Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Amfetaminanvändningen fortsätter att öka i Finland, kokainets användningsmängder har jämnats ut

Dela

THL:s avloppsvattenundersökningar visar att amfetaminanvändningen har ökat ytterligare i Finland. Däremot har ökningen av kokainanvändningen jämnats ut och ecstasyanvändningen har minskat. De drograttfyllerier som konstaterats i trafiken följer upp mängden droger som observerats i avloppsvattenuppföljningen.

De senaste resultaten från den omfattande nationella avloppsvattenuppföljningen av droger är från provtagningen i november-december i 27 städer med närområden samt dessutom från mars i år från Helsingfors, Esbo, Åbo och Tammerfors. Förra året undersöktes droganvändningen i mars, maj-juni, augusti och november-december. Fyra av städerna deltog för första gången i fjol. Befolkningsunderlaget för undersökningen är cirka 60 procent av Finlands befolkning.

Resultaten visar att amfetamin används i stor utsträckning i hela landet och att användningen har fortsatt öka särskilt i huvudstadsregionen. I Helsingfors och närområdena konstaterades i mars 2021 den högsta amfetaminanvändningen i mäthistorien.  Till verksamhetsområdet för Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors hör förutom Helsingfors även de centrala och östra delarna av Vanda samt Tusby, Sibbo, Träskända, Kervo, Mäntsälä och Borgnäs.

Den stigande trenden i amfetaminanvändningen observerades förutom i huvudstadsregionen till exempel i Villmanstrand, Kotka och Björneborg.

"Den kraftiga ökningen av amfetaminanvändningen på befolkningsnivå syns också i de samhälleliga sidoeffekterna, såsom i ökningen av drograttfyllerier", konstaterar enhetschef Teemu Gunnar vid THL.

Användningen av ecstasy har minskat - användningen av alfa-PVP koncentreras till huvudstadsregionen

Den kraftiga ökningen av kokainanvändningen har jämnats ut under de senaste två åren, och i flera städer observerades en lindrig minskning i användningen jämfört med toppvärdena för ett år sedan. Utvecklingen syns framför allt i huvudstadsregionen och i de största städerna.

Sedan 2012 har kokainanvändningen dock mångdubblats i Finland. Kokainanvändningen koncentreras fortfarande kraftigt till huvudstadsregionen, precis som i undersökningarna som gjorts tidigare år. I den del av Finland som är norr om Tammerfors är kokainanvändningen fortfarande mycket sporadisk.

Ecstasy används överallt i Finland, men också dess användning har minskat i flera städer som deltar i undersökningen.

"Kokainanvändningen har jämnats ut och ecstasyanvändningen har till och med minskat under coronabegränsningarna i flera städer som deltar i undersökningen. Orsaken till detta är troligen inte bara tillgången till droger, utan också sammankomstbegränsningarna och begränsningarna som gäller kvällslivet", säger utvecklingschef Aino Kankaanpää

Metamfetaminanvändningen är för närvarande mycket liten i Finland. Metamfetaminanvändningen har minskat betydligt sedan 2016 och 2017, då den tillfälligt överskred till och med amfetaminets användningsmängder i huvudstadsregionen.

Missbruk av den vanligaste av de nya drogerna i Finland, alfa-PVP, konstateras regelbundet i avloppsvattenundersökningarna enbart i huvudstadsregionen och i dess närhet i Nummela reningsverks område i Vichtis. De regionala och tidsmässiga variationerna i användningen av designdroger är betydligt större än de traditionella drogerna.

Uppföljning på längre sikt visar regionala skillnader i utvecklingen av narkotikasituationen

Flera års uppföljning visar att det finns regionala skillnader i utvecklingen av narkotikasituationen i Finland.  Till exempel har den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin i huvudstadsregionen och närområdena mångdubblats från början av uppföljningen, dvs. från 2012 till idag. Under motsvarande tid har till exempel ökningen av droganvändningen i Åboregionen och Lahtisregionen varit mindre.

I Vasa och Joensuu har droganvändningen minskat till nästan samma nivå som tidigare år efter den tillfälliga ökningen som observerades under våren i fjol.

"På riksnivå är den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin cirka tre gånger så stor som 2012, då den omfattande nationella avloppsvattenundersökningen genomfördes för första gången", säger Gunnar.

Amfetamin används fortfarande mycket i Finland jämfört med resten av Europa, kokain används klart mindre

Våren 2020 användes fortfarande mer amfetamin i Finland än i flera andra europeiska länder. I Finland var kokainanvändningen däremot betydligt mindre än genomsnittet trots att användningen har ökat på längre sikt, särskilt i huvudstadsregionen.

I den internationella avloppsvattenundersökning som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) publicerar årligen jämförs provresultaten som samlats in varje år under en veckas tid på våren. År 2020 deltog 99 städer från 27 länder i undersökningen. Befolkningsunderlaget för undersökningen var cirka 50 miljoner personer. Från Finland rapporterades alla 27 städers resultat.

THL ansvarar för rapporteringen av Finlands andel i den internationella jämförelsen. EMCDDA publicerar den jämförelsen den 18. maj.

Mer information:

Webbplatsen för avloppsvattenundersökningen

Teemu Gunnar
enhetschef
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

THL samlar in modersmjölkprover – syftet är att reda ut hur mammor och barn exponeras för miljögifter25.8.2021 15:26:36 EEST | Tiedote

THL har börjat samla in modersmjölkprover. För undersökningen rekryteras mammor på Kvinnokliniken i Helsingfors, Kuopio universitetssjukhus och i Lapplands centralsjukhus i Rovaniemi. Genom att undersöka proverna strävar man efter att reda ut hur finländska mammor och barn exponeras för miljögifter. Man intresserar sig till exempel för dioxiner, PCB-föreningar, vissa brandskyddsämnen, fluorerade ytbehandlingsämnen och tillsatsämnen i plast. "Resultaten hjälper oss att reda ut på vilket sätt barns och vuxnas exponering för miljögifter har förändrats i Finland under de senaste årtiondena, på vilket sätt kosten och andra faktorer inverkar på exponeringen och på vilket sätt man kan minska exponeringen ytterligare. Resultaten kan till exempel användas i kostrådgivningen för gravida kvinnor och kvinnor i fertil ålder samt för att främja amningen", berättar THL:s forskningsprofessor Hannu Kiviranta. Hur kan man delta i undersökningen? Personalen på förlossningsavdelningarna berättar för mammo

THL belönade Sekasin Kollektiivi för det betydelsefulla arbete de gjort för främjandet av folkhälsan23.8.2021 09:30:00 EEST | Tiedote

Folkhälsopriset år 2021 har tilldelats Sekasin Kollektiivis Sekasin-chatt-tjänst. THL:s generaldirektör Markku Tervahauta överlämnade priset idag på Folkhälsodagen. Folkhälsopriset tilldelas för ett betydelsefullt arbete som främjar den finländska folkhälsan. Sekasin Kollektiivi är koordinerad av MIELI psykisk hälsa Finland RF, Finlands Röda Kors, Settlementförbundet och SOS-lapsikylä. Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 12–29-åringar. Tjänsten har erbjudits på nätet sedan år 2017 och i den dejourerar organisationernas professionella och utbildade frivilliga. Tjänsten baserar sig på stöd med låg tröskel, att lyssna på och bemöta den unga. I chattjänsten lyssnar man på barn och unga i kanaler som passar dem och som är lättillgängliga. ”Under coronaepidemin har Sekasin-chatten varit en viktig stödtjänst för barn och unga. I chatten kan unga diskutera problem och saker som bekymrar dem utan namn och konfidentiellt.”, säger THL:s överläkare Terhi Aalto-Setälä. ”Vi är m

THL rekommenderar att karantäntiden för corona förkortas till 10 dygn2.8.2021 10:16:58 EEST | Tiedote

THL ändrar sin rekommendation om coronakarantänens varaktighet. Karantänen som ordineras av smittskyddsläkare rekommenderas vara 10 dygn i stället för nuvarande 14 dygn. Ändringen av rekommendationen om karantänens varaktighet träder i kraft måndagen den 2 augusti 2021 och gäller inte varaktigheten på karantäner som inletts innan dess, om inte den läkare som ansvarar för smittsamma sjukdomar beslutar något annat. Rekommendationen ändras eftersom ny information har visat att det är tillräckligt med en kortare karantäntid. De grundläggande fri- och rättigheterna kan endast begränsas med stöd av lag och av nödvändiga skäl. Karantänen kan förkortas ytterligare genom att ta ett test den sjätte dagen Kommunens smittskyddsläkare kan med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016) sätta den som exponerats för corona i karantän. Enligt THL:s nya anvisning kan karantänen avslutas om ett coronatest som tagits tidigast 6 dygn efter exponeringen är negativt. På basis av det negativa testresul

THL:s undersökning: coronavaccinationen skyddar äldre personer och riskgrupper betydligt bättre efter andra vaccindosen2.7.2021 08:56:31 EEST | Tiedote

Av en undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort framgår att den andra coronavaccindosen är nödvändig för att äldre personer och personer som hör till riskgrupperna ska få ett tillräckligt skydd mot coronavirussjukdomen. Skyddet som en dos ger är redan betydande, men det hindrar inte alltid smitta och i vissa fall inte heller allvarlig coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Undersökningen genomfördes med hjälp av finländska hälso- och sjukvårdsregister och i den utreddes den skyddseffekt som den första och andra vaccindosen gav mot coronavirusinfektion och coronavirussjukdom som kräver sjukhusvård. Resultaten från undersökningarna är preliminära och de har ännu inte genomgått någon vetenskaplig kollegial granskning. Den andra dosen skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom Hos äldre personer var skyddseffekten för mRNA-vaccin efter den första vaccindosen i genomsnitt 45 procent mot coronavirussmitta, dvs. cirka 45 av hundra coronavirusinfektioner förhindrades efter

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum