Aluehallintovirasto

Bibliotekens demokratiarbete fortgår och breddas tack vare försökslärdomar

Dela

Regionförvaltningsverken fortsätter utveckla bibliotekens demokratiarbete utifrån modeller som Sitra och försöksbiblioteken utvecklat. Finansiering som riksdagen beviljar för vidareutveckling och utvidgning av bibliotekens demokratiarbete kan sökas som extra statsunderstöd till alla allmänna bibliotek i Finland hösten 2021.

Resultaten av arbetet i projekthelheten Biblioteken blir forum for folkstyret som Sitra startade och finansierade 2020 samt vidareutvecklingen av dessa överförs i juni till regionförvaltningsverkets biblioteksväsende. Regionförvaltningsverken ansvarar för att statsunderstödet som söks på hösten delas upp till de allmänna bibliotekens demokratiarbete. Riksdagen beslutade i december i fjol om ett anslag på en miljon euro för att framja bibliotekens demokratiarbete i år (Sitras nyhet 22.12.2020).  

Under åren 2020 och 2021 har biblioteken på olika håll i Finland utvecklat verksamhetsmodeller med vars hjälp biblioteken kan fungera som plattformar för deltagande, möten och trygga diskussioner. Med hjälp av utvecklingsarbetet har man velat föra beslutsfattandet närmare invånarna på både kommunal, nationell och EU-nivå. I försöken deltog biblioteken i Uleåborg, Åbo, Jakobstad, Imatra, Enare och Mäntyharju. Målet med försöken har varit att, för finländarna, göra biblioteken till bekanta och naturliga forum för demokrati.

”Försök som gjordes i biblioteken och de koncept för möten som utvecklades visade i praktiken behovet av nya former av deltagande och diskussion ur såväl medborgarnas som beslutsfattarnas synvinkel. För bibliotekspersonalen ger koncepten nya idéer och modeller för att förverkliga bibliotekens lagstadgade uppgift att främja aktivt medborgarskap och demokrati”, säger Nelli Auriola, projektkoordinator på Sitra som ansvarat för projektet.

Lärdom och erfarenhet från försöken är sammanställda i en handbok som publiceras i juni 2021 Hur göra biblioteken som forum för folkstyret (på finska), som fritt kan nyttjas av alla bibliotek.

Målet är att mångdubbla det demokratiska arbete som biblioteken utför

Enligt regionförvaltningsverken främjar biblioteken redan nu aktivt, genom bibliotekslagen, medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet. Den nya understödsformen fördjupar det redan utförda arbetet och gör det möjligt att lyfta fram nya perspektiv.

”Sitra har fört fram nytt perspektiv för biblioteksfrämjande demokratiarbete som regionförvaltningsverket sprider med hjälp av understöd. Dessutom satsar biblioteksväsendet på att utveckla de sökandes kompetens genom att ordna nya slags acceleratortillställningar, utbildningar och informationsstyrning. Målet är att mångdubbla den demokratifrämjande verksamheten i biblioteken. Förhoppningsvis blir finansieringen varaktig i framtiden”, säger Virpi Launonen, överinspektör för biblioteksväsendet vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Enligt Launonen är biblioteken ett öppet och neutralt utrymme för alla och de verksamhetsmodeller som utvecklats inom ramen för projektet - Biblioteken blir forum för folkstyret - kommer att stöda en trygg dialog mellan olika aktörer.

”Av regionförvaltningsverkens uppgifter för biblioteksväsendet är utdelning av statsunderstöd, och praxis har utvecklats de senaste åren. Under denna ansökningsomgång provas för första gången acceleratortillställningar där de sökande tillsammans kan utveckla och förädla idéerna i understödsansökan”, säger Launonen.

Även undervisnings- och kulturministeriet (UKM) anser det viktigt att Sitras projekt och den tilläggsfinansiering som det ger biblioteken gör bibliotekens demokratiarbete mera mångsidigt och mera konkret för medborgarna. Kulturrådet Leena Aaltonen från UKM säger att bibliotek och demokratier lever av frihet att tala, tänka och ta ställning.

”Under hösten erbjuds biblioteken separat projektfinansiering enligt bibliotekslagen för att genomföra en samhällelig och inkluderande uppgift, men oberoende av projektfinansieringen erbjuds biblioteken redan nu nya verksamhetsmodeller för demokratiarbetet som utprovats i projektet. Jag uppmuntrar alla bibliotek att aktivt prova och ta i bruk de verktyg som bäst lämpar sig för deras verksamhetsmiljö och att vid behov förädla dem vidare”, säger Aaltonen.

Projektet Biblioteken blir forum för folkstyret är en del av Sitras projekt Folkstyrets grundrenovering, vars mål har varit att stöda förnyandet av det finländska folkets strukturer och verksamhetssätt. Det treåriga projektet Folkstyrets grundrenovering avslutas i juni 2021. Mer information för ansökan om extra statsunderstöd finns på adressen aviavustukset.fi.

Mer information:

Virpi Launonen, överinspektör, Regionförvaltningsverkens biblioteksväsende, virpi.launonen@avi.fi, tfn 0295 016845

Nelli Auriola, projektkoordinator, Sitra, nelli.auriola@sitra.fi, tfn 02 94618 382
Elina Eerola, sakkunnig, Sitra, elina.eerola@sitra.fi, tfn 0294 618258

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Coronabegränsningarna lindras i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med 16 juni16.6.2021 09:53:33 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar i enlighet med de regionala coronasamordningsgruppernas rekommendationer sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med den 16 juni 2021. Tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning, men deltagarnas hälsosäkerhet måste tryggas. Dessutom upphävs i regionerna det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Työsuojeluviranomainen valvoo Lounais-Suomen kesätyöpaikkoja16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia kesätyöpaikoilla kesän ja alkusyksyn aikana. Tarkastuksia tehdään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa pieniin palvelualan työpaikkoihin, joissa tiedetään palkattavan kesätyöntekijöitä. Näitä tyypillisiä kohteita ovat kiinteistöhuolto, jäätelömyynti, kesäkahvilatoiminta, alkutuotanto ja marjanmyynti. Myös muille toimialoille tehdään tarkastuksia. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta. Työnantajia kuullaan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen.

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi kertaa rokotettujen ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen rajalla. Yhden rokotteen saaneille suositellaan koronatestiä aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum