Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronahundar testar brottspåföljdsanställda i Vanda – målet är att skydda personalen och förhindra att coronaviruset tar sig in i fängelset

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten testar att anlita coronahundar som blivit en bekant syn på Helsingfors-Vanda flygplats. Det gäller frivillig coronatestning för personalen. Pilotanvändningen inleddes i Vanda fängelse den 17 december enligt ett schema som är framtaget i samverkan med Vanda stad och Nose Academy Oy.

Coronahund E.T. som är verksam på Helsingfors-Vanda flygfält. Bild: Nose Work Oy.
Coronahund E.T. som är verksam på Helsingfors-Vanda flygfält. Bild: Nose Work Oy.

Att testa med coronahundar är en ytterligare åtgärd som syftar till att tillgodose personalens säkerhet i arbetet. Dessutom innebär det en stor risk ifall coronaviruset tar sig in i fängelset, då det är många intagna som tillhör riskgrupper.

– Coronahundarnas insats stöder Brottspåföljdsmyndighetens övriga åtgärder för att bekämpa spridningen av coronaviruset, såsom till exempel omfattande användning av ansiktsskydd, karantän för fångar som tas in, coronatestning samt begränsande anvisningar i områden där coronan sprids. Eftersom fängelset är en verksamhetsmiljö som avviker från samhället i övrigt vill det till kreativa och experimentella lösningar. Pilotförsöket med coronahundar är ett bra exempel på detta, menar Brottspåföljdsmyndighetens beredskapschef Anssi Vuosalmi.

Vanda stad har positiva erfarenheter av hundarna vid screening på Helsingfors-Vanda flygplats.

– Det har fått belägg för fördelarna med att använda coronahundar när det gäller att främja hälsosäkerheten på flygplatsen. Passagerarna har förhållit sig positiva till hundarna och till och med köat för att få sig testade, så att hundarna har bidragit till trevlig stämning i den annars så dystra coronahösten, berättar Timo Aronkytö, biträdande stadsdirektör för social- och hälsovården i Vanda.

Coronahundar anlitas nu pilotmässigt för screening i Vanda fängelse, där ett stort antal häktade förvaras. Omsättningen bland intagna är stor i fängelset också under coronapandemin. Dessutom är det kort avstånd när det gäller att ta proven till hundarna.

Testet utförs med ett avtorkningsprov som skickas vidare till coronahundarna på Helsingfors-Vanda flygplats.

– Personalen har med glädje tagit del av möjligheten till frivillig testning och det har bemötts med positivt intresse i alla personalgrupper i fängelset. Testning sker med dem som arbetar med övervakningsuppgifter och som utför klientnära arbete samt möter också andra myndigheter och utsätts för ett flertal kontakter, bland annat när intagna ska ledsagas, exempelvis till domstol, sjukhus och ute bland allmänheten, berättar Jaakko Jokinen, biträdande direktör för Vanda fängelse.

Försöket bidrar till att skapa en tryggare arbetsmiljö och snabbare reagera på eventuell smitta.

– Det är ytterst viktigt att reagera snabbt i alla situationer för att vi ska kunna minimera eventuell smittspridning såväl bland personalen som de intagna, konstaterar Jaakko Jokinen.

Ett pilotförsök med användning av coronahundar planeras också för Helsingfors fängelse.

För mer information kontakta

Brottspåföljdsmyndigheten
Anssi Vuosalmi
Beredskapschef
+358 29 56 88450
anssi.vuosalmi(at)om.fi

Vanda fängelse
Jaakko Jokinen
Biträdande direktör
+358 50 439 0601
jaakko.jokinen(at)om.fi

Nyckelord

Bilder

Coronahund E.T. som är verksam på Helsingfors-Vanda flygfält. Bild: Nose Work Oy.
Coronahund E.T. som är verksam på Helsingfors-Vanda flygfält. Bild: Nose Work Oy.
Ladda ned bild

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna liksom året innan – Statistisk årsbok 2021 är ute16.6.2022 10:11:42 EEST | Tiedote

Brottspåföljdsmyndigheten ger årligen ut en statistisk årsbok med uppdaterade uppgifter om påföljder och deras längd och de mest vanliga brottstyperna och trender som påverkar antalet myndighetens klienter. Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna och även antalet utländska intagna i likhet med året innan. Andelen förstagångsintagna och unga växer bland dem som döms för brott.

Korona laski edellisvuoden tapaan vankimäärää – Tilastollinen vuosikirja 2021 julkaistu16.6.2022 10:11:04 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum