Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Brottspåföljdsmyndigheten lyckades väl i hanteringen av coronavirussituationen 2020, nu oroar resurserna och personalens arbetsbelastning

Dela

Brottspåföljdsmyndighetens insatser för att bekämpa coronaviruset har lyckats utmärkt tack vare personalen som engagerat sig i dem. Hittills har det endast förekommit några enstaka fall bland fångar och personalen.

Hämeenlinnan vankilan perheosaston pihaa.
Hämeenlinnan vankilan perheosaston pihaa.

Fångarna var i snitt 2 800 per dag (2 952 år 2019). Verkställigheten av korta fängelsestraff och förvandlingsstraff för böter begränsades temporärt i våras och i början av sommaren till följd av coronavirusepidemin. I och med att smittoläget försämrades trädde en ny förordning om begränsningar i verkställigheten i kraft den 4 december 2020.

Verkställighetsbegränsningarna resulterade i minskat antal fångar, och detta även på öppna anstalter. Andelen fångar i öppna anstalter ökade dock något jämfört med föregående år och låg på 44,9 procent.

Coronavirusrelaterade åtgärder ledde till att man blev tvungen att begränsa samarbetspartnernas och gruppbaserade aktiviteter i fängelserna. Ersättande aktiviteter kunde delvis ordnas genom att rulla ut digitala tjänster. Restriktioner infördes även när det gällde fångarnas besök och permissioner.

När det gäller arbetet med samhällspåföljder försvårades samarbetet med tjänstgöringsplatser och kring verksamhetsskyldighet, vilket fördröjde avtjänandet av samhällspåföljder. Samhällspåföljdsklienternas tillgång till tjänster har försvårats under rådande coronavirusförhållanden, vilket försvagar genomförandet av rehabiliteringen.

Fångarnas deltagande i utbildning har ökat något. År 2020 var utbildningens andel av den tid som stod till förfogande för fångarnas sysselsättning 11 procent, medan den 2019 låg på 10 procent.

Ökad användning av övervakad frihet på prov

Målet att gå tryggt mot öppnare verkställighet av straff främjades i och med att användningen av övervakad frihet på prov ökade. Dagliga medeltalet av fångar i övervakad frihet på prov var 227.

Brottspåföljdsmyndigheten har som mål att förbereda dem som avtjänar straff för ett liv utan kriminalitet. Enligt uppgifter från 2020 har återfallsbrottsligheten bland dem som frigivits från fängelse ökat något, drygt hälften återvänder till fängelse eller andra påföljder under en uppföljningsperiod på fem år. Återfall hos dem som fullgjort samhällstjänst minskade däremot något, där var det ca 31 procent som återföll under uppföljningsperioden.

Coronavirusrelaterade verkställighetsbegränsningar resulterade i att det genomsnittliga antalet fångar stannade på 2 800, vilket var 152 färre än året innan.

År 2020 avtjänade 51 procent av fångarna straff i ett fängelse i högst sex månader. Det fanns i genomsnitt 475 utländska fångar i fängelserna, året innan låg genomsnittet på 499. Vid utgången av 2020 fanns det 182 livstidsfångar, varav 11 kvinnor.

Säkerheten i fängelserna är fortfarande på en relativt bra nivå. Våldet mellan fångarna och mot personalen förblev på samma nivå som året innan. Det skedde fem rymningar från slutna anstalter. Otillåtna avvikelser var 81 till antalet, nästan det dubbla mot året innan. Förvaringssäkerheten försämrades något till följd av flertalet olovliga avvikelser.

Ökad sjukfrånvaro bland personalen

Brottspåföljdsmyndighetens personalresurser är otillräckliga med tanke på verksamhetens omfattning och nätverket av verksamhetsställen. År 2020 var det totala antalet anställda 2 657. Också Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) fäste uppmärksamhet vid den alltför låga personalstyrkan vid Brottspåföljdsmyndigheten i samband med sin inspektion i september 2020.

Generellt minskade sjukfrånvaron avsevärt inom statliga sektorn. Hos Brottspåföljdsmyndighetens har den ökat, särskilt i personalgrupper som utför klientnära arbete i fängelserna (övervakning, rehabilitering och arbetsdrift), men även bland anställda inom ekonomiförvaltning och fastighetsvård. Sjukfrånvaron var 15,8 arbetsdagar per årsverke.

Kostnaden för ett dygn i slutet fängelse gick på 226 euro per fånge. På öppen anstalt var kostnaden 169 euro och i övervakad frihet på prov 63 euro. Samhällspåföljder blir betydligt billigare. Av dem är det övervakningsstraffet som kostar dyrast för samhället, ca 53 euro per dygn. Dygnsutgiften för samhällstjänst, som är den vanligaste samhällspåföljden, låg på 10 euro år 2020.

Brottspåföljdssektorns nettokostnader uppgick till 215,1 miljoner euro 2020.

Brottspåföljdsmyndighetens bokslut och årsrapport 2020 står att läsa på finska.

För mer information kontakta Brottspåföljdsmyndigheten

planeringschef Pia Raassina-Terho, tel. +358 29 56 88421
överinspektör Ilppo Alatalo, tel. +358 29 56 88416
överinspektör Leo Immonen, tel. +358 29 56 88403

Nyckelord

Bilder

Hämeenlinnan vankilan perheosaston pihaa.
Hämeenlinnan vankilan perheosaston pihaa.
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Utredning om minderåriga och unga intagna står klar30.8.2021 10:03:51 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten har låtit utreda vad som kan göras för att förbättra situationen för minderåriga och unga intagna inom ramen för den gällande lagstiftningen. Syftet med utredningen har varit att få fram en lägesbild över placering av minderåriga och unga fångar i fängelser och på fängelseavdelningar. I utredningen har man dessutom kartlagt personalens dimensionering och kompetens, avdelningarnas verksamhet och säkerhetsläget. Minderåriga och unga intagna är en synnerligen utsatt grupp, och i straffverkställighet ska de behov som följer av den häktades respektive fångens ålder och utvecklingsnivå särskilt beaktas enligt såväl häktningslagen som fängelselagen.

Alaikäisistä ja nuorista vangeista tehty selvitys valmistunut30.8.2021 10:03:27 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos on teettänyt selvityksen siitä, mitä alaikäisten ja nuorten vankien tilanteen parantamiseksi voidaan tehdä nykyisen lainsäädännön puitteissa. Selvityksen tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva alaikäisten ja nuorten vankien sijoittamisesta vankiloihin ja vankilaosastolle. Lisäksi selvityksessä kartoitettiin henkilöstön mitoitusta ja osaamista, osastojen toimintaa sekä turvallisuustilannetta. Alaikäiset ja nuoret vangit on erittäin haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä, joiden tuomiota täytäntöön pantaessa tulee vankeus- ja tutkintavankeuslain mukaan kiinnittää erityistä huomiota vangin iästä ja kehitysvaiheesta johtuviin tarpeisiin.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum