Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Bidrag för miljöprojekt kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten (Landskapen i Österbotten)

Dela

Prövningsbaserade bidrag kan sökas från NTM-centralen i Södra Österbotten för vård av byggnadsarvet, miljövård i skärgården, utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden, vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården samt vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser.

Dessutom kan bidrag sökas för andra miljöprojekt som genomförs i de österbottniska landskapen. Hanteringen av dessa bidrag har koncentrerats till vissa NTM-centraler: fiskeriekonomisk iståndsättning (NTM-centralen i Egentliga Finland), miljöfostran och -upplysning (NTM-centralen i Mellersta Finland), hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket (NTM-centralen i Norra Österbotten), bekämpning av invasiva främmande arter (NTM-centralen i Kajanaland), hantering av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (NTM-centralen i Södra Savolax) samt Kommun- ja och Organisations-Helmi (NTM-centralen i Nyland).

Ansökan om bidrag ska tillställas NTM-centralerna senast 30.11.2021. Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2022. Ansökningar som lämnas in efter utsatt tid kan beaktas om anslag finns.

Bidrag som kan sökas samt länkar till noggrannare anvisningar:

Vård av byggnadsarvet

Miljövård i skärgården

Skyddsplaner för grundvattenområden

Vattendragsrestaureringar och genomförandet av åtgärder för vattenvården

Främjandet av hållbar vattenhushållning inom jord- och skogsbruket

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser

Fiskeriekonomisk iståndsättning

Bekämpning av invasiva främmande arter

Miljöfostran och miljöupplysning

Kommun- och Organisation-Helmi

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar)

Ansökningar senast 30.11.2021, gärna elektroniskt

Ansökningar ska lämnas in senast 30.11.2021.Ansökan som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen utgår 30.11. kl. 16.15.

Vi rekommenderar att ansökningarna görs via Regionförvaltningens e-tjänst.I frågan om understöden som gäller hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen (avloppsöversvämningar) sker ansökan enligt förfarandet som fastställs av NTM-centralen i Södra Savolax.

Anvisningar och blanketter för ansökan samt mer information om understöden finns på NTM-centralens webbtjänst:

Understöd beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet i statsbudgeten för år 2022.

Nyckelord

Kontakter

(Kontaktpersonernas e-postadresser: fornamn.efternamn@ely-keskus.fi)

Vård av byggnadsarvet Överinspektör Juhani Hallasmaa, tfn 0295 027 458

Miljövård i skärgården: Överinspektör Hannu Mahla, tfn 0295 027 874

Skyddsplaner för grundvattenområden:
Södra Österbotten: Överinspektör Tilda Rantataro, tfn 0295 027 668
Mellersta Österbotten: Överinspektör Anne Petäjä-Ronkainen, tfn 0295 024 221
Österbotten: Överinspektör Krister Dalhem, tfn 0295 027 671

Restaurering av vattendrag och vattenvård:
Södra Österbotten: vattenvårdsexpert Riku Palo, tfn 0295 027 414
Österbotten: vattenvårdsexpert Helena Puro, tfn 0295 027 029
Mellersta Österbotten: vattenhushållningsexpert Marko Aalto, tfn 0295 027 971
Chef för gruppen för vattendragsrestaurering Vincent Westberg, tfn 0295 027 932

Vattenhushållning inom jord- och skogsbruket:
Ledande vattenhushållningsexpert Anne-Mari Rytkönen, NTM-centralen i Norra Österbotten, tfn 0295 038 083
Ledande vattenhushållningsexpert Eeva Nuotio, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 028 025

Vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser:
Chef för gruppen för översvämningsskydd och torrläggning Sari Yli-Mannila, tfn 0295 027 962
Vattenhushållningsexpert Petter Höglund, tfn 0295 027 810

Fiskeriekonomisk iståndsättning: fiskerimästare Kyösti Nousiainen, tfn 0295 028 602

Bekämpning av invasiva främmande arter: Koordinator Reima Leinonen, tfn 0259 023 799

Miljöfostran och miljöupplysning: Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669

Kommun- och Organisation-Helmi:
Niina Vähätalo, tfn 0295 021 286, NTM-centralen i Nyland
Martina Schmidt, tfn 0295 021 257, NTM-centralen i Nyland

Hanteringen av vattnet i städer och minskning av skadliga ämnen:
www.ely-keskus.fi/kaupunkivesien-hallinnan-ja-haitallisten-aineiden-vahentamisen-avustushaku

Allmän rådgivning i frågor om understödsansökningarna: Kundservicen för miljöfrågor, tfn 0295 020 901, kundservice.miljo@ntm-centralen.fi

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

Pohjanmaan ELY-keskus on valtion viranomainen, joka edistää alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen liittyviä tehtäviä Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa. Liikenne- ja ympäristöasioita hoitaa alueellamme Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

NTM-centralen i Österbotten är en statlig myndighet som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta uppgifter som hänför sig till näringar, arbetskraft och kompetens i landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten. Trafik- och miljöärenden sköts på vårt område av NTM-centralen i Södra Österbotten.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Sysselsättningsöversikt för oktober: Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i alla kommuner inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Antalet arbetslösa arbetssökande minskade i oktober i alla ekonomiska regioner inom området för NTM-centralen i Österbotten. Vid Österbottens arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 6 601 arbetslösa arbetssökande, vilket är 3 390 färre än för ett år sedan. När man jämför antalet arbetslösa med året innan, minskade antalet arbetslösa kvantitativt sett mest i Vasa, Korsholm och Jakobstad. Den lägsta arbetslöshetsgraden inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns i Larsmo kommun, där andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var 1,6 %. Arbetslöshetsgraden i Vasa var 7,5 % och i Jakobstad 6,3 %. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften var störst i Karleby (7,8 %). Totalt sett hade arbetslösheten minskat inom området för NTM-centralen i Österbotten med 33,9 % jämfört med förra året. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (5,8 %).

Lokakuun työllisyyskatsaus: Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen kunnissa (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)23.11.2021 08:00:00 EET | Tiedote

Työttömien työnhakijoiden määrä pienentyi kaikissa Pohjanmaan ELY-keskusalueen seutukunnissa lokakuussa. Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 6 601 työtöntä työnhakijaa, mikä on 3 390 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuoteen verrattuna määrällisesti eniten työttömien määrä vähentyi Vaasassa, Mustasaaressa ja Pietarsaaressa. Pohjanmaan ELY- keskusalueen seutukunnista alhaisin työttömyysaste oli Luodon kunnassa, jossa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 1,6 %. Vaasan työttömyysaste oli 7,5 % ja Pietarsaaren 6,3 %. Suurin työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Kokkolassa (7,8 %). Kaiken kaikkiaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömyys pienentyi 33,9 % vuodentakaisesta. Pohjanmaan ELY-­keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner­-Suomen alhaisin (5,8 %).

Österbottens NTM-centrals intressentgrupper är nöjda med verksamheten och effektiviteten inom området (Österbotten, Mellersta Österbotten)17.11.2021 13:10:00 EET | Tiedote

Resultaten av undersökningen av intressentgrupper som genomförs med två års mellanrum visar att intressentgrupper upplever samarbetet med NTM-centralen som viktigt, resultatet på skalan 1-5 är så bra som 4,48. Under sina nästan elva verksamhetsår har NTM-centralerna också blivit bekanta för intressentgrupperna inom området. NTM-centralerna upplevs vara sakkunniga, de har samarbetsförmåga och de är en partner som är lätt att nå.

Pohjanmaan ELY-keskuksen sidosryhmät tyytyväisiä toimintaan ja vaikuttavuuteen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)17.11.2021 13:05:00 EET | Tiedote

Kahden vuoden välein toteuttavan sidosryhmätutkimuksen tulokset osoittavat, että sidosryhmät kokevat ELY-keskuksen kanssa tehdyn yhteistyön tärkeäksi ollen asteikolla 1–5 peräti 4,48. Lähes yhdentoista toimintavuotensa aikana ELY-keskukset ovat tulleet myös alueensa sidosryhmille tutuiksi. ELY-keskukset koetaan asiantuntevaksi, yhteistyökykyiseksi ja helposti lähestyttäväksi kumppaniksi.

Sysselsättningsöversikten för september månad: andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom Österbottens NTM-centrals område är den lägsta i Fastlandsfinland (Österbotten, Mellersta Österbotten)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) fanns det i slutet av september sammanlagt 6 809 arbetslösa arbetssökande. Det är 2 985 (- 30,5 %) färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i september 581 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten var den lägsta i Fastlandsfinland (6,0 %) tillsammans med NTM-centralen i Södra Österbotten. Motsvarande andel i hela landet var 10,1 %. Jämfört med augusti månad minskade arbetslöshetsgraden med 0,5 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 0,6 procentenheter. I slutet av september var antalet heltidspermitterade 432 dvs. 2 092 färre än för ett år sedan (- 82,9 %). Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Syyskuun työllisyyskatsaus: Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)26.10.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) oli syyskuun lopussa yhteensä 6 809 työtöntä työnhakijaa. Se on 2 985 (- 30,5 %) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli syyskuussa 581 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen alhaisin (6,0 %) yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Koko maassa vastaava osuus on 10,1 %. Elokuuhun verrattuna työttömyysaste pienentyi 0,5 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 0,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Syyskuun lopussa kokoaikaisesti lomautettuja oli 432 eli 2 092 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin (- 82,9 %). Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

Regionala utvecklingsutsikter: Utsikterna för Österbotten och Mellersta Österbotten ser ljusa ut med undantag av utmaningarna med tillgången på kompetent arbetskraft22.10.2021 10:05:00 EEST | Tiedote

Arbets- och näringsministeriet publicerade fredagen den 22 oktober översikten Regionala utvecklingsutsikter. Enligt bedömningar som NTM-centralen i Österbotten har gjort tillsammans med andra regionutvecklare ser utsikterna för den närmaste framtiden för Österbotten och Mellersta Österbotten ljusa ut gällande utvecklingen av näringslivet och arbetslösheten. Däremot utgör tillgången på kompetent arbetskraft allvarliga utmaningar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum