Institutet för hälsa och välfärd THL

Cirka 80 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna som börjat högstadiet har fått HPV-vaccin

Dela

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. HPV-vaccinationstäckningen för flickor födda år 2009 som börjat i de högre klasserna i den grundläggande utbildningent är cirka 79 procent och täckningen för pojkar i samma ålder cirka 71 procent. Detta framgår av uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret. 

I Finland har flickor fått HPV-vaccin gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar. 

HPV-vaccinationsserien består av två doser. De erbjuds vanligen i årskurs 5 och 6, men det är möjligt att få vaccinerna ännu i högstadiet. Coronavirussituationen har eventuellt haft en inverkan på förverkligande t av vaccinationerna. Därför kan HPV-vaccinationsserien inledas fram till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte har fått vaccinationer t i grundskolan. 

"Även om vaccinationstiden förlängs på grund av coronaviruset, spelar det ingen roll vad bristerna i den ungas HPV-skydd beror på. Vaccinationsserien kan inledas också i sådana fall där orsaken till att den inte har inletts är en annan", säger Anniina Virkku, sakkunnigläkare vid THL. 

Det finns regionala skillnader i HPV-vaccinationstäckningen 

Det finns skillnader i HPV-vaccinationstäckningen mellan olika områden. Till exempel har 88 procent av de flickor som föddes år 2009 i Norra Savolax sjukvårdsdistrikt., i, fått minst ett HPV-vaccin. Dessa flickor började i höstas i de högre klasserna i den grundläggande utbildningen.  I Mellersta Österbotten är motsvarande vaccinationstäckning 70 procent. 

Motsvarande skillnader förekommer också i vaccinationerna av pojkar. I Östra Savolax, Egentliga Finland och på Åland har över 80 procent av pojkarna födda år 2009 fått HPV-vaccin, medan täckningen i Päijänne-Tavastland, Norra- och Södra Österbotten är 63 procent.

"På grund av coronapandemin har skolhälsovårdarna i många kommuner flyttats till andra uppgifter och därför har man varit tvungen att ställa in och skjuta upp hälsoundersökningarna. Distansskola har också försvårat genomförandet av vaccinationerna i skolorna. Det är viktigt att familjer och unga också själva ser till att vaccinationerna kompletteras”, säger Virkku.

I många kommuner har vaccinationerna framskridit bra 

I många kommuner har HPV-vaccinationerna framskridit bra och vaccinationstäckningen är högre än de nationella siffrorna. Bland de stora städerna är vaccinationstäckningen bland flickor högst i Kuopio, 89 procent. I Åbo, Vanda, Jyväskylä, Helsingfors och Tammerfors är vaccinationstäckningen bland flickor över 80 procent. I Åbo är även pojkarnas vaccinationstäckning hög, cirka 82 procent. Av de stora kommunerna når dessutom Kuopio, Vanda och Helsingfors en vaccinationstäckning på över 71 procent bland pojkarna. 

Även i många små och medelstora kommuner når man betydligt högre vaccinationstäckning än nivån för hela landet. 

Vaccinationstäckningen bland personer födda år 2009 kommer att öka ytterligare, eftersom HPV-vaccinationer ges ännu i de högre klasserna i den grundläggande utbildningen t.

Vaccinet förebygger effektivt flera cancerformer 

HPV, alltså papillomvirus, orsakar flera olika former av cancer, såsom cancer i munhålan, i den mellersta delen av svalget särskilt i tungroten och tonsillerna samt cancer i ändtarmsöppningen, penis, livmoderhalsen, slidan eller i de yttre könsdelarna. Dessutom orsakar de en del av cancerformerna i andra områden i den nedre delen av svalget, struphuvudet, näs-svalgrummet och i den mellersta delen av svalget. 

Papillomvirus smittar vid hudontakt och sexuellt umgänge. Cirka 80 procent av alla människor får smittan någon gång under sitt liv, vilket exponerar dem för en allvarlig sjukdom.

Undersökningar visar att vaccinationsserien ger ett långvarigt skydd mot papillomvirusinfektion. Vaccinet förhindrar cirka 90 procent av alla livmoderhalscancerfall. Genom vaccinationer kan man också förebygga andra cancerformer orsakade av papillomvirus. 

THL följer HPV-vaccinationstäckningen med hjälp av det nationella vaccinationsregistret. På grund av problem i anknytning till dataöverföringen och registreringen av vaccinationer är det möjligt att den verkliga vaccinationstäckningen är högre än vad siffrorna i vaccinationsregistret anger. I kommuner med låg nativitet minskar redan ett ovaccinerat barn, eller ett barn som saknar vaccinationsuppgifter, täckningen betydligt. THL samarbetar med kommunerna och programleverantörerna för att uppgifterna ska bli så exakta som möjligt.

Mer information

Kartframställning av HPV-vaccinationstäckningen (THL)

HPV-vaccinationstäckningen (THL)

Vad är HPV? (THL)

HPV-vaccin (THL) 

Anniina Virkku
sakkunnigläkare
THL
fornamn.efternamn@thl.fi

Ulpu Elonsalo
överläkare
THL
tfn 029 524 8875
fornamn.efternamn@thl.fi 

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Antalet fall av fästingburen hjärninflammation minskade en aning – det nationella vaccinationsprogrammet utvidgas till Sommaröarna i Esbo20.3.2023 10:00:00 EET | Tiedote

År 2022 anmäldes totalt 123 fall av fästingburen hjärninflammation till THL:s register över smittsamma sjukdomar. Det är något färre än toppåret 2021, då antalet fall var 148. Under tidigare år har det förekommit färre än hundra fall. "Trenden i antalet rapporterade TBE-fall har varit uppåtgående redan i över tio år. Detta förklaras av flera faktorer. Till exempel kan klimatförändringen och människornas medvetenhet om fästingburna sjukdomar förklara ökningen av antalet fall”, säger Henna Mäkelä, forskare vid THL. Enligt uppföljningsuppgifterna för 2018–2022 var incidensen av fästingburen hjärninflammation högst i kustregionernas kommuner, i Pargas (46 fall per 100 000 invånare), Gustavs (41/100 000), landskapet Åland (38/100 000) och Lojo (16/100 000). Så gott som alla personer som smittats har saknat vaccinationsskydd. Det är viktigt att se till att man har ett fullt vaccinationsskydd, särskilt om man bor i ett område som omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Nytt område

Vaccinationstäckningen bland småbarn är god i Finland – täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något14.3.2023 12:00:00 EET | Tiedote

Vaccinationstäckningen är fortfarande god i Finland när det gäller vaccin som ingår i vaccinationsprogrammet för barn. Täckningen för vissa vaccin har dock sjunkit något under de senaste två åren. De här uppgifterna framgår av det nationella vaccinationsregistret. Över 97 procent av barn födda år 2019 har fått det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner som orsakas av Hib-bakterien. Täckningen är något lägre bland barn födda 2019 och 2020 än i de tidigare åldersklasserna, då täckningen varit nästan 99 procent. I flera välfärdsområden når man dock fortfarande en täckning på 99 procent. Cirka 94 procent av de barn som föddes 2020 har fått den första dosen MPR-vaccin, som skyddar mot mässling, påssjuka och röda hund. Även på riksnivå har MPR-vaccinationstäckningen sjunkit långsamt under de senaste åren. I vissa välfärdsområden har täckningen dock hållits på en god nivå eller till och med stigit. "Orsakerna till att vaccinationstäckningen sju

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum