Aluehallintovirasto

Coronaepidemin accelererar i Västra och Inre Finland, tre veckor med striktare sammankomstbegränsningar i regionen

Dela

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fattade den 1 december 2020 beslut om att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster strängare än tidigare. Beslutet är i kraft tre veckor. Den strängare begränsningen behövs för att förebygga mer omfattande spridning av coronaviruset, skydda riskgrupper och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården.

Under perioden 2–21 december 2020 kan man enligt beslutet ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus och utomhus bara om deltagarnas säkerhet kan tryggas enligt undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds coronavirusanvisningar av den 21 september 2020 . Dessutom begränsas antalet deltagare enligt följande:

  • I kommunerna som hör till Birkalands sjukvårdsdistrikt och Punkalaidun kommun högst 10 personer.
  • I kommunerna som hör till Mellersta Österbottens (med undantag för Reisjärvi), Vasa, Södra Österbottens och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt högst 20 personer.

Hanteringen av covid-19-epidemin kräver nya åtgärder för att minska fysiska kontakter

Covid-19-epidemin har under de senaste veckorna utvecklats i en sämre riktning i Finland. Institutet för hälsa och välfärd bedömer att det för att skydda människornas hälsa och trygga kapaciteten inom hälso- och sjukvården är nödvändigt att vidta mer åtgärder för att minska de fysiska kontakterna mellan människorna. Därigenom strävar man efter att både förebygga att det epidemiologiska läget accelererar över grundnivån i allt fler områden och att få incidensen att minska i områden som redan har övergått till upptrappningsfasen eller spridningsfasen.

I Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands verksamhetsområde rapporterade sjukvårdsdistrikten med undantag för Vasa sjukvårdsdistrikt att covid-19-epidemiläget klart har försämrats vecka 48. Birkalands, Mellersta Finlands, Södra Österbottens, Vasa och Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikts områden meddelade att de för tillfället är i epidemins upptrappningsfas.

Nya smittor förekommer i alla områden och läget ändras snabbt, till och med inom några dagar. Allt fler smittor diagnosticeras hos äldre personer. Det kan leda till att behovet av sjukhusvård ökar under de kommande veckorna. Det är därför nödvändigt att skärpa den tidigare meddelade sammankomstbegränsningen under en tre veckor i hela Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands område.

I områden som är på gränsen till spridningsfasen ställs striktare begränsningar än i andra områden. Om det lokala läget kräver kan begränsningarna som regionförvaltningsverket har meddelat skärpas eller kompletteras genom kommunernas beslut. Regionförvaltningsverket kan göra en ny bedömning av begränsningsbeslutet om det epidemiologiska läget i området väsentligt förändras.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut 1.12.2020

Svar på vanliga frågor

Rådgivning för evenemangsarrangörer

Tfn 0295 016 666 (mån-fre klockan 8-11.30 och 12.30-16) e-post: koronainfo@avi.fi

Mediakontakt:

överdirektör Marko Pukkinen, tfn 0295 018 582, marko.pukkinen@rfv.fi
regionförvaltningsöverläkare Laura Blåfield, tfn 0295 018 587, laura.blafield@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Siipikarjan siirtoja rajoitettu alueellisesti Janakkalan lintuinfluenssalöydösten vuoksi26.1.2021 11:31:21 EETTiedote

Linnuille korkeaa kuolleisuutta aiheuttavaa H5N8-tyypin lintuinfluenssaa todettiin luontoon istutetuista fasaaneista Janakkalassa, Kanta-Hämeessä torstaina 21.1. Lähistön tarhatuissa fasaaneissa lintuinfluenssaa ei todettu. Ruokavirasto on määrännyt taudin esiintymispaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, jolla rajoitetaan siipikarjan ja siipikarjasta saatavien tuotteiden siirtoja.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland utredde beredskapen inför coronapandemin hos kommuner och samkommuner inom social- och hälsovården22.1.2021 12:00:00 EETTiedote

Inom social- och hälsovården har man förberett sig på att coronapandemin eskalerar, men det har funnits skillnader t.ex. i fråga om erhållandet av testresultat och spårning av infektioner. De största orosmomenten hänför sig till att omsorgs- och vårdpersonalen insjuknar och att sjukdomen sprids till vårdhem. Uppgifterna framgår av en färsk rapport.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum