ELY-keskukset

Beslut om den andra ansökningsomgången för finansiering för bekämpning av invasiva främmande arter har fattats – 27 projekt har fått stöd

Dela
Jord- och skogsbruksministeriet vill effektivisera bekämpningen av invasiva främmande arter genom att allokera bidragsfinansiering till bekämpningsåtgärder av främmande arter. Sammanlagt 27 projekt som fick bidrag i denna finansieringsansökan inleds runt om i Finland.
Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.

Under den andra ansökningsomgången i slutet av år 2021 inkom totalt 37 ansökningar till NTM-centralen i Kajanaland, som ansvarar för projektansökan, och det begärda bidragsbeloppet uppgick till cirka 1,21 miljoner euro. Under denna ansökningsomgång delades ut 580 000 euro, vilket innebär att många bra projekt fick inte finansiering den här gången. 

NTM-centralen i Kajanaland har det nationella ansvaret för att samordna NTM-centralernas arbete med främmande arter, så bidragsbeslut fattades i Kajanaland. Bidragsansökningar och projekt valdes ut och behandlades i nära samarbete med alla regionala NTM-centraler. Detta säkerställde bästa möjliga lokalkännedom för varje projekt när beslut om bidrag befattades.

Kommuner, städer, föreningar och samhällen ansökte om bidrag. Bidrag beviljades både för egentliga bekämpningsåtgärder och för projekt genom vilka resultaten av bekämpningen följs upp och säkerställs. Bidrag beviljades också för rådgivning om invasiva arter och prov med bekämpningsmetoder. Bidrag kunde i regel beviljas för högst hälften av projektets kostnader. Den andra hälften täcker den sökande med egen finansiering som även kan omfatta talkoarbete.

I de projekt som fick finansiering bekämpar man främmande arter som definierats som invasiva, det vill säga växt- eller djurarter som ingår i antingen den nationella förteckningen eller EU-förteckningen över främmande arter. Dessutom måste projekten genomföra en förvaltningsplan för arter som ingår i förteckningen över invasiva främmande arter. De projekt som fick finansiering var inriktade på egentliga bekämpningsåtgärder i naturskyddsområden, rekreationsområden eller angränsande områden samt strandnaturen och skärgården. De flesta av de projekt som fick finansiering involverar också ungdomar i bekämpning av främmande arter.

Bekämpningen av främmande arter är till nytta för hela orten och den främjar återhämtning av de ursprungliga arterna till behandlade områden. Livsmiljöer med ursprungliga växter förbättrar biologisk mångfald, uppfriskar invånarna och gör området attraktivt.

Projekt som fick finansiering under ansökningsomgången per region

Nyland

4 projekt som arbetar med att bekämpa vresros, jättebalsam, blomsterlupin, spansk skogssnigel, jättelokor och jättesliden i naturskyddsområden, rekreationsområden och deras närhet samt strandnaturen och skärgården. Projekten omfattar också nya prov med bekämpningsmetoder samt rådgivning och involverar ungdomar i bekämpningsåtgärder. Projekten är ettåriga och genomförs av Högfors stad, Kyrkslätts kommun, Routioseura och Tallmo byaförening.

Egentliga Finland och Satakunta

4 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, blomsterlupin, vresros, jättelokor, jättesliden, mink, mårdhund och smal vattenpest. Projektens objekt ligger i naturskyddsområden, rekreationsområden och deras närhet samt strandnaturen och skärgården. Projekten är 2–3-åriga och genomförs av Björneborgs stad, Pemars stad, Aurajokisäätiö, Paimionjoki-yhdistys och Ahmasveden hoitoyhdistys. Även dessa projekt syftar till att engagera ungdomar i bekämpningen av främmande arter och inbegriper även projekt för att ge råd till medborgarna.

Tavastland och Birkaland

6 projekt som arbetar med att bekämpa blomsterlupin, jättebalsam, kanadensiskt springkorn, jättelokor, spansk skogssnigel, jättesliden och vresros. Projekten är inriktade på naturskyddsområden, rekreationsområden och angränsande områden samt strandnaturobjekt. Projekten är 1–3-åriga och genomförs av Tammerfors stad, Sastamala stad, Hollola kommun, Padasjoki kommun, LC Lahti/Ankkurit och 4H-föreningen i Pungalaitio. Även dessa projekt syftar till att engagera ungdomar i bekämpningen av främmande arter och inbegriper även rådgivningsprojekt.

Södra Savolax

1 projekt som drivs av Savonlinnan Seudun Kolomonen i samarbete med en företagsgrupp för miljöomsorg (157 medlemmar). De arter som bekämpas är jättebalsam, jättelokor, jättesliden, vresros och blomsterlupin. Projektet Jättiläiset kuriin (Pli på jättar) fokuserar på att bekämpa främmande arter och öka medvetenheten om deras kontroll.

Södra Österbotten

3 projekt som arbetar med att bekämpa vresros, jättebalsam, jättelokor, blomsterlupin och signalkräfta. Projekten är 1–3-åriga och genomförs av staden Jakobstad, Ähtärin ZooResort Oy och Etelä-Pohjanmaan kalatalouskeskus. Projektområdena är traditionslandskap- och strandobjekt med högt naturvärde och projekt involverar ungdomar i bekämpningsåtgärder. Syftet med kräftprojektet är att förhindra spridning av signalkräftan i Kyro älvs huvudfåra.

Mellersta Finland

1 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, jättelokor, vresros och blomsterlupin i närrekreationsområden och deras närhet samt strandnaturen. Projektet är treårigt och genomförs av Joutsa kommun. Projektet omfattar även prov med bekämpningsmetoder.

Sydöstra Finland

3 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, jättelokor, vresros, jättesliden, gul skunkkalla och blomsterlupin i naturskyddsområden och deras närhet samt strandnaturen. Projekten är 2–3-åriga och genomförs av Kotka stad, Kouvola stad och Pohjois-Kymen Luonto. Projekten omfattar även prov med bekämpningsmetoder.

Norra Savolax

2 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, vresros och blomsterlupin i naturskyddsområden och deras närhet samt strandnaturen. Projekten är treåriga och genomförs av Tuusniemi kommun och Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri.

Norra Karelen och Kajanaland

Från dessa regioner fick inga projekt finansiering i år.

Norra Österbotten

1 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, vresros och blomsterlupin samt det lilla rovdjuret minken. Projektet är ettårigt och fokuserar på strandnaturen, naturskyddsområden och rekreationsområden samt deras närhet. Projekten omfattar även prov med bekämpningsmetoder och genomförs av Uleåborgs stad.

Lappland

2 projekt som arbetar med att bekämpa jättebalsam, jättelokor, vresros och blomsterlupin i naturskyddsområden och deras närhet samt strandnaturen. Projekten är 1–3-åriga och genomförs av Keminmaa kommun och föreningen Håll Lapland rent.

Nyckelord

Kontakter

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland

Reima Leinonen, koordinator för invasiva arter
0295 023 799, reima.leinonen@ely-keskus.fi

Jari Pesonen, enhetschef
0295 023 861, jari.k.pesonen@ely-keskus.fi

Bilder

Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Jättelokor kan bli mycket stora och tar snabbt över områden i omgivningen. Bild: Reima Leinonen, NTM-centralen i Kajanaland.
Ladda ned bild

Om

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd. 

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallassa sijaitsevan nikkelituotannon laajennushankkeen ympäristövaikutukset arvioitu - hanke on toteuttamiskelpoinen (Satakunta, Varsinais-Suomi)29.3.2023 15:32:52 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut perustellun päätelmän Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n Harjavallan Suurteollisuuspuistossa sijaitsevan nikkelintuotantolaitoksen laajennushanketta koskevasta ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta eli YVA-selostuksesta.

Kohonneet kustannukset ja pienempi rahoitus vähentävät päällystysmääriä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maanteillä29.3.2023 09:25:20 EEST | Tiedote

Maanteiden päällystysmäärät Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella ovat jäämässä vähäisiksi. Tänä vuonna uudelleen päällystetään tämänhetkisen arvion mukaan 130–150 km maanteitä. Tarkka päällystysmäärä selviää kilpailutusten myötä huhtikuun aikana. Päällystyskilometrien pieneen määrään vaikuttavat kustannusten merkittävä nousu ja edellisvuosia pienempi rahoitus.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum