Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Användningen av kokain fortsätter att öka - användningen är kraftigt koncentrerad till huvudstadsregionen

Dela

Användningen av kokain har fortsatt att öka i Finland och användningen koncentreras alltmer till huvudstadsregionen, visar THL:s avloppsvattenundersökning. Amfetamin används i hela landet, men på riksnivå har bruksmängderna varit lägre än år 2020 då bruksnivån var rekordhög.

De senaste resultaten från den omfattande uppföljningen av narkotika i avloppsvattnet är från provtagningen i mars i år i 27 städer och deras närområden. Undersökningen omfattar cirka 60 procent av Finlands befolkning. Dessutom har resultaten från den kontinuerliga uppföljningen av avloppsvattnet från Helsingfors, Tammerfors och Åbo publicerats fram till augusti i år.

Enligt resultaten används amfetamin fortfarande i stor utsträckning i hela landet, men användningsmängderna är lägre i nästan alla städer som deltar i undersökningen än under de senaste åren.

"Användningen av amfetamin har traditionellt haft en central betydelse för hela narkotikasituationen i Finland. Mängden kokain som användes i somras under veckosluten överskred dock för första gången amfetamin i huvudstadsregionen”, konstaterar enhetschef Teemu Gunnar vid THL.

Proverna från den kontinuerliga avloppsvattenundersökningen samlas in från Helsingfors, Tammerfors och Åbo mellan söndag och måndag morgon, så resultaten beskriver särskilt användningen av narkotika på veckoslut.

"Den minskade användningen av amfetamin under det senaste dryga året syns också i samhälleliga följdfenomen, såsom att antalet drograttfyllerier minskade i fjol", fortsätter Gunnar.

I den totala mängden undersökt narkotika syntes en tydlig minskning bland annat i Lahtis och S:t Michels områden jämfört med föregående provtagning. Däremot är trenden i användningen av narkotika i Villmanstrandsområdet enligt resultaten stigande.

”Användningen av amfetamin började minska efter lagtillsynsmyndigheternas omfattande beslag av narkotika våren 2021 och har därefter inte återgått till den rekordhöga nivån. Tillgången till kokain har däremot ökat överlag i Europa och den torde återspeglas i Finland. Det är dock inte säkert varför användningen är starkt koncentrerad just till huvudstadsregionen", bedömer Gunnar.

Resultat av avloppsvattenundersökningen av narkotika

Kokain används alltmer i huvudstadsregionen, i norr är användningen mer sällsynt

Användningen av kokain har fortsatt att öka kraftigt särskilt i huvudstadsregionen. Kokain används också i stor utsträckning i Lahtis och i andra städer i södra Finland. Norr om Tammerfors är användningen däremot vanligtvis mindre.

"När det gäller användningen av kokain är Finland tydligt fördelat. Användningen i huvudstadsregionen är riklig och ökar ständigt, men i städerna i norr är användningen av kokain fortfarande mycket liten jämfört med amfetamin”, säger utvecklingschef Aino Kankaanpää vid THL.

"En betydligt ökad användning av kokain konstaterades förutom i huvudstadsregionen även i avloppsvattnet i Salo och Kuopio. Mängderna är dock betydligt mindre än i huvudstadsregionen”, fortsätter Kankaanpää.

Den ökade mängden kokain har under de senaste åren också märkts i polisens och Tullens statistik, såsom i beslag av narkotika. 

Användningen av ecstasy har minskat

MDMA, dvs. ecstasy används överallt i Finland, men också dess användning har minskat i flera städer som deltar i undersökningen, såsom Jyväskylä, Lahtis och Björneborg.

Metamfetamin används för närvarande mycket lite i Finland, även om användningen har ökat något i en del av städerna som deltar i undersökningen. Metamfetaminanvändningen har minskat betydligt sedan 2016 och 2017, då den tillfälligt överskred till och med amfetaminets användningsmängder i huvudstadsregionen. 

Designdroger observeras regelbundet i huvudstadsregionen och sporadiskt på olika håll i landet

I Finland konstateras små mängder av de vanligaste designdrogerna som används för missbruk, såsom alfa-PVP och alfa-PHP som hör till syntetiska katinoner, regelbundet i avloppsvattenundersökningar endast i huvudstadsregionen och i dess närhet vid Nummela reningsverk i Vichtis.

Vid insamlingen i mars konstaterades alfa-PHP dessutom i Karleby, Vasa, Seinäjoki, Jakobstad och Nyslott. Antalet konstaterade fall i dessa städer var större än i huvudstadsregionen.

De regionala och tidsmässiga variationerna i användningen av designdroger är enligt avloppsvattenundersökningen betydligt större än de traditionella drogerna.

Ytterligare information:

Läs mer om avloppsvattenundersökning av narkotika (på finska)

Teemu Gunnar
enhetschef
THL
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Cirka 80 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna som börjat högstadiet har fått HPV-vaccin29.11.2022 10:10:51 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. HPV-vaccinationstäckningen för flickor födda år 2009 som börjat i de högre klasserna i den grundläggande utbildningent är cirka 79 procent och täckningen för pojkar i samma ålder cirka 71 procent. Detta framgår av uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret. I Finland har flickor fått HPV-vaccin gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar. HPV-vaccinationsserien består av två doser. De erbjuds vanligen i årskurs 5 och 6, men det är möjligt att få vaccinerna ännu i högstadiet. Coronavirussituationen har eventuellt haft en inverkan på förverkligande t av vaccinationerna. Därför kan HPV-vaccinationsserien inledas fram till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte har

De avgiftsfria influensavaccinationerna för riskgrupper påbörjas i början av november - samtidigt kan man också ta en coronabooster25.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation, i synnerhet för personer som hör till riskgrupper. Influensavaccinet förhindrarvirusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs. 65 år fyllda barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen Influensavaccin får även avgiftsfritt män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden anställda inom social- och hälsovården och läkem

Halterna av flyktiga organiska föreningar i inomhusluften i hemmen är små och eventuell hälsopåverkan är osannolik15.9.2022 02:05:00 EEST | Tiedote

Halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen är små i Finland och underskrider för det mesta de internationella hälsobaserade riktvärdena och åtgärdsgränserna i förordningen om sanitära förhållanden i bostäder. Detta framgår av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans med Arbetshälsoinstitutet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum