Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: I den förvärrade epidemisituationen är det mycket viktigt att följa bestämmelserna och rekommendationerna – den ökade vaccinationstäckningen ger hopp

Dela

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde den 19 augusti under ledning av regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen. Lägesbilden uppdaterades igen beträffande coronan och andra aktuella observationer. Direktören för Olycksutredningscentralen, professor Veli-Pekka Nurmi berättade för beredskapskommittén om den livsviktiga grunden för beredskapen dvs. krislagstiftningen och ledningen.

Överdirektör Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland gav beredskapskommittén en aktuell översikt över epidemisituationen och presenterade kort regionförvaltningsverkets beslut om coronabegränsningar i Västra och Inre Finland från och med slutet av juli."I början av sommaren var situationen ännu bra, det är den inte längre", konstaterade Pukkinen. Han ansåg dock att det är en positiv signal att vaccinationerna framskrider och i synnerhet att vaccinationerna av 12-15-åriga skolelever har börjat bra även i Västra och Inre Finland.

Överdirektör Pukkinen framförde också som en tråkig desinformationsföreteelse ett fall där ett e-postmeddelande från en tjänsteman vid regionförvaltningsverket hade kopplats till ett budskap om vaccinmotstånd och detta förfalskade meddelande hade spridits åtminstone i Birkaland. "I vems intresse är ett sådant agerande" frågade han och betonade att det finns skäl att vara beredd på att felaktig information sprids. "Regionförvaltningsverket har redan för sin del tydligt meddelat att man inte på något sätt är delaktig i sådan desinformation.”

Infektionsöverläkare Marko Rahkonen vid Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt Soite berättade om den aktuella coronasituationen samt dess bakgrund och särdrag. Den nuvarande fjärde vågen av coronaepidemin i Finland orsakas i hög grad av deltavarianten och den sprids effektivare än de tidigare virusvarianterna, nu särskilt bland unga och icke-vaccinerade. Rahkonen betonade att en full vaccinationsserie med två doser av de vaccin som använts i Finland ger ett bra skydd också mot allvarlig sjukdom orsakad av deltavarianten och minskar därmed behovet av sjukhusvård. Likaså underströk han god handhygien, användning av masker och iakttagande av säkerhetsavstånd särskilt inomhus i kampen mot virusets spridning.

Krislagstiftningen, befogenheterna och ledningen som grundstenar i beredskapen – samspelet ska fungera i en verklig situation

Direktören för Olycksutredningscentralen, professor Veli-Pekka Nurmi, som länge har undervisat och forskat i kris- och beredskapslagstiftningen, höll ett föredrag för beredskapskommittén om krislagstiftningen, beredskapen och ledningen. Han betonade i sitt föredrag att regeringen och myndigheterna i en krissituation ska ha koll på de lagliga befogenhetsfrågorna om man vill hålla prestationsförmågan på en god nivå. Även i kriser ska medborgarnas grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter begränsas så lite som möjligt och kontinuiteten i samhällets vitala funktioner måste tryggas i förhållanden som förhållanden. Han underströk att lagstiftningen ska vara skriven så att det i en krissituation finns nödvändig flexibilitet i verksamheten. Den rättsliga och politiska kontrollen måste bibehållas.

Enligt professor Nurmi framhävs numera i synnerhet trakasserier som görs med hjälp av datateknik, likaså hybridpåverkan och spridning av desinformation. Det kan vara svårt att skilja mellan avsiktliga störningar och olyckor. Det väsentliga är hur de olika aktörerna i samhället spelar ihop och hur väl till exempel stödet från den privata och tredje sektorn kan användas i krisen.Det är mycket viktigt med planering, praktik och utbildning på förhand. Man ska också ta lärdom av coronatidens erfarenheter - såväl framgångar som misslyckanden.

"En nödvändig grund för myndigheternas funktionsförmåga i alla situationer finns i tydligt definierade och tillräckliga befogenheter. I allvarliga problemsituationer och undantagsförhållanden sätts dessa särskilt på prov", sammanfattade direktör Nurmi sitt föredrag.  

Medborgarpulsen 24:e omgången - urval

Direktör Tarja Wiikinkoski berättade för beredskapskommittén om de centrala iakttagelserna i den färska enkäten Medborgarpulsen. Som tråkigare observationer konstaterades att den allmänna oron över coronan har ökat något, även oron över hälso- och sjukvårdens bärkraft och osäkerheten kring coronasituationens längd hade ökat.  Likaså upplever unga betydligt mer stress än de äldre åldersgrupperna.

Nöjdheten med myndigheternas kommunikation har minskat något jämfört med tidigare (55 % >> 52 %), mest hade nöjdheten med reaktionshastigheten minskat (49 % >> 41 %). Det kan inte observeras några förändringar i människornas beteende jämfört med de senaste omgångarna, dvs. den försämrade coronasituationen syns inte i resultaten som en mer hälsosäker verksamhet för medborgarna. Däremot lyfte Wiikinkoski som ett klart positivt enkätresultat att nästan fyra av fem föräldrar förhåller sig positivt till att vaccinera sina barn mot corona.

Aktuellt säkerhetsläge – den tilltagande coronasituationen oroar

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland konstaterar på samma sätt som regionförvaltningsverket att sjukdomssituationen har försämrats betydligt i flera av områdets sjukvårdsdistrikt och att man i dessa har varit tvungen att skärpa begränsningsbestämmelserna på motsvarande sätt. Tråkiga och oroväckande observationer som framkom på beredskapskommitténs sammanträde var bland annat ungdomarnas aggressiva beteende och olydnad mot polisen i Österbotten samt det ökade osakliga beteendet och till och med hotet mot Folkpensionsanstaltens tjänstemän.

Beredskapskommittén betonar att det är mycket viktigt för var och en att orka iaktta gällande begränsningar och rekommendationer för att besegra epidemin. Myndigheternas prestationsförmåga och beredskapsnivå har kunnat hållas hög.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen tfn 0295 018 582
direktör Tarja Wiikinkoski tfn 0295 018 800
fornamn.efternamn@rfv.fi

Olycksutredningscentralen 

Enkäten Medborgarpulsen (på finska)

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kehitysvammahuollon järjestäjien tehtävä yhteistyötä, jotta asiakkaan etu toteutuu palveluissa28.9.2021 09:55:03 EEST | Tiedote

Kehitysvammalaissa palvelujen järjestämisvastuu on annettu erityishuoltopiireille. Saman lain mukaan myös kunnat voivat järjestää kehitysvammapalveluja. Lainsäädäntö edellyttää yhteistyötä kunnan ja kuntayhtymän välillä asiakkaan palveluista päätettäessä. Asiakkaan oikeus edellyttää, että palvelut järjestetään hänen yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.

Salon seudulla lintuinfluenssaa – Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa toimintaohjeet27.9.2021 12:29:39 EEST | Tiedote

Lintuinfluenssaa on tavattu Salon seudulla metsästystä varten kasvatetuista ja luontoon lasketuista fasaaneista. Ruokavirasto on perustanut alueelle tartuntavyöhykkeen, jonka tarkoitus on suojella siipikarjaa luonnonvaraisten lintujen levittämältä lintuinfluenssalta. Lounais-Suomen aluehallintovirasto antaa rekisteröidyille lintujenpitopaikoille tarkemmat toimintaohjeet.

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum