Suomen Pankki

Considerably higher new drawdowns of unsecured consumer credit in May than before

Share

The amount of unsecured consumer credit drawn from credit institutions in May 2022 was EUR 368 million, which is 15% more than a year earlier and the highest number ever recorded in any single month. The majority (EUR 237 million) of the new unsecured consumer credit consisted of non-vehicle loans[1]. The year-on-year growth in May was mainly due to these loans.

The average interest on new unsecured consumer credit[2] declined from April to stand at 8.2% in May. A little more than half of new consumer credit was linked to Euribor rates. The most frequently used Euribor was the 3-month rate. Fixed interest rates and other reference rates are more common as reference rates on unsecured consumer credit in comparison to other household loans.

The use of card credit has also increased in recent months. At the end of May 2022, the households’ stock of card credit amounted to EUR 3.4 billion, having grown almost 10% from a year earlier. In May, 81% of card credit was extended credit card credit, the remainder being convenience credit. The average interest rate on extended credit card credit rose from April to 9.6% in May. A little over 87% of those were linked to Euribor rates.

Consumer credit granted by credit institutions operating in Finland accounted for 69% of households’ all consumer credit (EUR 24.3 billion[3]).

Loans

New drawdowns of housing loans by Finnish households amounted to EUR 1.9 billion in May 2022, which is EUR 180 million less than in the same period a year earlier. Investment property loans accounted for EUR 143 million of the newly drawn housing loans. The average interest rate on new housing loans rose from April to stand at 1.13% in May. At the end of May 2022, the stock of housing loans totalled EUR 107.7 billion, and its year-on-year growth was 3.2%. Investment property loans accounted for EUR 8.8 billion of the housing loan stock. At the end of May, Finnish households’ loan stock included EUR 16.9 billion of consumer credit and EUR 18.1 billion of other loans.

In May, Finnish non-financial corporations drew down new loans worth EUR 2.2 billion, including EUR 460 million of housing corporations’ loans. The average interest rate on newly drawn corporate loans rose from April to 1.9%. At the end of May, the stock of loans granted to Finnish non-financial corporations was EUR 100.8 billion, of which loans to housing corporations accounted for EUR 40.6 billion.

Deposits

At the end of May 2022, the total stock of Finnish households’ deposits was EUR 112.2 billion, and the average interest on these deposits was 0.03%. Overnight deposits accounted for EUR 103.1 billion and deposits with agreed maturity for EUR 2.1 billion of the total deposit stock. In May, Finnish households made new deposit agreements with an agreed maturity in the amount of EUR 42 million, at an average interest of 0.30%.

For further information, please contact:

Markus Aaltonen, tel. +358 9 831 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Usva Topo, tel. +358 9 183 2056, email: usva.topo(at)bof.fi.

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 1 August 2022.

Related statistical data and ‑graphs are also available on the Bank of Finland website at https://www.suomenpankki.fi/en/Statistics/mfi-balance-sheet/

[1] In the Bank of Finland MFI statistics, unsecured consumer credit also includes consumer credit secured for example by vehicle collateral. Only such collateral is accepted that is recognised as eligible collateral under the Regulation of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms. Such collateral includes for example real estate.

[2] Excl. vehicle loans, overdrafts and credit card credit.

[3] As at end-March 2022.

Keywords

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Kultur, historia och människor möts på öppet hus i Finlands Bank hösten 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Finlands Bank har öppet hus för allmänheten i sin huvudbyggnad 29.9–1.10.2022. På torsdag och fredag den 29–30 september är öppettiderna kl. 14–20 och på lördag den 1 oktober kl. 11–17. Sista inträde är en timme före stängningsdags och besökare tas in i köordning. Finlands Banks adress är Snellmansplatsen, 00101 Helsingfors. "Coronapandemin stängde många dörrar. Denna höst kan vi med glädje åter öppna våra dörrar för allmänheten och möjliggöra möten mellan kultur, historia och människor i Finlands Banks historiska huvudbyggnad", konstaterar chefdirektör Olli Rehn. Konstutställningen inrättas i fest- och representationslokalerna i huvudbyggnaden från 1883 och ger en inblick i bankens omfattande konstsamling som består av omkring 1 200 konstverk. Frivilliga guider från Finlands Bank ställer upp och berättar om konstverken och deras bakgrund. I utställningen ingår klassiska verk såsom Juho Rissanens glasmålningar och Lennart Segerstråles unika Finlandia-fresker. I huvudbyggnaden presenter

Open Doors at Bank of Finland in autumn 2022: A meeting of culture, history and people18.8.2022 12:00:00 EEST | Press release

The Bank of Finland will stage an Open Doors event for the general public at its main building from 29 September to 1 October 2022. This three-day event will be open from 14:00 to 20:00 on Thursday and Friday 29–30 September, and from 11:00 to 17:00 on Saturday 1 October. To enter, you will need to join the queue at the main door, and the last entry will be one hour before closing. The address of the Bank of Finland is Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. “The COVID-19 pandemic kept many doors shut. So we are very pleased to be able to open the doors of the Bank of Finland’s historic main building to the public this autumn, and to organise an event where culture, history and people are brought together,” says Bank of Finland Governor Olli Rehn. The centrepiece will be an art exhibition within the Bank’s main building, which was completed in 1883. The exhibition will provide an inspiring overview of the contents of the Bank’s substantial art collection, which contains some 1,200 artworks. B

Kulttuuri, historia ja ihmiset kohtaavat Suomen Pankin avoimet ovet -tapahtumassa syksyllä 202218.8.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Suomen Pankki avaa päärakennuksensa ovet yleisölle 29.9.–1.10.2022. Avoimet ovet -tapahtumaan voi osallistua torstaina ja perjantaina 29.–30.9. klo 14–20 ja lauantaina 1.10. klo 11–17. Ovet suljetaan tuntia ennen päättymisaikaa, ja sisäänpääsy on jonotusperiaatteella. Suomen Pankki sijaitsee osoitteessa Snellmaninaukio, 00101 Helsinki. ”Koronapandemia sulki monet ovet. Olemme iloisia, että voimme tänä syksynä jälleen avata ovemme kaikille ja järjestää kulttuurin, historian ja ihmisten kohtaamisia Suomen Pankin historiallisessa päärakennuksessa”, toteaa pääjohtaja Olli Rehn. Vuonna 1883 valmistuneen rakennuksen juhla- ja edustustiloihin rakennettu taidenäyttely on katsaus noin 1 200 taideteosta kattavaan taidekokoelmaan. Näyttelyssä Suomen Pankin vapaaehtoiset taideoppaat avaavat teosten sisältöä ja historiaa. Esillä on tuttuja klassikkoteoksia kuten Juho Rissasen lasimaalaukset ja Lennart Segerstrålen ainutlaatuiset Finlandia-freskot. Lisäksi Suomen Pankin itsenäisyyden ajan pääjohtaji

Inlåningen från hushållen har mattats av10.8.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Inlåningen från hushållen i Finland[1] var över 113 miljarder euro i juni 2022, dvs. drygt 5 miljarder euro mer jämfört med motsvarande tid för ett år sedan. I juni 2022 ökade inlåningen med nästan 900 miljoner euro. Årsökningen i inlåningen har emellertid mattats av betydligt. I juni 2022 var ökningstakten 4,8 %, när den ännu ett år tidigare var över 7 %. Ökningen har senast varit långsammare i september 2018. Av hushållens tillgångar på inlåningskonton var 92 % insättningar på transaktionskonton[2]. I juni var genomsnittsräntan på transaktionskonton nästan noll (0,02 %). Värdet på hushållens innehav i aktier och investeringsfonder fortsatte att minska i juni Sedan utgången av 2021 har värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav minskat med nästan 12 miljarder euro. Under motsvarande tid har hushållen investerat 1,2 miljarder euro netto mer i aktier. I juni 2022 uppgick värdet på hushållens börsnoterade aktieinnehav till 44,6 miljarder euro. Aktieinnehavens värde var som högst (56,

Growth of household deposit stock decelerated10.8.2022 10:00:00 EEST | Press release

The stock of Finnish households’ deposits[1] exceeded EUR 113 billion in June 2022, a good EUR 5 billion more than a year earlier. In June 2022, the deposit stock grew by almost EUR 900 million. However, the annual rate of growth of the deposit stock has slowed down significantly. In June 2022, the growth rate was 4.8%, as opposed to over 7% in the same period a year earlier. The growth rate has not been slower since September 2018. 92% of households’ assets on deposit accounts was held on transaction accounts[2]. In June, the average interest on transaction accounts was almost zero (0.02%). Households’ equity and fund share holdings continued to decrease in June The value of listed shares held by households has declined by almost EUR 12 billion since the end of 2021. During the same period, households have invested a further EUR 1.2 billion in net terms in shares. In June 2022, the value of listed shares held by households stood at EUR 44.6 billion. The value of the shareholdings peak

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom