Aluehallintovirasto

Biblioteken stöder olika läsare och stärker partnerskap – 1,9 miljoner euro för utvecklingsprojekt

Dela

Med utvecklingsunderstöden för bibliotek stöds bibliotekens föränderliga verksamhet runt om i Finland. Syftet med understöden är att främja i synnerhet tillgången till tjänster och en mångsidig läshobby.

Regionförvaltningsverken har beviljat 97 projekt 1 961 900 euro i understöd för regional och lokal utveckling av biblioteken. Med projekten främjar man läshobbyer, läskunnighet och livslångt lärande samt utvecklar biblioteken som aktörer inom aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Med understöden skapas nya verksamhetsmodeller för biblioteken när det gäller tjänsternas verkningsfullhet och tillgänglighet.

Utveckling i samarbete med partner

Partnerskapet är centralt i många projekt som fått understöd. I Mäntyharju-bibliotekets projekt Kirjastosta elämys-, oppimis- ja asiointikeskusplaneras och testas öppna användarmiljöer som baserar sig på kundernas behov. Utvecklingspartnerna förbinder sig att delta i produktionen av tjänster och evenemang. Det nya verksamhetssättet med kommunala aktörer gör också biblioteket till en mer ansvarsfull och aktiv lokal aktör. Bibliotekstjänsterna profilerar sig bättre som en del av kommunernas välfärdstjänster.

Lahtis främjar i sin tur invånarorienterad verksamhet och dialoger i sina närbibliotek. Med partnerna ökas användningen av bibliotekslokaler och aktörernas aktivitet. Målet är ett närbibliotek som beaktar invånargrupperna jämlikt och där alla kommuninvånare känner sig välkomna.

I Pihtipudas biblioteksprojekt Kaveria ei jätetä!  kirjastokummi Wiitaunionin hyvinvointipalveluja välittämässä utvecklas också ett nytt koncept där man skapar en bro mellan generationerna och tar hand om dem som löper risk för utslagning. Fadderverksamheten stöder de äldres välbefinnande och minskar utslagningen bland kunderna inom sysselsättningstjänsterna. Genom projektet kommer bibliotekstjänsternas roll i lokalsamhället och i kommunernas välfärdstjänster att framträda bättre.

Läsare i behov av stöd finns i alla åldersgrupper

Mångsidiga läsfärdigheter är nyckeln till kontinuerligt lärande och ett fullvärdigt medborgarskap. Öppen tillförlitlig information och källkritik skapar förutsättningar för att verka i ett digitalt samhälle. I år stöds läsare som behöver särskilt stöd genom projekt som syftar till att främja läsandet. Både barn och unga och vuxna behöver stöd.

Till exempel Raumos bibliotek har projektet Kielitietoinen kirjasto – Lukitukea tarvitsevien oppilaiden lukijuuden ja osallisuuden edistäminen som är avsett för dem som studerar finska och för svaga läsare samt deras familjer.

Kuopio bibliotek har projektet Lukukirjo där målgruppen är barn. Inom projektet utvecklas strukturer som stöder läsandet och som inspirerar särskilt barn som har lässvårigheter eller språkliga svårigheter. Bibliotekets personal utfärdar läsdiplom som också beaktar de läsare som behöver mest stöd. Läsdiplomet innehåller mångsidigt material på olika nivåer (bl.a. ljudböcker, lättlästa böcker, e-böcker och e-ljudböcker, filmer).

Även vuxna kan ha dålig läskunnighet. Det har av tradition varit svårt för biblioteket att nå de vuxna som inte upplever att biblioteket är avsett för dem. Uleåborgs stadsbibliotek svarar på denna utmaning med projektet Minun kirjastoni – yhdessä enemmän. Målet är att stärka vuxnas läskunnighet och förebygga utslagning. Målgruppen är unga vuxna och vuxna med svag läsförmåga och som inte använder biblioteket.

Vasa bibliotek har det tvåspråkiga projektet Läsandet flyter  vardagen flyter (Lukeminen sujuu – arki sujuu) som främjar läskunnigheten och läshobbyer hos unga vuxna och vuxna och därigenom meningsfullheten i vardagen. Målgrupper är kunder inom psykiatrisk rehabilitering, kunder inom arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och sysselsättningstjänster samt patienter på ett rättspsykiatriskt sjukhus. Med samarbetsparterna strävar man efter att nå kunder vars förmåga att klara sig i vardagen är förenad med utmaningar på grund av dålig läskunnighet och dåliga digitala färdigheter.

Beviljade understöd enligt region

Bakom länkarna ser du de understöd som regionförvaltningsverken beviljar inom sina områden:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
I understöd beviljades 495 500 euro för 21 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
I understöd beviljades 277 200 euro för 15 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland
I understöd beviljades 133 000 euro för 5 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
I understöd beviljades 235 600 euro för 14 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
I understöd beviljades 602 600 euro för 33 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
I understöd beviljades 218 000 euro för 10 projekt.

På webbplatsen aviavustukset.fi finns information om regionförvaltningsverkets understöd för undervisnings- och kulturväsendet.

Mer information:

Södra Finland: överinspektör Kristiina Kontiainen, tfn 0295 016 538, planerare Raija Valtonen, tfn 0295 016 567

Östra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Eeva Hiltunen, tfn 0295 016 513 (tillgänglig från 31.3.2021), planerare Virpi Launonen, tfn 0295 016 845

Lappland: överinspektör för biblioteksväsendet Satu Ihanamäki, tfn 0295 017 066

Sydvästra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Päivi Almgren, tfn 0295 018 300

Västra och Inre Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Anneli Ketonen, tfn 0295 018 818, överinspektör för biblioteksväsendet Mika Mustikkamäki, tfn 0295 018 843

Norra Finland: överinspektör för biblioteksväsendet Merja Kummala-Mustonen, tfn 0295 017 552

Svenskspråkiga och tvåspråkiga projekt: överinspektör för bildningsväsendet Susanne Ahlroth, tfn 0295 018 762

E-postadresser: fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Pohjanmaalle 10 henkilön kokoontumisrajoitus 12.4. alkaen9.4.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto lieventää Pohjois-Pohjanmaalla sisä- ja ulkotiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoituksia kuudesta henkilöstä kymmeneen henkilöön. Rajoituksella pyritään pitämään alue epidemian perustasolla. Vaikka kokoontumisrajoitusta hieman lievennetään, on yhä tarpeen kiinnittää huomiota kontaktien välttämiseen ja hyvään hygieniaan.

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland: coronaläget i området är relativt stabilt, men kampen mot viruset fortsätter målmedvetet9.4.2021 13:50:33 EEST | Tiedote

Beredskapskommittén i Västra och Inre Finland sammanträdde för 28:e gången den 8 april med ett webbmöte under ledning av sin ordförande Marko Pukkinen, överdirektör vid regionförvaltningsverket. Lägesbilden uppdaterades i fråga om coronaviruset och andra aktuella observationer i området. Forskardoktor Tuomas Aivelo från Helsingfors universitet berättade för beredskapskommittén om pandemier och beredskapen inför dem ur ekologisk och evolutionsbiologisk synvinkel. Dessutom gick man igenom de viktigaste observationerna från den 18:e omgången av medborgarpulsen.

Turvallisuussuunnittelun puutteet johtivat sähkötapaturmaan – sakkoja turvallisuuskoordinaattorille ja työpäällikölle9.4.2021 13:48:44 EEST | Tiedote

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi sähköalan yrityksen turvallisuuskoordinaattorin 50 päiväsakon ja rakennusalan yrityksen työpäällikön 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Sähköalan yritys toimi rakennuttajana ja rakennusalan yritys päätoteuttajana. Syyte vammantuottamuksesta ja vaatimus yhteisösakon tuomitsemisesta hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 6.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: alueen koronatilanne suhteellisen vakaa, mutta taistelu virusta vastaan jatkuu yhä määrätietoisesti9.4.2021 13:47:57 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta kokoontui 28. kerran 8.4. verkkokokoukseen puheenjohtajansa aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla. Tilannekuva päivitettiin koronaviruksen sekä alueen muiden ajankohtaisten havaintojen osalta. Tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle pandemioista ja niihin varautumisesta ekologian ja evoluutiobiologian näkökulmasta. Lisäksi käytiin läpi keskeisiä havaintoja kansalaispulssin 18. kierrokselta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum