Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Användningen av kokain fortsätter att öka - användningen är kraftigt koncentrerad till huvudstadsregionen

Dela

Användningen av kokain har fortsatt att öka i Finland och användningen koncentreras alltmer till huvudstadsregionen, visar THL:s avloppsvattenundersökning. Amfetamin används i hela landet, men på riksnivå har bruksmängderna varit lägre än år 2020 då bruksnivån var rekordhög.

De senaste resultaten från den omfattande uppföljningen av narkotika i avloppsvattnet är från provtagningen i mars i år i 27 städer och deras närområden. Undersökningen omfattar cirka 60 procent av Finlands befolkning. Dessutom har resultaten från den kontinuerliga uppföljningen av avloppsvattnet från Helsingfors, Tammerfors och Åbo publicerats fram till augusti i år.

Enligt resultaten används amfetamin fortfarande i stor utsträckning i hela landet, men användningsmängderna är lägre i nästan alla städer som deltar i undersökningen än under de senaste åren.

"Användningen av amfetamin har traditionellt haft en central betydelse för hela narkotikasituationen i Finland. Mängden kokain som användes i somras under veckosluten överskred dock för första gången amfetamin i huvudstadsregionen”, konstaterar enhetschef Teemu Gunnar vid THL.

Proverna från den kontinuerliga avloppsvattenundersökningen samlas in från Helsingfors, Tammerfors och Åbo mellan söndag och måndag morgon, så resultaten beskriver särskilt användningen av narkotika på veckoslut.

"Den minskade användningen av amfetamin under det senaste dryga året syns också i samhälleliga följdfenomen, såsom att antalet drograttfyllerier minskade i fjol", fortsätter Gunnar.

I den totala mängden undersökt narkotika syntes en tydlig minskning bland annat i Lahtis och S:t Michels områden jämfört med föregående provtagning. Däremot är trenden i användningen av narkotika i Villmanstrandsområdet enligt resultaten stigande.

”Användningen av amfetamin började minska efter lagtillsynsmyndigheternas omfattande beslag av narkotika våren 2021 och har därefter inte återgått till den rekordhöga nivån. Tillgången till kokain har däremot ökat överlag i Europa och den torde återspeglas i Finland. Det är dock inte säkert varför användningen är starkt koncentrerad just till huvudstadsregionen", bedömer Gunnar.

Resultat av avloppsvattenundersökningen av narkotika

Kokain används alltmer i huvudstadsregionen, i norr är användningen mer sällsynt

Användningen av kokain har fortsatt att öka kraftigt särskilt i huvudstadsregionen. Kokain används också i stor utsträckning i Lahtis och i andra städer i södra Finland. Norr om Tammerfors är användningen däremot vanligtvis mindre.

"När det gäller användningen av kokain är Finland tydligt fördelat. Användningen i huvudstadsregionen är riklig och ökar ständigt, men i städerna i norr är användningen av kokain fortfarande mycket liten jämfört med amfetamin”, säger utvecklingschef Aino Kankaanpää vid THL.

"En betydligt ökad användning av kokain konstaterades förutom i huvudstadsregionen även i avloppsvattnet i Salo och Kuopio. Mängderna är dock betydligt mindre än i huvudstadsregionen”, fortsätter Kankaanpää.

Den ökade mängden kokain har under de senaste åren också märkts i polisens och Tullens statistik, såsom i beslag av narkotika. 

Användningen av ecstasy har minskat

MDMA, dvs. ecstasy används överallt i Finland, men också dess användning har minskat i flera städer som deltar i undersökningen, såsom Jyväskylä, Lahtis och Björneborg.

Metamfetamin används för närvarande mycket lite i Finland, även om användningen har ökat något i en del av städerna som deltar i undersökningen. Metamfetaminanvändningen har minskat betydligt sedan 2016 och 2017, då den tillfälligt överskred till och med amfetaminets användningsmängder i huvudstadsregionen. 

Designdroger observeras regelbundet i huvudstadsregionen och sporadiskt på olika håll i landet

I Finland konstateras små mängder av de vanligaste designdrogerna som används för missbruk, såsom alfa-PVP och alfa-PHP som hör till syntetiska katinoner, regelbundet i avloppsvattenundersökningar endast i huvudstadsregionen och i dess närhet vid Nummela reningsverk i Vichtis.

Vid insamlingen i mars konstaterades alfa-PHP dessutom i Karleby, Vasa, Seinäjoki, Jakobstad och Nyslott. Antalet konstaterade fall i dessa städer var större än i huvudstadsregionen.

De regionala och tidsmässiga variationerna i användningen av designdroger är enligt avloppsvattenundersökningen betydligt större än de traditionella drogerna.

Ytterligare information:

Läs mer om avloppsvattenundersökning av narkotika (på finska)

Teemu Gunnar
enhetschef
THL
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Bilder

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Halterna av flyktiga organiska föreningar i inomhusluften i hemmen är små och eventuell hälsopåverkan är osannolik15.9.2022 02:05:00 EEST | Tiedote

Halterna av flyktiga organiska föreningar i hemmen är små i Finland och underskrider för det mesta de internationella hälsobaserade riktvärdena och åtgärdsgränserna i förordningen om sanitära förhållanden i bostäder. Detta framgår av en utredning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gjort tillsammans med Arbetshälsoinstitutet.

Mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarnsutvecklingen26.7.2022 12:54:24 EEST | Tiedote

En färsk uppföljningsundersökning av THL visar att mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarns psykosociala välfärd. En tvåårings psykosociala välfärd innebär till exempel en sådan trygghetskänsla att barnet kan rikta sig nyfiket till omvärlden och uppleva framgång och glädje av det. Detta tjänar barnets åldersenliga strävan efter självständighet samt utvecklingen av ett balanserat känsloliv och ett gott beteende. Mammornas negativa förväntningar under slutet av graviditeten på sin egen förmåga att ta hand om sitt barn och en svagare anknytning till barnet vid 3–8 månaders ålder återspeglades i en svagare psykosocial utveckling hos barnet ännu vid två års ålder. Barnets beteende signalerar då misstro mot att barnets behov tillgodoses och att barnet i vilken situation som helst kan förlita sig på föräldern. Uppföljningsundersökningen bekräftar det redan tidigare observerade sambandet mellan den starka an

Coronaåtgärderna i anslutning till resor upphör vid Finlands gränser – inget test eller intyg är obligatoriskt från och med den 1 juli30.6.2022 10:29:57 EEST | Tiedote

Hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronapandemin vid Finlands gränsövergångsställen upphör. Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande vid inresa i landet eller ta några coronatest. Avslutandet av hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronaviruset gäller både Finlands inre och yttre gränser. Den inre gränsen avser gränsen mellan Finland och EU- eller Schengenområdet och den yttre gränsen avser gränsen mellan Finland och ett område utanför EU- eller Schengenområdet. Hälsovårdsåtgärderna vid de inre gränserna grundade sig på paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar, som upphör att gälla den 30 juni. Paragrafernas giltighetstid förlängs inte längre, eftersom de inte längre har någon betydelse för förebyggandet av coronapandemin. Även coronabegränsningarna vid de yttre gränserna upphör. De yttre gränserna omfattas dock av sedvanliga inresebegränsningar, som bör kollas upp på gränsbevakningsväse

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum