Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i ÖsterbottenPohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Bristen på experter inom området för NTM-centralen försöker man underlätta genom internationell arbetskraft – rekryteringar görs i samarbete (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Dela

I Österbotten och i Mellersta Österbotten har man redan identifierat brist på experter inom olika branscher och i olika yrken. Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen bland internationella experter över kommun- och organisationsgränser. Företag och internationella experter möts på det virtuella rekryteringsevenemanget Talent Coastline Match&Catch den 29 september.

Internationella experter har klar potential i arbetslivet – problemet är att identifiera kompetenser

Coronapandemin skapade en kortvarig paus i bristen på arbetskraft, men det finns klara tecken på att bristen på experter håller på att öka igen. I SMF-företagsbarometer som nyss publicerades beskrivs den ekonomiska situationen vid små och medelstora företag. Företagen i de österbottniska landskapen nämnde den svaga tillgången på arbetskraft som ett av de största externa hindren för utveckling av verksamheten. Samtidigt som många arbetsgivare lider av brist på experter, ser man inte de internationella experter som bor inom området eller arbetskraftsinvandring i allmänhet, i tillräcklig mån som en lösning på arbetskraftsbristen.

Invandring av arbetskraft är en central faktor med vilken man kan öka antalet sysselsatta inom området, berättar integrationschef Emine Ehrström.

Utmaningar finns i att man inte identifierar arbetserfarenheten och kompetensen hos de internationella experterna i tillräcklig mån som lämplig, trots att en del av experterna kan ha en finsk högskole- eller yrkesexamen. Experter som flyttar bort från området minskar områdets fästkraft och därigenom dragningskraft, samtidigt som den internationella arbetskraften och mångsidiga arbetsgemenskapen på andra orter lockar mera experter och utländska investeringar. Dessutom påverkas sysselsättningen av internationella experter av företagens varierande rekryteringsresurser, samt språkkunskapskrav som ofta har ansetts vara en utmaning.

I Talent Coastline gör man nätverkssamarbete för att främja internationella rekryteringar

Inom området för NTM-centralen i Österbotten främjas sysselsättningen av internationella experter förutom med de egna åtgärder som kommuner och övriga organisationer gör också via de forum som de regionala aktörerna har inom Talent Coastline -ekosystemet, gränsöverskridande projekt samt olika utbildningspiloter. Positiva bevis för att internationella experter har blivit sysselsatta inom sin egen bransch har fåtts genom försök där experterna har getts möjlighet att visa sitt kunnande och möta arbetsgivarna. Undersökningarna visar att på den finländska arbetsmarknaden värdesätter man speciellt arbetserfarenhet som har erhållits i Finland. Detta förutsätter att arbetsgivarna vågar vara pionjärer och att de modigt börjar med internationella rekryteringsprocesser.

Talent Coastline Match&Catch är en tillställning gemensam för NTM-centralen i Österbotten, Österbottens TE-byrå samt Talent Coastline Employment -projektet (ESF) för att nätverka och rekrytera. Både företag och experter har det möjligt att komma överens om live-videojobbintervjuer enligt sina behov under en eftermiddag. På förmiddagen ingår i programmet ett anförande från arbets- och näringsministeriet och en paneldiskussion om internationell rekrytering. På eftermiddagen erbjuds stöd för rekrytering för arbetsgivarna samt information om områdets näringsliv och företag för arbetssökande.

Nyckelord

Kontakter

Iiris Ranta
Invandringsexpert och Talent Coastline -koordinator
iiris.ranta@ntm-centralen.fi
+358 295 028 666

Emine Ehrström
Integrationschef
emine.ehrstrom@ntm-centralen.fi
+358 295 028 684

Bilder

Om

Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten
Vaasa: Wolffintie 35 B, 5. krs | Kokkola: Pitkäsillankatu 15
Vasa: Wolffskavägen 35 B, 5 vån. | Karleby: Långbrogatan 15

0295 028 500http://www.ely-keskus.fi/ely-pohjanmaa

NTM-centralen i Österbotten stöder en balanserad utveckling av region- och samhällsstrukturen, utvecklar närings-, innovationsmiljö-, landsbygds- och arbetskraftspolitiken och främjar kompetens, utbildning, arbetskraftsinvandring samt invandrares sysselsättning och integration. Till vårt verksamhetsområde hör landskapen Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Österbotten ger varje månad ut en sysselsättningsöversikt för regionen. Sysselsättningsöversiktens uppgifter grundar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik. Arbetsförmedlingsstatistiken berättar om arbets- och näringsbyråernas arbetssökande kunder, lediga platser som arbetsgivarna anmäler till arbets- och näringsbyråerna och arbetskraftspolitiska åtgärder. Arbets- och näringsministeriet ger ut en sysselsättningsöversikt för hela landet och NTM-centralerna sammanställer de regionala sysselsättningsöversikterna.

Följ Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Österbotten

Österbottens TE-byrå startar direkta TE-live sändningar som stöd för rekryteringar (Österbotten, Mellersta Österbotten)12.10.2021 06:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten (Österbotten, Mellersta Österbotten) finns ett stort behov av kompetent arbetskraft. Enligt sysselsättningsöversikten från augusti har arbetslösheten återvänt till samma nivå som före coronapandemin och antalet arbetsplatser är större än året innan. I slutet av 2021 kommer arbets- och näringsförvaltningens gemensamma TE-live-tjänst att omfatta hela Finland och får nu sin start i även Österbotten och Mellersta Österbotten.

Pohjanmaan TE-toimisto aloittaa suorat TE-livelähetykset rekrytointien tueksi (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)12.10.2021 05:59:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on suuri tarve osaavalle työvoimalle. Elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste on palannut koronaa edeltävälle tasolle ja työpaikkoja on viime vuoteen nähden aiempaa enemmän. Työ- ja elinkeinohallinnon yhteinen TE-live -palvelu laajenee vuoden 2021 loppuun mennessä kattamaan koko Suomen ja rantautuu nyt myös Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle.

Sysselsättningsöversikten för augusti månad: Arbetslösheten inom området för NTM-centralen i Österbotten minskade i augusti till samma nivå som före coronapandemin (Österbotten, Mellersta Österbotten)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Inom området för NTM-centralen i Österbotten fanns det i slutet av augusti sammanlagt 7 390 arbetslösa arbetssökande. Det är 3 104 färre än för ett år sedan. Antalet arbetslösa var i augusti 2 216 färre än under föregående månad. Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften inom området för NTM-centralen i Österbotten är den näst lägsta i Fastlandsfinland (6,5 %). Motsvarande andel i hela landet är 10,7 %. Jämfört med juli månad minskade arbetslöshetsgraden med 2,0 procentenheter inom Österbottens NTM-centrals område och i hela landet med 1,6 procentenheter. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik.

Elokuun työllisyyskatsaus: Työttömyys laski elokuussa koronaa edeltäneelle tasolle Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa)21.9.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Pohjanmaan ELY-keskusalueella oli elokuun lopussa yhteensä 7390 työtöntä työnhakijaa. Se on 3104 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työttömiä oli elokuussa 2216 vähemmän kuin edellisessä kuussa. Pohjanmaan ELY-keskusalueen työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on manner-Suomen toiseksi alhaisin (6,5 %). Koko maassa vastaava osuus on 10,7 %. Heinäkuuhun verrattuna työttömyysaste vähentyi 2,0 prosenttiyksikköä Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella ja 1,6 prosenttiyksikköä koko maassa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum