Aluehallintovirasto

Begränsningen av sammankomsterna i Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt förlängs i mars

Dela

Enligt bedömningar av de regionala coronagrupperna som samordnar läget behövs de nuvarande restriktionerna för sammankomster också i mars inom Södra Karelens, Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastland sjukvårdsdistrikt. Alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer är förbjudna inom Egentliga Tavastlands, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt och alla motsvarande sammankomster med över 20 personer inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikt. Det är skäl att undvika också små sammankomster alltid då det är möjligt.

Den 24 februari 2021 fattade Regionförvaltningsverket i Södra Finland fyra beslut som förlänger de nuvarande sammankomstbegränsningarna som gäller till utgången av februari till mars månad, det vill säga under tiden 1–31.3.2021.

  • Inom Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikts områden är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus med över 10 (tio) personer förbjudna.
  • Inom Södra Karelens sjukvårdsdistrikts område är samtliga offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 (tjugo) personer inomhus och utomhus förbjudna.

Regionförvaltningsverket rekommenderar starkt att man undviker alla fysiska sammankomster som inte måste ordnas. Det är möjligt att ordna sammankomster med ovan nämnda begränsningar av antalet deltagare, men även då måste man till fullo och exakt följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar om säkert avstånd och hygienrutiner. Bara de nödvändigaste av dylika sammankomster bör ordnas. Det rekommenderas att mötena ordnas på distans alltid när det är möjligt.

Sammankomstbegränsningarna grundar sig på en epidemiologisk lägesbedömning, statsrådets handlingsplan för hybridstrategin, Institutet för hälsa och välfärds utlåtande om rekommenderade åtgärder vid epidemins olika faser och social- och hälsovårdsministeriets styrning. Enligt dessa ska begränsningsåtgärderna vara proaktiva och tillräckligt omfattande och vid regionala begränsningar måste också de omkringliggande områdenas och det nationella läget beaktas. Regeringen rekommenderar att restriktionerna i regionerna hålls på minst nuvarande nivå tills man har kunnat bedöma spridningen av virusmutationen och konsekvenserna av de åtgärder som har vidtagits för att förhindra dess spridning. Om sjukdomsläget förändras avsevärt kan regionförvaltningsverket fatta nya beslut om begränsningen av sammankomster.

Inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över sex personer förbjudna till och med den 14 mars 2021 genom det beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade den 19 februari 2021.

Alla onödiga närkontakter bör undvikas

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut gäller offentliga tillställningar, såsom marknader, konserter, teaterföreställningar och idrottsmatcher med publik. Regionförvaltningsverkets begränsning av sammankomster omfattar inte privata tillställningar, såsom kvällssamvaro eller familjefester och inte heller normal, kontinuerlig serviceverksamhet. Inte heller myndigheternas sammanträden, så som kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas möten omfattas av begränsningarna. Det rekommenderas att också dessa ordnas på distans.

Institutet för hälsa och välfärd, sjukvårdsdistrikten och kommunerna har gett olika aktörer och privatpersoner rekommendationer som var och en bör följa gällande användningen av munskydd samt gällande hur man ordnar tillställningar och serviceverksamhet som inte omfattas av regionförvaltningsverkets förelägganden.

Det är synnerligen viktigt att var och en av oss är särskilt försiktig och beaktar myndigheternas bestämmelser, rekommendationer och anvisningar så att det epidemiologiska läget inte försämras och hälso- och sjukvårdens kapacitet kan tryggas. Virusvarianterna ökar risken för att sjukdomsläget snabbt försämras. I det här läget är det skäl att undvika alla onödiga närkontakter med andra personer.

Mer information:

För media:

  • Laura Nikunen, regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 564

fornamn.efternamn@rfv.fi
Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Södra Finlands beredskapskommitté: Öppen och tydlig kommunikation stöder samhällets kristålighet13.4.2021 12:24:55 EEST | Tiedote

Södra Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde 7.4.2021 för att göra en översikt över coronavirussituationen. Temat för mötet var coronakommunikation och kristålighet. Med representanter för media och kommuner diskuterades mediernas och myndigheternas samarbete i kommunikationen om coronakrisen samt mediernas möjligheter att stärka kriståligheten i samhället.

I en del av landet får restaurangerna hålla öppet med vissa begränsningar - regionförvaltningsverket vägleder och övervakar13.4.2021 09:11:10 EEST | Tiedote

Genom förordning av statsrådet har det bestämts att restaurangerna måste fortsätta hålla stängt i en stor del av landet till och med den 18 april för att få stopp på spridningen av epidemin. I de områden där restaurangerna får hålla öppet finns restriktioner bland annat av serverings- och öppettider. Regionförvaltningsverket vägleder och övervakar restaurangerna när det gäller iakttagandet av restriktionerna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum