Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: läget i området är relativt stabilt och lugnt trots hotbilder och begränsningar

Dela

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland höll ett onlinemöte 25.3 under ledning av ordföranden, överdirektören för regionförvaltningsverket Marko Pukkinen för att uppdatera situationsbilden i samband med coronaviruset och för att diskutera andra aktuella observationer och ärenden i området. Därtill fick beredskapskommittén information av jurist Meeri Niinisalo från Traficom om begränsningarna i kollektivtrafiken, övervakningen av dem samt om hur transportföretag förhållit sig till lagbestämmelserna och övervakningsuppgiften.

I början av mötet rapporterade överdirektör Pukkinen vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland aktuella observationer bl.a. om Astra Zenecas vaccin: undersökning pågår om användningssäkerheten, vaccinet är emellertid för närvarande tillåtet för personer över 65 år. ”Andelen vaccinerade av befolkningen ökar kontinuerligt, nya begränsningsåtgärder införs och även iakttas rätt bra – men det bör noteras att överraskningar kan orsakas av virusmutationer ännu före sommaren”, konstaterade Pulkkinen.

Begränsningar i rörelsefriheten planeras i detta skede för huvudstadsregionen och Åbo. Överdirektör Pukkinen hoppas att rörelsefriheten inte ska behöva begränsas i Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område.

Traficom och begränsningar i trafikmedel

Revideringen av lagen om smittsamma sjukdomar har medfört extra åligganden för olika myndigheter, även för Transport- och kommunikationsverket Traficom. Bestämmelserna om begränsningar i trafikmedel och övervakningen av dem ingår i den nya 58 f § i lagen om smittsamma sjukdomar som omgående väckt många slags frågor. Jurist Meeri Niinisalo från Traficom berättade i sin översikt om hur transportföretag förhållit sig till lagbestämmelserna och övervakningsuppgiften.

”Ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar innebär att en stor del av de åtgärder som redan tidigare genomförts på frivillig basis inom trafiken nu har lyfts upp på lagnivå. De olika aktörerna inom trafiken har vidtagit ett stort antal åtgärder för att bekämpa en förvärring av sjukdomsläget. På många håll har man på det sättet lyckats undvika strängare åtgärder, såsom begränsning av antalet passagerare. I en del av landet är sjukdomsläget dock sådant, att det blivit aktuellt som en sistahandsåtgärd att begränsa antalet passagerare”, berättade Niinisalo.

Enligt Niinisalo finns det rikligt med utmaningar under de rådande förhållandena, trots att kollektivtrafiken nu också i övrigt har minskat och antalen passagerare är låga. Under begränsade förhållanden är det bland annat svårt att införa ökad kapacitet: inom tågtrafiken finns det nästan ingen tillgänglig extra materiel. ”Det finns många sätt att begränsa och skydda, men vi börjar närma oss gränserna”, konstaterade jurist Niinisalo.

Cyber- och terrorhot, desinformation och andra observationer

I beredskapskommittén tog olika deltagare upp observationer av ökade cyberattacker och överbelastningsangrepp samt desinformation som gäller coronaviruset och vaccinerna. Dessutom finns det observationer av grova försök till bluff, exempelvis bluffpoliser och bluffrörmontörer som kontaktat äldre personer. Även ett gott exempel framfördes om möjligheterna för frivilliga att bistå i ordnandet av massvaccineringar.

Församlingarna i Västra och Inre Finlands område ordnar även under påsken gudstjänster och andra tillställningar på webben på ett redan etablerat sätt och i så stor omfattning som möjligt. Församlingarna har även diskuterat unga människors ork och möjligheten att tillsammans bekämpa desinformation.

Beredskapskommittén konstaterar att myndigheterna som en helhet har bevarat god prestationsförmåga under coronaförhållandena. Distansförbindelser används i stor omfattning, anvisningar iakttas i myndighetsarbetet, och det finns god beredskap för olika hotbilder.

Mer information

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582

direktör Tarja Wiikinkoski, tfn 0295 018 800

förnamn.efternamn@avi.fi
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar (på finska)

Mer information och resultat av enkäten Medborgarpulsen finns på statsrådets webbplats, öppnas i ett ny flick.

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum