Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Besvär som gällde Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr kunde inte handläggas vid Helsingfors förvaltningsdomstol

Dela

Helsingfors förvaltningsdomstol har i sina beslut, som har meddelats igår, avvisat två besvär som lämnats in av två av Pohjola-Nordens understödsstiftelses tidigare styrelsemedlemmar.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) hade i sitt beslut, som gällde tillsyn av stiftelsens verksamhet, ansett att Pohjola-Nordens understödsstiftelse sr:s styrelse hade försummat sina plikter, varigenom stiftelsen under åren 2015–2021 hade orsakats en skada på totalt 275 650 euro. PRS beslöt att använda sin sekundära talerätt och väcka talan om skadestånd mot tre tidigare styrelsemedlemmar för att ersätta skadan som orsakats stiftelsen. Två av styrelsemedlemmarna överklagade PRS beslut hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen konstaterade att frågan om förutsättningarna och omfattningen av de ändringssökandenas skadeståndsskyldighet avgörs i allmän domstol i ett tvistemål som gäller skadestånd.
I sina beslut ansåg förvaltningsdomstolen att PRS beslut inte innehöll ett sådant avgörande i förvaltningsärende, där de tidigare styrelsemedlemmarna skulle ha besvärsrätt. Förvaltningsdomstolen kunde inte handlägga besvären.


Tilläggsuppgifter och beställning av beslut
Henna Classen
informatiker
Helsingfors förvaltningsdomstol
henna.classen@oikeus.fi

Beslut: H3334/2022 och H3335/2022
Diarienummer: 205/2022 och 208/2022

Helsingfors förvaltningsdomstol har som uppgift att ge rättsskydd i förvaltningsärenden. Förvaltningsdomstolen avgör besvär som anförts över statens, kommuners och andra offentliga samfunds beslut samt förvaltningstvistemål. Till Helsingfors förvaltningsdomstols domkrets hör kommunerna i Nyland. Vid Helsingfors förvaltningsdomstol handläggs även hela landets mervärdesskatte- och tullbesvär.

Nyckelord

Kontakter

Lisätietoja ja päätöstilaukset

Pirkko Väänänen
tiedottaja
puh. 029 56 42 065
pirkko.vaananen(at)oikeus.fi

Om

Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol
Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstolHelsingin hallinto-oikeuden tehtävänä on antaa oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallinto-oikeus ratkaisee valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen päätöksistä tehtyjä valituksia ja hallintoriita-asioita. Helsingin hallinto-oikeuden tuomiopiiriin kuuluvat Uudenmaan kunnat. Helsingin hallinto-oikeudessa käsitellään myös koko maan arvonlisävero- ja tullivalitukset.

Följ Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin hallinto-oikeus - Helsingfors förvaltningsdomstol

Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde generalplanen för Vanda 2020 till den del den gällde avgörandet av stora detaljhandelsenheter av regional betydelse28.6.2022 10:54:09 EEST | Tiedote

Generalplanen för Vanda 2020 som Vanda stadsfullmäktige godkänt omfattar den översiktliga markanvändningsplanen av nästan hela Vanda, vars målsättningsår är 2050. De 16 besvär som inkom till Helsingfors förvaltningsdomstol som gällde generalplanen handlade bland annat om stora detaljhandelsenheter av regional betydelse, den så kallade Sandbanan och beaktandet av naturvärden samt omfattningen och arten av byggandet.

Helsingin hallinto-oikeus kumosi Vantaan yleiskaavan 2020 seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevan ratkaisun osalta28.6.2022 10:51:53 EEST | Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuuston hyväksymä Vantaan yleiskaava 2020 on lähes koko Vantaan aluetta koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jonka tavoitevuosi on 2050. Helsingin hallinto-oikeuteen saapuneissa 16 yleiskaavaa koskevassa valituksessa oli kyse muun ohella seudullisesti merkittävistä vähittäiskaupan suuryksiköistä, niin sanotusta Santaradasta ja luonnonarvojen huomioon ottamisesta sekä rakentamisen määrästä ja laadusta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum