Institutet för hälsa och välfärd THL

Avgiftsfria influensavaccinationer av riskgrupper har inletts

Dela

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Influensavaccinet förebygger virusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen.

Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis.

Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs.

  • 65 år fyllda
  • barn i åldern mellan 6 månader och 6 år
  • gravida kvinnor
  • personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen

Influensavaccin får även avgiftsfritt

  • män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst
  • personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden
  • anställda inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen som deltar i den direkta vården eller omvårdnaden av patienter eller klienter
  • vissa närstående till personer som löper risk att insjukna i svår influensa

Definitionen av närstående har preciserats

Definitionen av närstående har preciserats jämfört med tidigare år. Bakgrunden är social- och hälsovårdsministeriets ändring av förordningen.

Avgiftsfritt influensavaccin ges personer som upprepade gånger har nära kontakt med en person som är särskiltmottaglig för allvarlig influensa eller med en person som är utsatt för allvarlig influensa och som inte kan skyddas med influensavaccin.

"I praktiken ska den som hör till den närmaste kretsen bo i samma bostad eller varje vecka ha att göra ansikte mot ansikte med en person med kraftig immunbrist eller som annars är allvarligt sjuk, med en person som fyllt 65 år, med en gravid person, med ett barn under 6 månader eller med en person som är utsatt för allvarlig influensa och som inte kan vaccineras", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner.

THL rekommenderar dock influensavaccin även för personer som upprepade gånger är i närkontakt med personer som är mottagliga för allvarlig influensa, men som inte hör till den närmaste kretsen enligt förordningen. De måste dock skaffa vaccinet på egen bekostnad.

Influensavaccin kan tas samtidigt med annat vaccin

Influensavaccin kan vid behov ges samtidigt med ett annat vaccin, till exempel coronavaccin. Detta kan komma i fråga till exempel för personer som hör till riskgrupperna för influensa och som ännu saknar en eller två vaccindoser eller som inom kort kommer att få en tredje dos coronavaccin.

"Till denna grupp hör till exempel de äldre vars andra coronavaccin har tilldelats ett halvt år sedan", säger THL:s överläkare Hanna Nohynek.

Fler vaccin tillgängliga än i fjol

Förra året togs influensavaccin med större entusiasm än tidigare år och ställvis tog de till och med slut. I höst beställdes fler vaccin till Finland än i fjol.

I det nationella vaccinationsprogrammet har man skaffat två miljoner vaccindoser som ska injiceras, vilket är 300 000 doser mer än under den senaste perioden. Dessutom har 116 000 doser nässprayvaccin för barn beställts.

Även influensavaccin utanför det nationella vaccinationsprogrammet kommer till Finland klart fler än i fjol, veterligen över 600 000 doser.

Uppgifter om vaccinationsarrangemangen från den egna hälsovårdscentralen

De som har rätt till gratis influensavaccination kan få vaccinet på den egna hälsocentralen eller rådgivningen. Kommunerna informerar inom sitt område om hur influensavaccinationerna ordnas och när och var man kan ta vaccinationen.

Andra än de som har rätt till avgiftsfri vaccination kan köpa vaccinet på apoteket på läkarrecept och få det injicerat till exempel på hälsostationen. Vaccinet kan också sökas på en privat läkarstation. En del arbetsgivare erbjuder sina anställda vaccination via företagshälsovården.

Influensaepidemin har ännu inte börjat

Influensaepidemin har ännu inte börjat i Finland. Under oktober har endast ett fåtal influensainfektioner konstaterats.

THL följer upp hur influensasäsongen framskrider och uppdaterar den aktuella influensaöversikten under hela säsongen.

Mer information

Vad är influensa?
THL

Influensavaccin
THL

Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa
THL

Uppdaterad influensaöversikt (på finska)
THL

Anna Scherleitner
expertläkare (vaccination och vaccin)
THL
tfn 029 524 8371
fornamn.efternamn@thl.fi

Hanna Nohynek
överläkare (vaccinering och vacciner)
THL
tfn 029 524 8246
fornamn.efternamn@thl.fi

Niina Ikonen
ledande expert (influensauppföljning)
THL
tfn 029 524 8413
etunimi.sukunimi@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som påbörjar sjunde klassen har fått HPV-vaccin16.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. Nästan 80 procent av flickorna och 65 procent av pojkarna som föddes år 2008 har fått HPV-vaccin. Detta framgår av uppgifterna i det riksomfattande vaccinationsregistret. "Flickor har fått HPV-vaccin gratis som en del av vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar sedan hösten 2020. Trots coronapandemin har vaccinationstäckningen för flickor som påbörjar de högre klasserna i den grundläggande utbildningen förbättrats under de senaste två åren. Även pojkarnas vaccinationer har kommit igång bra", säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Eftersom vaccinationerna av pojkar har inletts först i fjol har alla pojkar i årskurs 5–9 för närvarande rätt till HPV-vaccinationer. Vaccinationsserien består av två doser och från och med hösten 2022 erbjuds de i allmänhet både flickor och pojkar i femte och sjätte klass. Det är dock möjligt att få vaccinet även i

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum