HUS

Beslutsmeddelande: HUS-sammanslutningens styrelse 14.11.2022

Dela

Budgetförslaget för 2023 och HUS-sammanslutningens strategi framskrider till sammanslutningens stämma för beslut.

Sammanslutningens styrelse lägger fram HUS-sammanslutningens vision och strategiska prioriteringar för åren 2023–2027 för sammanslutningens stämma för godkännande.

”HUS förbereder sig för egen del på välfärdsområdesreformen. I anslutning till detta har vi uppdaterat visionen och de strategiska prioriteringarna samt målsättningarna och åtgärderna för strategiperioden 2023–2027 för HUS-sammanslutningen. Värderingarna och den grundläggande uppgiften förblir oförändrade”, säger HUS verkställande direktör Matti Bergendahl, ”Vi fokuserar starkt på genomförandet av strategin. I början av nästa år kommer vi överens om hur arbetet framskrider med personalen, ledningen och styrelsen. HUS-sammanslutningen har en ny organisation och en uppdaterad strategi, vi är med andra ord i stor utsträckning beredda på en välfärdsområdesreform.”

Budgetförslaget för 2023 och ekonomiplanen för 2023–2025 läggs också fram för beslut för sammanslutningens stämma. I budgetförslaget uppgår den sammanlagda medlemsavgiften för medlemmarna i HUS-sammanslutningen till 2 003 miljoner euro. Detta är en ökning med 8,1 % jämfört med prognosen för 2022 och 11,2 % jämfört med bokslutet 2021.

I budgeten ingår också särskilda anslag, av vilka det största egna forskningsanslaget för HUS är 17 miljoner euro.

”HUS-sammanslutningens ekonomiska beredning för 2023 har varit en utmanande process, då HUS ledning och den nya sammanslutningsstyrelsen i juli fick en mycket stram budgetram av sammanslutningens stämma och de nya ägarna. HUS ledning har varit tvungen att överväga olika sätt att hantera kostnaderna och sammanslutningens styrelse har behandlat dem vid flera möten”, beskriver styrelsens ordförande Risto Rautava, ”Jag är nöjd över att HUS-sammanslutningens budget för 2023 i dag har godkänts för styrelsens del och vill tacka HUS ledning för en god beredning.”

Beslut om övriga ärenden togs i enlighet med föredragningslistan. Mötets beslut publiceras på webbplatsen då protokollet justerats.

För mera information:

  • Matti Bergendahl, verkställande direktör, tfn 040 833 5461
  • Risto Rautava, styrelsens ordförande, tfn 040 504 5851

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

HUSiin perustettiin 20 vuotta sitten kansainvälisten referenssisairaaloiden mallin mukainen asiantuntijaverkosto suonipoikkeavuuksien hoitoon ja diagnostiikkaan. Tästä lähtien erikoisosaamista etenkin vaikealaatuisten ja harvinaisten verisuonianomalioiden hoidossa on määrätietoisesti kehitetty. Näyttöön perustuvaa hoitoa on kehitetty myös omalla tutkimustyöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum