Suomen Pankki

Bostadslånen ökade alltjämt snabbt i februari 2020

Dela

Vid utgången av februari uppgick det utestående beloppet av bostadslån i euro beviljade av kreditinstitut till 100,5 miljarder euro (beviljade till finländska hushåll 99,8 md euro). Genomsnittsräntan på utlåningen var 0,89 %. Årsökningen för utestående bostadslån låg länge nära 2 %. Under det senaste året har tillväxten tagit fart och stannade på 2,8 % vid slutet av februari 2020. Senast ökade de utestående bostadslånen snabbare i september 2013.

Hushållen lyfte i februari nya bostadslån för 1,6 miljarder euro. Februari är i allmänhet en lugn månad när det gäller utbetalningar av nya lån. I februari 2020 utbetalades emellertid exceptionellt mycket nya lån jämfört med utbetalningarna i februari under tidigare år. Genomsnittsräntan på nya bostadslån sjönk från januari och var 0,71 % i februari 2020.

Den genomsnittliga återbetalningstiden för bostadslån ökade något i februari 2020 till 20 år och 8 månader. Den vanligaste återbetalningstiden för nya bostadslån i Finland är för närvarande 24–26 år. Det gäller för nästan hälften av alla nya bostadslån. Bostadslån med den längsta återbetalningstiden på över 29 år beviljas i mindre omfattning. Deras andel var 7,0 % i februari 2020.

Regeringen informerade den 12 mars 2020 om sina rekommendationer med anledning av coronavirussituationen. Detta återspeglades också i konsumenternas beteende i Finland. Statistikcentralen samlar in uppgifter om konsumenternas förtroende. Enligt Statistikcentralen var konsumenternas förtroende oförändrat ännu i februari, men försämrades i mars [1]. Nettotalet var i februari –4,5 och sjönk i mars till –7,1. Förändringarna kan synas i lånebesluten under de kommande månaderna.

Utlåning

Av utlåningen till hushåll utöver bostadslån bestod 16,7 miljarder euro av konsumtionskrediter och 17,7 miljarder euro av övriga lån vid utgången av februari. Nya låneavtal med icke-finansiella företag (exkl. konto- och kortkrediter) slöts i februari för 1,6 miljarder euro. Genomsnittsräntan på nya avtal steg från januari till 2,3 %. Det utestående beloppet av företagslån i euro uppgick vid slutet av februari till 92,4 miljarder euro, varav andelen lån till bostadsbolag utgjorde 35,3 miljarder euro.

Inlåning

Inlåningen från hushållen i Finland uppgick totalt till 96,1 miljarder euro vid slutet av februari och genomsnittsräntan var 0,10 %. I beloppet ingick inlåning över natten för 83,3 miljarder euro och tidsbunden inlåning för 4,6 miljarder euro. De finländska hushållen tecknade i februari nya tidsbundna inlåningsavtal för 0,2 miljarder euro. Genomsnittsräntan på ny tidsbunden inlåning var 0,19 % i februari.

Närmare upplysningar lämnas av

Ville Tolkki, telefon 09 183 2420, e-post: ville.tolkki(at)bof.fi,
Anu Karhu, telefon 09 183 2228, e-post: anu.karhu(at)bof.fi.

Nästa månadspublicering 4.5.2020 kl. 13.

Statistiksiffror och grafik som utgör underlag för meddelandet kan läsas på https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/

[1] Statisikcentralens datainsamling hänförde sig till perioden 2.3.2020–19.3.2020.

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron.

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Mökkilainoja nostettiin ennätysmäärä kesäkuussa31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

Uusia vapaa-ajanasuntolainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 milj. euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Uusien vapaa-ajanasuntolainojen sovittu vuosikorko oli kesäkuussa 0,96 %. Suuren nostomäärän myötä vapaa-ajanasuntolainakanta kasvoi 3,9 mrd. euroon, ja kannan kasvuvauhti (6 %) oli kesäkuussa nopeinta sitten vuoden 2013 elokuun. Vapaa-ajanasuntolainakannan osuus kaikista kotitalouslainoista oli kesäkuussa noin 3 %. Vapaa-ajanasuntolainojen takaisinmaksuajat ovat pidentyneet viime vuosina tavallisten asuntolainojen tapaan. Kesäkuussa 2020 nostettujen uusien vapaa-ajanasuntolainojen keskimääräinen takaisinmaksuaika, 17 vuotta 11 kuukautta, oli kymmenen kuukautta pidempi kuin vuosi sitten kesäkuussa. Myös asuntolainoja nostettiin vilkkaasti kesäkuussa tavanomaista hiljaisemman toukokuun jälkeen. Kesäkuussa uusia asuntolainoja nostettiin 1,8 mrd. euron edestä, mikä on 40 milj. euroa enemmän kuin vuo

Drawdowns of holiday cottage loans record high in June31.7.2020 13:00:00 EESTPress release

Drawdowns of new loans for holiday residences (holiday cottage loans) were record high in June 2020, amounting to EUR 154 million - an increase of as much as 64% on June 2019. The annualised agreed rate on new holiday residence loans in June was 0.96%. Reflecting the high level of drawdowns, the stock of loans for holiday residences increased to EUR 3.9 bn, and the growth rate of the stock (6%) in June was highest since August 2013. In June, the stock of holiday residence loans accounted for approximately 3% of the total stock of household credit. The repayment periods of holiday residence loans have lengthened in recent years, as have those of housing loans. The average repayment period of new holiday residence loans drawn down in June 2020 was 17 years 11 months, i.e. ten months longer than in June 2019. June was also a busy month for drawdowns of housing loans, following an exceptionally slow May. Drawdowns of new housing loans totalled EUR 1.8 bn in June, an increase of EUR 40 mill

Rekordhög efterfrågan på stuglån i juni31.7.2020 13:00:00 EESTTiedote

I juni 2020 utbetalades mer nya lån för fritidsbostäder (stuglån) än någonsin tidigare, 154 miljoner euro, vilket är till och med 64 % mer än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Den genomsnittliga räntan på nya fritidsbostadslån i juni 2020 var 0,96 %. I och med den stora efterfrågan ökade det utestående beloppet av lån för fritidsbostäder till 3,9 miljarder euro och beloppets tillväxttakt (6 %) var i juni högst sedan augusti 2013. Beloppet av utestående fritidsbostadslån utgjorde i juni ca 3 % av den totala utlåningen till hushållen. Återbetalningstiderna för fritidsbostadslån har under de senaste åren blivit allt längre på samma sätt som för vanliga bostadslån. Den genomsnittliga återbetalningstiden för de fritidsbostadslån som betalades ut i juni 2020 var 17 år och 11 månader, vilket var 10 månader längre än i juni i fjol. Också efterfrån på bostadslån ökade efter en lungnare maj än vanligt. I juni utbetalades nya bostadslån för 1,8 miljarder euro, vilket är 40 miljoner euro m

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum