Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna liksom året innan – Statistisk årsbok 2021 är ute

Dela

Brottspåföljdsmyndigheten ger årligen ut en statistisk årsbok med uppdaterade uppgifter om påföljder och deras längd och de mest vanliga brottstyperna och trender som påverkar antalet myndighetens klienter. Coronaviruspandemin drog ner antalet intagna och även antalet utländska intagna i likhet med året innan. Andelen förstagångsintagna och unga växer bland dem som döms för brott.

Trenden med sjunkande dagligt antal intagna fortsätter

Bortsett en mindre ökning under 2016 och 2019 har det genomsnittliga antalet intagna i finländska fängelser sjunkit från och med 2005. Det genomsnittliga antalet på 2 809 höll sig på samma nivå som 2020. Minskningen i antalet fångar åren 2020 och 2021 berodde huvudsakligen på restriktioner som gällde inledande av verkställighet av förvandlingsstraff för böter och fängelse i upp till sex månader. Dessa restriktioner infördes på grund av coronaviruspandemin.

Pandemirelaterade restriktioner i resandet syntes i en minskning i antalet utländska intagna, vilka var 15 procent. Det dagliga genomsnittliga antalet utländska intagna var 434, lägst under den senaste tioårsperioden.

Dömda för våldsbrott är fortfarande den största gruppen bland fångarna, trafikfylleri står kvar som det vanligaste brottet hos samhällspåföljdsklienterna

Den största gruppen bland fångarna, knappt 40 procent, utgörs av dem som dömts för våldsbrott. Dömda för brott mot liv är ungefär en femtedel av samtliga fångar, och ungefär samma andel var fällda för narkotikabrott. Andelen dömda för misshandelsbrott låg på 16 procent.

Hos samhällspåföljdsklienterna var trafikfylleri fortfarande det vanligaste primära brottet (31 procent). Näst största grupperna var dömda för egendomsbrott (21 procent), våldsbrott (19 procent) och narkotikabrott (15 procent).

Antalet förstagångsintagna och personer som avtjänar samhällspåföljder ökar

Av alla dömda fångar är cirka 40 procent korttidsfångar med en fängelsetid i upp till tre månader. Längden på straffen låg i snitt på 11,5 månader, något lägre än året innan (12,2 månader). Andelen förstagångsintagna har under den senaste tioårsperioden stigit från 34 till 41 procent.

Även det dagliga genomsnittliga antalet klienter som avtjänade någon form av samhällspåföljd började öka 2019, efter en nedåtgående trend på över tio år. I fjol var antalet samhällspåföljdsklienter i genomsnitt 3 174 per dag, av vilka ca 1 250 avtjänade samhällstjänst.

Övervakning förenad med villkorligt fängelse är en tilläggspåföljd som infördes 2020 och riktar sig till gärningspersoner som fyllt 21 år när de begick brottet. Det har inte resulterat i någon betydande förändring i Brottspåföljdsmyndighetens klientflöden, och personer under övervakning var 14 i dagligt medeltal. Antalet unga klienter som dömts till villkorligt fängelse förenat med övervakning var 758, en ökning med 13 procent jämfört med året innan.

Statistiska årsboken finns att läsa här (Brottspåföljdsmyndigheten).

För mer information kontakta

Marja-Liisa Muiluvuori, specialforskare
marja-liisa.muiluvuori(at)om.fi, tel. +358 50 531 7985

Tuomas Laurila, planerare
tuomas.laurila(at)om.fi, tel. +358 50 304 2068

Nyckelord

Bilder

Om

Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten
Lintulahdenkatu 5
00530 HELSINKI

029 56 88500http://www.rikosseuraamus.fi

Brottspåföljdsmyndigheten har hand om verkställighet av samhällspåföljder och fängelsestraff. Brottspåföljdsmyndigheten lyder under justitieministeriet. Brottspåföljdsmyndigheten har till uppgift att främja säkerheten i samhället genom att förebygga återfall i brott.

Följ Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rikosseuraamuslaitos (RISE) - Brottspåföljdsmyndigheten

Korona laski edellisvuoden tapaan vankimäärää – Tilastollinen vuosikirja 2021 julkaistu16.6.2022 10:11:04 EEST | Tiedote

Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum