Korkein hallinto-oikeus

Besvärstillståndssystemet och elektronisk ärendehantering förkortar behandlingstiderna i HFD

Dela
Ifjol inkom sammanlagt 3 713 ärenden till högsta förvaltningsdomstolen. Det är ca 400 färre ärenden än år 2021. HFD avgjorde ifjol sammanlagt 3 757 ärenden och i slutet av året var antalet anhängiga ärenden historiskt lågt, 2 094 ärenden.

Utlänningsärendena var fortfarande den största ärendegruppen och stod för 39 procent av alla inkomna ärenden. De näststörsta ärendegrupperna var social- och hälsovårdsärenden samt skatteärenden.

Högsta förvaltningsdomstolen är en besvärstillståndsdomstol. Med några få undantag får ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ifjol inkom 3 277 besvärstillståndsansökningar till HFD, vilket motsvarar 88 procent av alla överklaganden. HFD avgjorde 3 164 besvärstillståndsansökningar och beviljade besvärstillstånd i 9,5 procent av fallen. Till HFD inkom 305 direkta besvär och 118 extraordinära besvär.

Rätts- och förvaltningspraxis styrs genom årsboksbeslut. Ifjol gavs 150 årsboksbeslut av vilka de flesta gällde skatteärenden (21 %) samt statsrätt och allmän förvaltning (15 %).

Behandlingstiden har förkortats

De avgjorda ärendenas behandlingstid var ifjol i medeltal 7,2 månader mot 8,1 månader år 2021.

- Ifjol började vi tydligt se fördelarna med besvärstillståndssystemet och den elektroniska ärendehanteringen. Särskilt förkortades behandlingstiden för de ärenden där besvärstillstånd inte beviljas och samtidigt minskade antalet anhängiga ärenden. Till det senare bidrog också att antalet inkomna ärenden var mindre än året innan, säger presidenten i högsta förvaltningsdomstolen Kari Kuusiniemi.

Högsta förvaltningsdomstolen gjorde ifjol en begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen. Ärendet gällde avvisning av en utlänning. Sammanlagt är fyra ärenden där HFD har begärt förhandsavgörande anhängiga i EU-domstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen förrättar vid behov syn för att erhålla tilläggsutredning i ett ärende. Ifjol förrättade HFD syn på det område som omfattades av detaljplaneändringen för Maria sjukhus i Helsingfors.

Högsta förvaltningsdomstolen gav även 20 utlåtanden i olika lagberedningsärenden.

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD anser betänkandet om att förnya lagstiftningen kring offentliga samfunds skadeståndsansvar ensidigt15.3.2023 11:28:02 EET | Tiedote

Högsta förvaltningsdomstolen anser i sitt utlåtande att arbetsgruppsbetänkandet om förnyelse av lagstiftningen gällande offentliga samfunds skadeståndsansvar inte utgör en tillräcklig grund för att förnya lagstiftningen. Offentliga samfunds skadeståndsansvar är en principiellt betydande och komplex fråga som inte borde granskas enbart ur skadeståndsrättens synvinkel.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum