakimuutos astuu voimaan, millaista siirtymäaikaa noudatetaan, ja kuinka paljon muutos vaikuttaa Attendon toimintaan.

Attendo uskoo edelleen, että Suomen hoivamarkkinat ovat erittäin houkuttelevat huolimatta tämänhetkisestä kannattavuuden heikkenemisestä. Tarpeet yhtiön palveluille ovat yhtä suuret kuin aiemmin, ja Suomen kunnat näkevät edelleen suuria etuja yhteistyöstä yksityisten palveluntuottajien kanssa. Tutkimukset osoittavat, että kuntien omat hoivakodit ovat huomattavasti kalliimpia operoida kuin yksityisten yritysten hoivakodit. Tämä yhdessä ikäihmisten hoivan kasvavan tarpeen kanssa viittaa siihen, että yksityisen sektorin palvelujen kasvun jatkumiseen. Suomen johtavana toimijana Attendolla on tärkeä rooli tukea kuntia vähentämällä jonoja, tarjoamalla laadukkaita hoivapalveluja mahdollisimman tehokkaasti ja tarjoamalla asiakkaille mahdollisuus päästä uudenaikaisiin ja viihtyisiin hoiva- ja palvelukoteihin.

Lisätiedot:

Attendo-konsernin taloustilanteesta:
Andreas Koch, Communications and IR Director Attendo
Phone: +46 705 09 77 61
E-mail: andreas.koch@attendo.com

Attendo Suomen tilanteeseen liittyvät Pertti Karjalaisen haastattelupyynnöt:
Outi Puolakka
Puh: 040 589 8070
Sähköposti: outi.puolakka@attendo.fi

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Outi Puolakka
Puh: 040 589 8070
Sähköposti: outi.puolakka@attendo.fi

Tietoja julkaisijasta

Attendo
Attendo
PL 750
00181 HELSINKI

030 634 2000http://www.attendo.fi/

Attendo – Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja

Attendo on Pohjoismaiden johtava julkisten hoivapalveluiden yksityinen palveluntuottaja. Yritys on perustettu vuonna 1985, ja olimme ensimmäinen julkisia hoivapalveluja ikäihmisille tarjonnut yksityinen yhtiö Ruotsissa. Ikäihmisille suunnattujen palvelujen lisäksi Attendo tarjoaa hoivapalveluja kehitysvammaisille ja vammautuneille ihmisille, mielenterveyskuntoutujille sekä apua tarvitseville ihmisille ja perheille. Meillä on yli 24 000 työntekijää yli 700 toimipisteessä yli 200 kunnassa Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. www.attendo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Kallionsydämen toimintavastuu siirtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle9.4.2020 11:58:25 EESTTiedote

Kiuruvedellä sijaitsevan ikäihmisten hoivakoti Attendo Kallionsydämen toimintavastuu siirtyy Ylä-Savon SOTE kuntayhtymälle 9.4.2020. Kallionsydämessä on ollut erittäin vakava koronavirusepidemia, jossa on menehtynyt yhdeksän asukasta. Attendo ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä haluavat päätöksellä varmistaa, että Kallionsydämen asukkaat saavat tarvitsemansa vaativan sairaanhoidon hoivakotiin.

Attendo jatkaa Kirkkopuiston toimintaa Valviran päätöksellä4.12.2019 14:15:09 EETTiedote

Attendo, Valvira, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ja Oulunkaaren kuntayhtymä ovat sopineet, että Attendo jatkaa ikäihmisten hoivakoti Kirkkopuiston toimintaa Utajärvellä 16.12. alkaen. Toiminta keskeytettiin viime keväänä Valviran päätöksellä, mutta nyt valvontaviranomainen katsoo, että tehtyjen toimenpiteiden johdosta hoivakodin toiminta voidaan siirtää takaisin Attendolle. Siirtymä ei vaikuta asukkaiden tai henkilöstön arkeen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme