Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Amfetaminanvändningen fortsätter att öka i Finland, kokainets användningsmängder har jämnats ut

Dela

THL:s avloppsvattenundersökningar visar att amfetaminanvändningen har ökat ytterligare i Finland. Däremot har ökningen av kokainanvändningen jämnats ut och ecstasyanvändningen har minskat. De drograttfyllerier som konstaterats i trafiken följer upp mängden droger som observerats i avloppsvattenuppföljningen.

De senaste resultaten från den omfattande nationella avloppsvattenuppföljningen av droger är från provtagningen i november-december i 27 städer med närområden samt dessutom från mars i år från Helsingfors, Esbo, Åbo och Tammerfors. Förra året undersöktes droganvändningen i mars, maj-juni, augusti och november-december. Fyra av städerna deltog för första gången i fjol. Befolkningsunderlaget för undersökningen är cirka 60 procent av Finlands befolkning.

Resultaten visar att amfetamin används i stor utsträckning i hela landet och att användningen har fortsatt öka särskilt i huvudstadsregionen. I Helsingfors och närområdena konstaterades i mars 2021 den högsta amfetaminanvändningen i mäthistorien.  Till verksamhetsområdet för Viksbacka avloppsreningsverk i Helsingfors hör förutom Helsingfors även de centrala och östra delarna av Vanda samt Tusby, Sibbo, Träskända, Kervo, Mäntsälä och Borgnäs.

Den stigande trenden i amfetaminanvändningen observerades förutom i huvudstadsregionen till exempel i Villmanstrand, Kotka och Björneborg.

"Den kraftiga ökningen av amfetaminanvändningen på befolkningsnivå syns också i de samhälleliga sidoeffekterna, såsom i ökningen av drograttfyllerier", konstaterar enhetschef Teemu Gunnar vid THL.

Användningen av ecstasy har minskat - användningen av alfa-PVP koncentreras till huvudstadsregionen

Den kraftiga ökningen av kokainanvändningen har jämnats ut under de senaste två åren, och i flera städer observerades en lindrig minskning i användningen jämfört med toppvärdena för ett år sedan. Utvecklingen syns framför allt i huvudstadsregionen och i de största städerna.

Sedan 2012 har kokainanvändningen dock mångdubblats i Finland. Kokainanvändningen koncentreras fortfarande kraftigt till huvudstadsregionen, precis som i undersökningarna som gjorts tidigare år. I den del av Finland som är norr om Tammerfors är kokainanvändningen fortfarande mycket sporadisk.

Ecstasy används överallt i Finland, men också dess användning har minskat i flera städer som deltar i undersökningen.

"Kokainanvändningen har jämnats ut och ecstasyanvändningen har till och med minskat under coronabegränsningarna i flera städer som deltar i undersökningen. Orsaken till detta är troligen inte bara tillgången till droger, utan också sammankomstbegränsningarna och begränsningarna som gäller kvällslivet", säger utvecklingschef Aino Kankaanpää

Metamfetaminanvändningen är för närvarande mycket liten i Finland. Metamfetaminanvändningen har minskat betydligt sedan 2016 och 2017, då den tillfälligt överskred till och med amfetaminets användningsmängder i huvudstadsregionen.

Missbruk av den vanligaste av de nya drogerna i Finland, alfa-PVP, konstateras regelbundet i avloppsvattenundersökningarna enbart i huvudstadsregionen och i dess närhet i Nummela reningsverks område i Vichtis. De regionala och tidsmässiga variationerna i användningen av designdroger är betydligt större än de traditionella drogerna.

Uppföljning på längre sikt visar regionala skillnader i utvecklingen av narkotikasituationen

Flera års uppföljning visar att det finns regionala skillnader i utvecklingen av narkotikasituationen i Finland.  Till exempel har den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin i huvudstadsregionen och närområdena mångdubblats från början av uppföljningen, dvs. från 2012 till idag. Under motsvarande tid har till exempel ökningen av droganvändningen i Åboregionen och Lahtisregionen varit mindre.

I Vasa och Joensuu har droganvändningen minskat till nästan samma nivå som tidigare år efter den tillfälliga ökningen som observerades under våren i fjol.

"På riksnivå är den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin cirka tre gånger så stor som 2012, då den omfattande nationella avloppsvattenundersökningen genomfördes för första gången", säger Gunnar.

Amfetamin används fortfarande mycket i Finland jämfört med resten av Europa, kokain används klart mindre

Våren 2020 användes fortfarande mer amfetamin i Finland än i flera andra europeiska länder. I Finland var kokainanvändningen däremot betydligt mindre än genomsnittet trots att användningen har ökat på längre sikt, särskilt i huvudstadsregionen.

I den internationella avloppsvattenundersökning som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) publicerar årligen jämförs provresultaten som samlats in varje år under en veckas tid på våren. År 2020 deltog 99 städer från 27 länder i undersökningen. Befolkningsunderlaget för undersökningen var cirka 50 miljoner personer. Från Finland rapporterades alla 27 städers resultat.

THL ansvarar för rapporteringen av Finlands andel i den internationella jämförelsen. EMCDDA publicerar den jämförelsen den 18. maj.

Mer information:

Webbplatsen för avloppsvattenundersökningen

Teemu Gunnar
enhetschef
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Coronabegränsningarna minskade avsevärt också andra luftvägsinfektioner i fjol – däremot rekordmånga listeriainfektioner9.6.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

År 2020 var ett mycket exceptionellt år vad gäller infektioner som smittar via luftvägarna. Nästan alla infektioner orsakade av virus och bakterier i luftvägarna minskade betydligt i fjol från mitten av mars. Till exempel anmäldes drygt 10 200 fall av influensa A till registret över smittsamma sjukdomar under influensasäsongen 2019–2020, vilket är cirka 8 000 fall färre än under föregående period. Också till exempel antalet allvarliga allmänna infektioner orsakade av pneumokocker minskade och var mindre än hälften jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. ”I mars 2020 infördes på grund av coronapandemin resebegränsningar, distansarbete och -studier, hygienanvisningar, säkerhetsavstånd och senare även ansiktsmasker. Dessa har också påverkat förekomsten av andra luftvägsinfektioner”, säger THL:s överläkare Tuula Hannila-Handelberg. Det enda undantaget är rhinovirusinfektioner, som konstaterades i nästan lika hög grad som 2019.

Europeiska badvattenrapporten: Vattenkvaliteten vid de allmänna badstränderna i Finland är hög1.6.2021 13:03:43 EEST | Tiedote

Det är säkert att bada i vattnen vid de allmänna badstränderna i Finland. Detta framgår av Europeiska miljöbyråns nyligen publicerade rapport om badvattenkvaliteten. Största delen av badvattnen i Finland, över 95 procent, klassificerades som utmärkta eller goda, vilket är tre procentenheter fler än 2019. Till kategorin tillfredsställande, dvs. den lägsta godkända klassen, hörde fem stränder, vilket är mindre än två procent av badstränderna. Dessutom klassificerades badvattnets kvalitet på fyra badstränder (1,3 %) som dålig. En större andel än tidigare av badvattnen i inlandet och vid kusten i den bästa kvalitetsklassen I Finland har allt fler badvatten i inlandet eller vid kusten klassificerats som antingen utmärkt eller bra. Dessa två bästa kvalitetsklasser omfattade 97 procent av alla badvatten i inlandet. Vid kusten klassificerades nästan 90 procent av alla badvatten som utmärkt eller bra, vilket är 10 procentenheter mer än 2019. Den positiva utvecklingen av badvattnets kvalitet som

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum