Suomen Pankki

Beloppet av utestående bostadslån ökade snabbt i september – investeringsbostadslånen ökade snabbare än ägarbostadslånen

Dela

I september 2021 utbetalades bostadslån för 2,0 miljarder euro, vilket är 6 % mer än vid motsvarande tid för ett år sedan och mer än någonsin tidigare i september. Av de nya utbetalningarna var andelen ägarbostadslån 91 % och investeringsbostadslån 9 %.

Genomsnittsräntan på nya bostadslån var 0,72 % i september 2021. De senaste två åren har genomsnittsräntan varit nästan oförändrad. I september 2021 var genomsnittsräntan på nya investeringsbostadslån (0,87 %) högre än genomsnittsräntan på ägarbostadslån (0,71 %).

Till följd av den livliga efterfrågan på sistone var årsökningen i det utestående beloppet av bostadslån (4,3 %) snabb i september 2021. Tillväxttakten har emellertid inte ökat längre efter juli 2021. Sedan mars 2021 har investeringsbostadslånen kunnat separeras från övriga bostadslån i Finlands Banks statistik. Efter mars 2021 har de utestående investeringsbostadslånen ökat nästan två gånger snabbare än de utestående ägarbostadslånen. Vid utgången av september 2021 var investeringsbostadslånens andel av det totala beloppet utestående bostadslån (106 miljarder euro) 8 %, dvs. 8,5 miljarder euro.

Trots coronapandemin har problemen som hänför sig till bostadslån varit fortsatt små, även om de oreglerade[1] bostadslånen ökat efter början av 2020 och nedskrivningarna och kreditförlusterna visat på en svag tillväxt. Under det tredje kvartalet 2021 minskade emellertid beloppet av oreglerade utestående lån och utgjorde vid utgången av september 1,5 % av det totala beloppet utestående bostadslån. I förhållande till lånestocken var andelen oreglerade investeringsbostadslån mindre (0,9 %) än andelen oreglerade ägarbostadslån (1,5 %). De bokförda nedskrivningarna och kreditförlusterna till följd av bostadslån var få det tredje kvartalet 2021.

Utlåning

Av utlåningen till de finländska hushållen bestod 16,6 miljarder euro av konsumtionskrediter och 18,1 miljarder euro av övriga lån vid utgången av september 2021.

De finländska företagen lyfte nya lån[2] i september för 1,4 miljarder euro, och av dem utgjorde bostadsbolagslånen 450 miljoner euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från augusti till 1,8 %. Det utestående beloppet av lån som beviljats finländska företag uppgick vid slutet av september till 96,0 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 38,8 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 109,5 miljarder euro vid slutet av september 2021 och genomsnittsräntan var 0,03 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 100,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 2,4 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i september nya tidsbundna inlåningsavtal för 66 miljoner euro. Genomsnittsräntan för den nya tidsbundna inlåningen var i september 0,19 %.

Närmare upplysningar lämnas av

Markus Aaltonen, telefon 09 183 2395, e-post: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Antti Hirvonen, telefon 09 183 2121, e-post: antti.hirvonen(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 30.11.2021 kl. 10.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/.

[1]. Ett lån betraktas som oreglerat när det har förfallit för mer än 90 dagar sedan eller det finns anledning att anta att gäldenären inte kommer att fullgöra sin betalning.

[2] Exkl. konto- och kortkrediter.

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Kutsu medialle: BOFIT Kiina-tietoisku ma 29.11. klo 13.00 - Miten rakennetaan tulevaisuuden kasvu?25.11.2021 14:16:27 EET | Kutsu

Tervetuloa seuraamaan suoraa verkkolähetystä Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen BOFITin Kiina-tietoiskusta maanantaina 29.11.2021 klo 13.00 - 15.00. Tilaisuudessa kuullaan ja keskustellaan mm. Kiinan talouden tulevaisuuden haasteista ja kiinteistösektorin tilanteesta. Tutustu tietoiskun ohjelmaan alla ja lue lisää tapahtumasivulta. Ilmoittaudu mukaan tästä linkistä. Osallistumislinkki lähetetään tilaisuuteen ilmoittautuneille. Ilmoittautua voit tilaisuuden alkuun asti. Lisätietoja medioille: vanhempi viestintäasiantuntija Satu Hietanen, p. 050 352 7802, satu.hietanen@bof.fi. Ohjelma Avaussanat Iikka Korhonen, tutkimuspäällikkö, BOFIT 13.00-13.50 Kiinan talouden kasvuhuolet lisääntyvät Eeva Kerola, vanhempi ekonomisti, BOFIT Kiinteistösektorin riskit tapetille rakennuttajien maksuongelmien myötä Riikka Nuutilainen, vanhempi ekonomisti, BOFIT 13.50-14.10 Tauko 14.10-15.00 Kiinan 20 vuotta WTO:ssa on muuttanut maailmaa, myös Suomea Juuso Kaaresvirta, vanhempi ekonomisti,

IMF:s kommentarer om Finlands ekonomi19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

En delegation från Internationella valutafonden (IMF) på besök i Finland har överlämnat sina kommentarer om det ekonomiska läget och den finansiella stabiliteten i Finland till myndigheterna. Uttalandet grundar sig på diskussioner som delegationen fört med finska myndigheter, arbetsmarknadspartner, privata finansinstitut, forskningsinstitut och andra instanser. Vi bifogar kommentarerna i sammandrag på svenska. Kommentarerna på engelska har i sin helhet lagts ut både på IMF:s webbplats (www.imf.org) och på Finlands Banks webbplats (www.suomenpankki.fi). Sammandrag på svenska (inofficiell översättning) (pdf) Kommentarer på engelska (pdf)

The IMF's concluding statement on the Finnish economy19.11.2021 10:00:00 EET | Press release

The International Monetary Fund’s (IMF) delegation currently visiting Finland has submitted its concluding statement on the Finnish economy and the stability of the financial sector to the authorities. The statement is based on discussions held by IMF representatives with Finnish authorities as well as representatives of social partners, private financial institutions, research institutes and other relevant parties. The concluding statement can be accessed in full on the IMF’s and Bank of Finland’s websites (www.imf.org) and (www.suomenpankki.fi), respectively. Concluding Statement (PDF) Summary (PDF)

IMF:n lausunto Suomen taloudesta19.11.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vieraileva asiantuntijaryhmä on luovuttanut viranomaisille lausuntonsa Suomen talouden tilasta ja rahoitussektorin vakaudesta. Lausunto perustuu keskusteluihin, joita IMF:n asiantuntijat ovat käyneet suomalaisten viranomaisten, työmarkkinaosapuolten, yksityisten rahoituslaitosten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Ohessa on suomenkielinen yhteenveto lausunnosta. Englanninkielinen lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa sekä IMF:n (www.imf.org) että Suomen Pankin verkkopalvelusta (www.suomenpankki.fi). Tiivistelmä suomeksi (epävirallinen käännös) (PDF) Lausunto englanniksi (PDF)

Invitation to the Media: IMF to present its review of the Finnish economy16.11.2021 10:00:00 EET | Kutsu

The head of the International Monetary Fund’s (IMF) mission to Finland Wojciech Maliszewski, will present the IMF’s concluding statement on the Finnish economy at a press conference to be held on Friday, 19 November 2021 at 10:00 in the Bank of Finland auditorium, Rauhankatu 19, Helsinki. The IMF reviews the economic developments of each member country on a regular basis. During their visit to Finland, IMF staff will discuss the economic situation in the country with representatives of different authorities, research institutes and other concerned parties. Please register for the press conference by Wednesday 17 November 2021, using this link. Please indicate if you would like to interview Mr Maliszewski after the press conference. The press conference will be held in English. Please note that participants may be asked to present their press cards and identity cards with a photograph. The press conference will also be live-streamed. Online viewers are requested to register for the even

Muistutuskutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta16.11.2021 10:00:00 EET | Kutsu

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vierailevan valtuuskunnan johtaja Wojciech Maliszewski esittelee IMF:n laatiman Suomen taloutta koskevan arvion lehdistötilaisuudessa perjantaina 19.11.2021 klo 10. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. Vierailun aikana IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 17.11.2021 tästä linkistä. Samalla voitte esittää mahdolliset haastattelupyyntönne valtuuston johtajalle Wojciech Maliszewskille. Lehdistötilaisuuden kielenä on englanti. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus. Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä, johon pyydetään ilmoittautumaan tämän linkin kautta. Ilmoit

Kutsu medialle: Kansainvälinen valuuttarahasto esittää arvionsa Suomen taloudesta12.11.2021 10:00:00 EET | Kutsu

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) Suomessa vierailevan valtuuskunnan johtaja Wojciech Maliszewski esittelee IMF:n laatiman Suomen taloutta koskevan arvion lehdistötilaisuudessa perjantaina 19.11.2021 klo 10. Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin auditoriossa osoitteessa Rauhankatu 19, Helsinki. Valuuttarahasto arvioi jokaisen jäsenmaansa taloustilannetta säännöllisin välein. Vierailun aikana IMF:n valtuuskunta keskustelee Suomen taloudesta eri viranomaisten, tutkimuslaitosten ja muiden tahojen kanssa. Pyydämme tilaisuuteen osallistuvia median edustajia ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään keskiviikkona 17.11.2021 tästä linkistä. Samalla voitte esittää mahdolliset haastattelupyyntönne valtuuston johtajalle Wojciech Maliszewskille. Lehdistötilaisuuden kielenä on englanti. Osallistujien on pyydettäessä esitettävä lehdistökorttinsa ja kuvallinen henkilötodistus. Lehdistötilaisuus lähetetään myös suorana verkkolähetyksenä, johon pyydetään ilmoittautumaan tämän linkin kautta. Ilmoit

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum