Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapen i Sydvästra Finland blir starkare och intresserar också medborgarna

Dela

Sydvästra Finlands beredskapskommitté sammanträder regelbundet för att granska bilden av områdets övergripande säkerhet, som formas av medlemsorganisationernas iakttagelser om sin omvärld. Vid mötet i november gjordes iakttagelser bl.a. om att tillgången på arbetskraft, energi och komponenter försvåras, om situationen för ukrainska flyktingar i vår region och om att antalet coronasmittade igen börjat öka.

I Sydvästra Finland har tillgången på tillräcklig arbetskraft ytterligare försvårats. I synnerhet inom social- och hälsovården finns det både säsongsbetonad och långvarig brist på arbetstagare. Coronafallen har igen ökat särskilt bland de äldre och i riskgrupperna, vilket har ökat behovet av sjukhusvård i Egentliga Finland. Trots att behovet av isoleringsvård belastar sjukhusen har behovet av intensivvård ändå inte ökat.

Integrationen av flyktingar från Ukraina framskrider

Det kommer allt färre ukrainare till Finland. Vecka 44 registrerades endast 12 personer i mottagningssystemet. Den annalkande vintern kan ändå få folk att fly på nytt, också mot Finland. Migrationsverket och Finlands Röda Kors har förberett sig på att öka sin mottagnings- och nödinkvarteringskapacitet både i Egentliga Finland och i Satakunta.

I Sydvästra Finlands kommuner har man satsat särskilt på att öka studie- och sysselsättningsmöjligheterna för att integrera flyktingarna. Språkundervisning har ordnats både i finska och i den grundläggande utbildningen på barnets eget modersmål.

Medborgarnas medvetenhet om beredskapsärenden ökar

När det gäller försörjningsberedskapen har höjningen av energipriserna en negativ inverkan på många samhällssektorer, bland annat lönsamheten inom primärproduktionen. Dessutom försvåras produktionsprocesserna av brist på komponenter och råvaror och det syns som brist på slutprodukter.

Till ljuspunkterna i lägesbilden hör medborgarnas ökade intresse för sin egen beredskap, bl.a. en aktiv beredskap inför elavbrott.

De 72h-utbildningar som ordnas av Finlands Röda Kors och deras övriga beredskapsutbildningar har varit omåttligt populära.

Även andra aktörer strävar efter att stärka den psykiska kriståligheten och bland annat församlingarna strävar efter att öka sitt understöd till dem som har det sämst ställt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland upprätthåller olika samarbetsnätverk inom sitt område, såsom en regional beredskapskommitté. I den regionala beredskapskommittén deltar myndigheter och aktörer som är centrala för beredskapen i landskapen Satakunta och Egentliga Finland. Ordförande är regionförvaltningsverkets överdirektör. Beredskapskommitténs uppgift är att upprätthålla en regional säkerhetslägesbild, fungera som ett forum för samordning av beredskapen och för samarbetet och informationsutbytet i anslutning till den samt främja regional och lokal säkerhetsplanering och säkerhetssamarbete.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Ylijohtaja Savolaisen delegaatio Pohjois-Suomesta vieraili Baden-Württembergissa25.11.2022 08:24:56 EET | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolaisen johtama delegaatio on ollut viikolla 47/2022 vierailulla Baden-Württembergin osavaltiossa Saksassa. Delegaatioon kuuluu pohjoissuomalaisia kuntajohtajia, alueellisten organisaatioiden ja elinkeinoelämän edustajia, poliittisia vaikuttajia sekä koulutusalan asiantuntijoita, jotka ovat tavanneet paikallisia oman alansa edustajia.

Rättelse av intervjun om tillsynen över småbarnspedagogiken i Yles nyhet 21.11.202221.11.2022 16:20:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket rättar de uppgifter om regionförvaltningsverket som getts till Yle och som använts i Yles nyhet 21.11.2022. Nyheten gällde födelsedagsfester inom småbarnspedagogiken i Kajana (Barnen firar födelsedag fastspända i stolar – tiotals bilder på sociala medier visar daghemmets kutym som även överraskar barnombudsmannen (yle.fi). Inom småbarnspedagogiken tillämpas inte sådana begränsningar som enligt barnskyddslagen används inom vård utom hemmet. Regionförvaltningsverket lämnar en begäran om utredning till anordnaren av småbarnspedagogik i Kajana för att utreda de missförhållanden som kommit fram i programmet med tanke på lagen om småbarnspedagogik. Tillsynsmyndigheterna behandlar varje anmälan om missförhållanden som de fått och de missförhållanden som de själva upptäcker. Om eventuella påföljder beslutar tillsynsmyndigheterna enligt den gällande lagen. Mer information: Marja-Liisa Keski-Rauska, direktör, tfn 0295 018 815, fornamn.efternamn@rfv.fi

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum