Huoltovarmuusorganisaatio

Avfallshanteringen har fungerat även vid störningar

Dela

Stöd för ständig utveckling av beredskapen vid störningar av en ny guide

Coronapandemin och den föränderliga säkerhetssituationen i Europa har visat hur sårbart vårt samhälle är. Kommunala avfallsverk och privata avfallshanteringsföretag har dock lyckats skapa och introducera verksamhetsmodeller med hjälp av vilka man har kunnat säkerställa produktionen av avfallshanteringstjänster i olika skeden av pandeminsamt säkerheten för medarbetare och avfallshanteringskunder.

Försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen som är en del av Finlands försörjningsberedskapsorganisation har länge arbetat inom beredskapsplanering. Beredskapsplanering och planmässig utveckling av beredskap spelar en central roll för framgångsrikt agerande i störningssituationer. Pandemin har testat avfallshanteringssektorns förmåga att reagera vid störningar.

”I kommittén har vi konstaterat att coronapandemin har orsakat många olika, även överraskande effekter på avfallshanteringsföretagen och affärsverksamheten, men avfallshanteringstjänsterna har kunnat säkerställas genom ett fungerande samarbete mellan företag och myndigheter”, summerar vd:n för Miljöindustrin och -tjänster YTP rf Otto Lehtipuu den gångna perioden.

Lehtipuu konstaterar att företagen i den nya situationen hade ett behov av att få snabba, exakta förhållningsregler. Det väsentliga är att företagens egna instruktioner är uppdaterade. Han anser därför att omskriven beredskapsguiden är till stor nytta vid utveckling av företagsspecifik beredskap.

Guiden ger stöd för beredskap och funktionssäkerhet

Försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen publicerade under våren 2021 en guide som stöd för utveckling av beredskap hos avfallshanteringsaktörer. I guiden beskrivs beredskapsprocessen i händelse av störningar samt olika skeden vid utveckling av beredskap. Guiden är skriven av sekreteraren för försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen Timo Hämäläinen. Guidens första version, anvisningar för beredskaps- och kontinuitetsplanering publicerades 2011.

Guiden som kommittén skrivit stöder kritiska avfallshanteringsaktörer i utveckling av sin egen beredskap och upprätthållande av funktionssäkerheten.

Coronapandeminhar visat hur viktig beredskapsplaneringen är, bekräftar driftchef Tiila Korhonen från Helsingforsregionens miljötjänster HRM.

”Även om vi inte hade förberett oss på allt i förväg var bakgrundsarbetet väl gjort, och det var enkelt att utgå ifrån det”, konstaterar hon.

Korhonen erkänner att omfattningen och allvaret av pandemin överraskade alla i mars 2020. På grund av detta blev det bråttom att anpassa sig till situationen samt skapa och introducera nya sätt att arbeta. Hon anser dock att den existerande beredskapsplaneringen hjälpte till att komma i gång med nya praxis.

Korhonen betonar att personalens yrkeskunskap och ansvarighet var kritiska faktorer till att övergången till coronatiden gick bra och kvaliteten på verksamheten inte har försämrats efteråt heller. Enligt henne har det viktigaste under pandemin varit att koncentrera sig på säkerställandet av tjänsteproduktionen och se till att exempelvis frånvaron inte har känts av för avfallsproducenter.

Avfallsbranschen en samhällsviktig funktion

Fungerande avfallshantering är en nödvändig del av dagens samhälle. Avfallshantering är en nödvändig tjänst som påverkar medborgarnas hälsa och livsmiljö och är en del av samhällsinfrastrukturen.

Avfallshanteringen har utvecklats kraftigt på 2000-talet. Man har övergått från traditionell uppläggning av avfall till institutionaliserad avfallshantering. Ett nätverk av olika förbrännings-, bio- och mekaniska sorteringsanläggningar har byggts upp i Finland. Sekreteraren för försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen Timo Hämäläinen konstaterar att den förändrade verksamhetsmiljön avsevärt har påverkat eventuella störningssituationer inom avfallshanteringen och beredskapen på dem.

”Vid beredskap är det därför allt viktigare att förutom den egna verksamheten även ta hänsyn till centrala samarbets- och avtalspartners”, påminner Hämäläinen.

Störningsfria avfallshanteringstjänster i alla situationer förutsätter att de kommunala och privata företagen som producerar avfallshanteringstjänster är beredda. Faktorer som presenteras i guiden stöder beredskapen såväl i avfallshanteringsföretagens egen verksamhet som mer omfattande i samhällets störningssituationer som väsentligt påverkar produktionen av avfallshanteringstjänster.

Beredskap är en lagstadgad skyldighet för avfallshanteringsaktörer. Dessutom ska hög beredskap ingå i kvaliteten på avfallshanteringsaktörers tjänster och i deras tjänstelöfte.

Guiden för utveckling av beredskap hos avfallshanteringsaktörer kan laddas ner på Försörjningsberedskapscentralens webbplats: https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/files/51126db08bc0f8b641314bc07ec0914b908a0361/varautusmisopas-ja-tehuoltotoimijoille-2021.pdf

Försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen agerar under Hälsovårdssektorn i försörjningsberedskapsorganisationen. I kommittén ingår representanter för privata och offentliga företag och centrala myndigheter. Som ordförande för kommittén agerar Marja-Riitta Korhonen från miljöministeriet och som sekreterare Timo Hämäläinen Cirkulärkraft Finland rf KIVO.

Mer information om kommittén och försörjningsberedskapsarbetet fås av sekreteraren timo.hamalainen@kivo.fi, 050 442 2371
https://www.huoltovarmuuskeskus.fi/toimialat/terveydenhuolto/sektori-ja-poolit

Nyckelord

Kontakter

Sekreterare för försörjningsberedskapskommittén för avfallsbranschen Timo Hämäläinen, tel. 050 442 2371, timo.hamalainen@kivo.fi

Vd för Miljöindustrin och -tjänster YTP rf Otto Lehtipuu, tel. 040 862 2014, otto.lehtipuu@ytpliitto.fi

Driftchef för Helsingforsregionens miljötjänster HRM Tiila Korhonen, tel. 050 307 2448, tiila.korhonen@hsy.fi

Bilder

Om

Huoltovarmuusorganisaatio
Huoltovarmuusorganisaatiohttps://www.huoltovarmuuskeskus.fi

Huoltovarmuusorganisaatio on verkosto, joka työskentelee yhdessä Suomen toimintakyvyn ja sen edellyttämän huoltovarmuuden hyväksi. Siihen kuuluvat Huoltovarmuuskeskus ja sen hallitus, huoltovarmuusneuvosto sekä eri toimialojen sektorit ja poolit. Lisäksi yhteistyötä tehdään alueellisten toimijoiden, kuten aluehallintovirastojen, kuntien ja kaupunkien sekä useiden alueellisten toimikuntien kanssa.

Följ Huoltovarmuusorganisaatio

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Huoltovarmuusorganisaatio

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum