Institutet för hälsa och välfärd THL

Avloppsvattenundersökning: Användningen av narkotika var rekordhög i mars i nästan hela landet, sjönk i slutet av våren och ökade igen på sommaren

Dela

Avloppsvattenundersökningar från Institutet för hälsa och välfärd (THL) visar att användningen av narkotika har varierat tidsmässigt och regionalt det här året. Den totala användningen av narkotika på befolkningsnivå torde fortsätta att öka också i år, i enlighet med den långsiktiga utvecklingen. Amfetamin används mer än någonsin i Finland.

Användningen av narkotika undersöktes i mer omfattande grad än hittills under mars och i slutet av våren, i sammanlagt 27 avloppsreningsverk. Dessutom har användningen följts upp varje vecka i Helsingfors, Tammerfors, Åbo, Kuopio och Uleåborg sedan våren.

Den sammanlagda användningen av amfetamin, kokain, ecstasy och metamfetamin var rekordstor på flera orter, utgående från de prover som samlades in i mars. En tydlig topp i den totala användningen av dessa droger observerades i till exempel Helsingfors, Esbo, Lahtis, Tammerfors, Joensuu, Vasa och Kemi.

Det finns dock regionala skillnader. Till exempel i Seinäjoki och Nyslott observerades en ökning av dessa droger först i slutet av våren.

Veckouppföljningen visar att trenden är fortsatt stigande efter nedgången i slutet av våren

Regionala skillnader i användningstrenderna observerades under coronavirusepidemins undantagsförhållanden, framför allt i vårens provinsamling, som gav vid handen att drogmissbruket tydligt hade minskat i en del av städerna. Vårens förändringar var dock små till exempel i Helsingforsregionen.

"Den sammanlagda användningen av stimulantia, dvs. amfetamin, metamfetamin och kokain, minskade i alla städer i Norra Finland – i Rovaniemi och Uleåborg till och med under de nivåer som uppmättes 2018. Användningen i Mariehamn minskade också betydligt. Detta kan eventuellt bero på dels begränsningar inom turismen, dels på andra omständigheter som har påverkat tillgången på narkotika", säger utvecklingschef Aino Kankaanpää vid THL.

De veckovisa uppföljningarna som gjordes från våren till början av oktober visar dock att minskningen bara var tillfällig. När samhället öppnades på sommaren, ökade användningen av amfetamin, visar den intensiva uppföljningen. Användningen har varit fortsatt stor under hösten.

"Uppföljningen av avloppsvattnet i fem städer runtomkring i Finland ger en uppfattning om hur användningen av narkotika har utvecklats efter undantagsförhållandena. När vi får resultaten från de omfattande provinsamlingarna som genomfördes i augusti och från dem som planerats för november, kan vi bedöma närmare hur allmän trenden är för alla 27 städer och deras närliggande områden", säger Teemu Gunnar, chef för enheten för rättstoxikologi vid THL.

Regionala skillnader också i fråga om narkotikaslag

Enligt avloppsvattenundersökningarna används amfetamin i stor utsträckning i hela landet och användningen fortsätter att öka.

"Amfetamin har redan länge varit ett av de mest använda narkotikaslagen i hela Finland. När man bedömer de skador och negativa följder som allmänt orsakas av narkotika är amfetaminets roll betydande", säger Gunnar.

Användningen av kokain är fortfarande på rekordnivå, men ökningen har planat ut under de senaste åren. Mellan 2012 och 2020 mångdubblades användningen av kokain i Finland. I veckouppföljningen vid fem avloppsreningsverk kunde man observera att användningen av kokain ökade en aning under sommaren i de stora städerna i södra Finland: Helsingfors, Tammerfors och Åbo.

"Användningen av kokain är fortfarande vanligast i huvudstadsregionen. Norr om Tammerfors är användningen av kokain mycket liten och sporadisk", konstaterar Gunnar.

Ecstasy, dvs. MDMA, används i sin tur överallt i Finland, men det har inte skett några stora förändringar i mängderna.

Metamfetamin används för närvarande mycket litet i Finland. Användningen av metamfetamin nådde sin topp 2016 och 2017, då användningen i till exempel huvudstadsregionen tidvis överskred användningen av amfetamin.

Variationen störst bland nyare droger

Den vanligaste av de nyare drogerna i Finland är alfa-PVP. Regelbunden användning av den har upptäckts endast i huvudstadsregionen med närliggande områden, i området för Nummela reningsverk i Vichtis. MDPV, som var vanlig i början av 2010-talet, påträffades däremot inte någonstans i Finland i årets provtagningar.

"Användningen av nyare droger varierar betydligt mera regionalt och tidsmässigt, jämfört med traditionella droger. Andelen traditionella droger, såsom amfetamin och kokain, är betydligt mer avgörande med tanke på det nationella narkotikaläget", konstaterar Kankaanpää.

Följande resultat väntas i början av året

THL:s avloppsvattenundersökning producerar information om användningen av narkotika på regional nivå och hur den förändras. Användningen av narkotika mäts genom att analysera de största städernas avloppsvatten. I år deltog 27 städer med närliggande områden i undersökningen. Av dessa deltog Jakobstad, Salo, Raumo och Vichtis för första gången. Befolkningen som undersökningen omfattar utgör cirka 60 procent av hela Finlands befolkning.

Proverna i mars samlades in mellan den 11 och 13 mars och proverna i slutet av våren mellan den 27 maj och 2 juni 2020. De konstaterade narkotikamängderna är medelvärden för mätningstiden.

THL ansvarar för Finlands andel av den internationella avloppsvattenundersökningen som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) årligen publicerar.

Mer information:

THL:s webbsidor om avloppsvattenundersökning (på finska)

Teemu Gunnar
enhetschef
tfn 029 524 8425
fornamn.efternamn@thl.fi

Aino Kankaanpää
utvecklingschef
tfn 029 524 8427
fornamn.efternamn@thl.fi

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Forskning: En förälder som upplever symtom av inomhusluften rapporterar oftare om att också barnet uppvisar symtom av inomhusluften i skolan10.5.2021 05:57:00 EEST | Tiedote

Föräldrarnas egna symtom och uppfattningar om inomhusluftens hälsoeffekter påverkar hur sannolikt det är att de rapporterar att deras barn har symtom i anslutning till inomhusluften i skolan. Om föräldern kopplar sina egna symtom till inomhusluften är det också mer sannolikt att hen kopplar barnets symtom till inomhusluften i skolan.

THL:s coronakarta och gränssnittet för coronakartans öppna data uppdateras inte lördagen den 17.4 på grund av ett avbrott i användningen till följd av underhållsarbete15.4.2021 13:30:00 EEST | Tiedote

Nödvändigt underhållsarbete i THL:s telekommunikationsmiljö görs under veckoslutet 17.– 18.4.2021. På grund av underhållet uppdateras följande av våra webbtjänster inte lördagen den 17.4.: Coronakarta Bekräftade fall av corona i Finland (COVID-19) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppföljning av COVID-19 vaccinationerna-webbsida Koronarokotusten edistymisen kuutio (på finska) API för öppen data som beskrivs på webbsidan Uppgifterna uppdateras igen som vanligt söndagen den 18.4. Avbrottet i användningen påverkar inte funktionen av THL:s övriga webbsidor. Mer information: THL:s kommunikationens mediatjänst (vardagar kl. 9-16) tfn 029 524 6161 info(at)thl.fi

Anställda inom hälso- och sjukvården hade samma mängd coronavirussmittor i proportion till andra i arbetsför ålder 202012.4.2021 07:50:00 EEST | Tiedote

I Finland konstaterades sammanlagt 36 650 coronavirussmittor under förra året. Av alla fall konstaterades 30 424 hos personer i arbetsför ålder och av dem 2 601 hos anställda inom hälso- och sjukvården. Således var andelen coronavirussmittor bland anställda inom hälso- och sjukvården av alla personer i arbetsför ålder 8,5 procent 2020.

Användning av specialrena inomhusutrymmen kan öka känslighet för symtom – personer med symtom ska stödas mångsidigt och baserat på kunskap30.3.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

När en anställd eller skolelev uppvisar långvariga och mångformiga symtom i olika byggnader där man inte har konstaterat faktorer som orsakar symptom i inomhusluften, erbjuds som lösning allt oftare specialrena utrymmen både i skolorna och på arbetsplatserna. Det finns inga medicinska grunder för användningen av specialrena utrymmen och de bör inte användas förrän deras långsiktiga konsekvenser för hälsan och välbefinnandet har utretts. I stället för att använda specialrena utrymmen borde man på ett förebyggande och mångsidigt sätt stöda personer med symtom i inomhusmiljöer. Detta framgår av ställningstagandet från expertgruppen för hälso- och sjukvård inom det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Ställningstagandet behandlade inte situationer där byggnadens alla användare, oberoende av symtom, tillfälligt flyttar till andra utrymmen, till exempel under tiden byggnaden repareras. Användningen av specialrena utrymmen medför risker I en situation där faktorer som orsakar symt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum